Arbetslivsinstitutet.se

Teckenspråkskunnig speciallärare/ lärare/ talpedagog till Landvetter


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tjänsten är en projektanställning på 100% inom Önnerödsskolans hörsel- och kommunikations-projekt, vilken är finansierad med stadsbidrag under perioden 1 april 2014 – 31 december 2014 (eller enligt överenskommelse).

Härryda kommun består av orterna Mölnlycke, Landvetter, Härryda, Hindås, Rävlanda och Hällingsjö. Till centralorten Mölnlycke är det tio minuters bilfärd och 15 minuters bussfärd från centrala Göteborg. Kommunen har ca 35 500 invånare. Närheten till både natur och storstad lockar många att bosätta sig här. Landvetter flygplats ligger mitt i kommunen. I den kommunala förvaltningen arbetar ca 2 700 personer. Kommunen har stor inflyttning av barnfamiljer och är en barnvänlig och expansiv del av Göteborgsregionen.

Önnerödsskolan är en åk 4-9-skola med 460 elever, grundsärskolan inkluderad.
Engagerade lever och lärare är uppdelade i sex arbetslag som möts i sin arbetsenhet. Salar för praktiskt-estetiska ämnen och NO finns centralt i skolan mellan enheterna. En stor idrottshall och en välkomnande matsal finns i byggnaden. Skolan har ett aktivt likabehandlingsarbete och ett medvetet elevhälsoarbete.
Vi arbetar utifrån visionen om ett Hållbart lärande för handlingskompetens och framtidstro. Läsåret 2013/14 har vi inkludering som ett prioriterat målområde och utvecklas bl.a. genom att auskultera varandra.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en teckenspråkskunnig speciallärare/lärare/talpedagog som finns med under hela skoldagen (i åk 4-5 och grundsärskolan).

I tjänsten ingår att planera för och utbilda skolans personal i tecken som stöd, för ökad kunskap och användande i vardagen. Det ingår också att vara en resurs i arbetslaget för att möjliggöra reflektion, analys och utveckling av verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du som söker
• har erfarenhet av och kompetens rörande elever med hörselnedsättning
• är behörig speciallärare och/eller talpedagog eller har motsvarande kompetens
• har god förmåga att samarbeta
• är trygg i arbetssätt, teknik, digitala hjälpmedel och annat pedagogiskt material som stimulerar elever med hörselnedsättning och/eller grav språkstörning
• är flexibel och kan inspirera och engagera elever och vuxna
• är uppdragsmedveten och arbetar målrelaterat
• kan erbjuda handledning av skolans personal för att utveckla kommunikation utifrån elevers specifika behov
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tommi Hyppönen
031-724 83 00
Lärarförbundet
031-724 63 98
Lärarnas Riksförbund

Patrik Johansson
031-724 86 40
Anna Carlsson
0736-60 12 41
Laila Gordon von Hacht
031-724 83 61
Marie Schörling
031-724 83 63
Mikael Svensson
031-724 61 85
Ann Nilsson-Mäki
031-724 61 90
Mary-Ann Hopkins
031-724 64 47
Inger Flodin
031-724 63 53
Elisabeth L Andersson
031-724 82 60
Jessica H Carlsson

Niklas Henningsson
031-724 82 75
Inger Byström
031-724 67 70
Annika Hellström
031-724 62 77
Bo Henriksson
031-724 63 98
Skolledarförbundet
031-724 83 00
Thomas Svensson
031-724 66 31
Gunilla Jansson
031-724 66 41
Lisa Markänger
031-724 86 52
Annemi Lindoffer
031-724 85 23
Elisabeth Wallberg
031-724 82 55
Lotta Tjäder
031-724 69 40
Jonas Widén
031-724 82 00
Karin Claesson

Katinka Wertsén
031-724 83 62
Lärarförbundet
031-724 69 75
Lennart Wall
031-724 83 11
Katarina Göök
031-724 83 10
Gerd Andersson
031-724 83 73
Maria Nord
031-724 83 41
Eva Christensson
031-724 83 51
Förskolechef Charlotte Scott
031-724 68 60
Utvecklingspedagog Ingegerd Johansson
031-724 68 65
Lärarförbundet
031-724 69 75
Förskolechef Lotta Forsberg
031-724 62 20
Rektor Jessica Reneland
031-724 66 07
Lärarförbundet Otto Gerdin
031-724 66 49
Lärarförbundet AnnaKarin Thorn
031-724 66 50
Förskolechef Susanne Palm
031-724 83 22
Förskolechef Elisabeth Andersson
031-724 85 80
Förskolechef Elisabeth Wallberg
031-724 82 55
Förskolechef Ingrid Hjalmarsson
031-724 82 58
Rektor Tommi Hyppönen
031-724 83 00
Lärarförbundet Lennart Wall
031-724 83 11
Lärarnas Riksförbund Katarina Göök
031-724 83 10
Förskolechef Inger Byström
031-724 67 70
Rektor Maria Nord
031-724 83 41
Rektor Mattias Gunnander
031-724 83 42
Lärarnas Riksförbund Anna Carlsson
0736-60 12 41
Lärarförbundet, ombud Eva Christensson
031-724 83 51
Enhetschef, Utvecklings- och stödenheten Gunilla Cederberg
031-724 67 17
Tf verksamhetschef Jan Magnusson
031-724 62 77
Tommi Hyppönen Skolledarförbundet
031-724 83 00
Anna Carlsson Lärarnas Riksförbund

Förskolechef Lotta Tjäder
031-724 69 40
Förskolechef Gisele Fuentes
031-724 85 90
Chef för Mölnlycke bibliotek Karin Brämberg
031-724 64 09
Gymnasiebibliotekarie Karolina Hanberger

Gymnasiebibliotekarie Malin Holgersson

DIK Carolina Dennisdotter
031-724 64 37
Sektorschef Lena Lager
031-724 61 52
Om du önskar komma i kontakt med facklig represe
031-724 61 00
Tf förskolechef Maria Stendahl
031-724 86 54
Verksamhetschef Annika Gry
031-724 63 37
Rektor Anna-My Zetterberg
031-724 66 11
Lärarförbundet Anna-Karin Thorn
031-724 66 50
Lärarnas Riksförbund Otto Gerdin
031-724 66 49
Förskolechef Gerd Andersson
031-724 83 73
Lärarförbundet
031-724 63 98
Sektorschef Fredrik Zeybrandt
031-724 62 24
Lärarförbundets skolledarförening Susanne Thander
031-724 86 21
Skolledarförbundet Tommi Hyppönen
031-724 83 00
Förskolechef Ulrika Sjöberg
031-724 67 60
Rektor Önnerödsskolan Hans Melin
031-724 83 02
Rektor Jonas Widén
031-724 82 00
Lärarförbundet Elisabeth Möller
031-724 82 01
Lärarnas Riksförbund Malin Eriksson
031-724 82 01
Rektor Eva-Marie Fredberg
031-724 85 22
Rektor Susanne Lorenzatti
031-724 83 73
Rektor Elisabeth Andersson
031-724 82 60
Lärare Sofia Wildt-Persson
0705-61 70 81
Lärarnas Riksförbund
031-724 67 32
Rektor Djupedalskolan Marcus Warnby
031-72 82 25
Rektor Landvetterskolan Katinka Wertsén
031-724 83 62
SSR, ombud Sofia Kareliusson
031-724 61 89
Rektor Landvetterskolan Katinka Wertsén
031-724 83 62
Katarina Elisasson Lärarnas Riksförbund

Rektor Barbro Högberg
031-724 83 62
Förskolechef Christian Liljemark
031-724 82 12
Rektor Annemi Lindoffer
031-724 85 23
Rektor Börje Persson

Lärarnas Riksförbund Otto Gerdin

Lärarförbundet Anna Karin Thorn

Förskolechef Eva Rydén
031-724 82 80
Rektor Patrik Johansson
031-724 86 40
Tommi Hyppönen Skolledarförbundet
031-724 83 00
Susanne Thander Lärarförbundets ledrförbund
031-724 86 21
Förskolechef Sofie Johansson
031-724 68 80
Kommunal Agenta Donn
031-724 69 72
Enhetschef Elin Rosén
031-724 61 65
Jennie Andersson Vision
031-724 63 42
Rektor Susanne Lorenzatti
031-724 70 51
Verksamhetschef Olof Olsson
031-724 62 03
Bo Henriksson Lärarförbundet
031-724 63 98
Förskolechef Katarina Hult
03-724 68 70
Rektor Eva-Marie Fredberg
031-724 85 22
Förskolechef Lisa Markänger
031-724 86 52
Bibliotekschef Närbiblioteken Marie Skantze
031-724 87 04
Anna Carlsson Lärarnas Riksförbund
0736-60 12 41
Rektor Elisabeth L Andersson
031-724 82 60
Lärare Sofia Mattsson
0705-617081
Lärarförbundet Niklas Henningsson
031-724 82 75
Rektor Gunnel Persson-Sarris
031-724 70 74
Rektor Barbro Högberg
031-724 82 11
Rektor Kristina Edeland
031-724 82 24
Rektor SussieThander
031-724 86 21
Rektor Hindås skola Patrik Johansson
031-724 86 40
Rektor Linda Ekemalm
031-724 82 40
Rektor Thomas Svensson

Verksamhetschef grundskola Ann Nilsson-Mäki
031-724 62 77
Rektor Djupedalsskolan Kristina Edeland
031-724 82 24
Kulturchef (vecka 27: nås lättast över mail) Berit van Lokhorst
031-724 64 34
Rektor Annemi Lindoffer

Förskolechef Katarina Hult
031-724 68 70
Rektor Landvetterskolan F-3 Katrin Frilén Hyddén

Rektor Frans Stjerna
03-724 83 61
Rektor Mikael Svensson
031-724 61 85
Rektor Frans Stjerna

Skolassistent Annelie Kedehag
031-724 86 41
Rektor Fredrik Ivarsson

Rektor Önnerödsskolan Hans Melin

Rektor Tommi Hyppönen

Rektor Jessica Reneland
031-7246607
Administrativ chef Ingemar Dahlquist
031-724 66 27
Administratör Ulrika Odqvist
031-724 66 23
Rektor Egil Gry
031-724 66 89
Rektor Anna-My Zetterberg
031-724 66 11
Rektor Ingrid Källström
031-724 66 22
Rektor Landvetterskolan Fredrik Ivarsson
031-724 83 62
Rektor Djupedalsskolan Birgitta Lager
031-724 82 25
031-724 82 40 Ulrika Ek

Rektor Patrik Johansson
031-724 86 40
Förskolechef Sofie Johansson
031-724 68 80
Förskoleadministratör Annika Benjaminsson
031-724 67 31
Förskolechef Lotta Tjäder

Gymnasiechef Egil Gry
031-724 66 89
Rektor Patrik Johansson (Östra kommundelarna)
031-724 86 40
Rektor Anders Höglund (Centrala kommundelarna)
031-724 83 41
Rektor Susanne Thander (Västra kommundelarna)
031-724 86 21
Rektor Ingrid Källström
031-724 66 22
Verksamhetschef Sofia Grebner
031-724 66 28
Rektor Landvetterskolan F-3 Katrin Frilén Hyddén
031-724 83 63
Förskolechef Christian Liljemark
031-724 82 12
Rektor Ulrika Ek
031-724 82 40
Rektor Börje Persson
031-724 66 05
Förskolechef Liselott Pettersson

Rektor Birgitta Lager
031-724 82 25
Enhetschef/folkhälsoplanerare Ulrika Aebeloe
031-724 61 27
Utvecklingssamordnare Anna Grunander
031-724 61 70
Förskolechef Elisabeth Andersson
031-724 85 80
Skolassistent Aino Boström
031-724 85 12
Rektor Ulrika Ek
031-724 82 40
Enhetschef Fritid Ungdom Marie Westergård
031-724 84 12
Rektor Båtsmansskolan Jonas Widén
031-724 82 00
Rektor Ekdalaskolan Sanna Ingelstam-Duregård
031-724 61 90
Rektor Ekdalaskolan Mikael Svensson
031-724 61 85
Rektor Katrin Frilén Hyddén
031-724 83 63
Rektor Frans Stjerna
031-724 83 61
Sektorschef Olof Olsson
031-724 62 03
Sven Hellbom Vision
031-724 61 56
Rektor Frans Stjerna
031-724 83 61
Rektor Fredrik Ivarsson
031-724 83 62
planeringschef Ulrika Merkel
031-724 61 65
Rektor på Djupedalsskolan Kristina Edeland
031-724 82 24
Rektor Sussie Thander
031-724 86 21
Lärare Maria Bäck
0706-57 77 34
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats Gunilla Cederberg
031-724 67 17
Rektor Anders Höglund
031-724 83 41
Förskolechef Susanne Palm
031-724 83 22
Fritidspedagog Gabriela Barasin
0703-68 63 88
Rektor på Djupedalsskolan Kristina Edeland
031-724 82 24
Rektor Patrik Johansson

Gymnasiechef Egil Gry
031-724 66 89
SSR Anna Melander

Rektor Eva-Marie Fredberg

Lärare Ulrika Gustavsson

Förskolechef/rektor Barbro Högberg
031-724 82 11
T.f. Rektor Susanne Flenner
031-724 86 70
Kristina Edeland

Tf rektor Laila Billström
031-724 70 51
Rektor Susanne Lorenzatti
031-724 83 61
Rektor Niclas Lindberg
031-724 82 00
Lärare Barbro Björkman
0733-424971
Rektor Härryda skola Johan Svenungsson
031-724 70 51
Ansvarig chef för Välkomsten Sanna Ingelstam-Duregård
031-724 61 90
Rektor Hindås skola Patrik Johansson
031-724 86 40
Lärare Sofia Mattsson
0705-61 70 81
Förskolechef (Östra kommundelarna) Sofie Johansson
031-724 68 80
Verksamhetschef Egil Gry
031-724 66 89
Rektor Pernilla Liljeberg
031-724 83 42
Rektor Hans Mellin
031-724 83 02
Utvecklingssamordnare Nina Wallgren
031-7248397
Lärare Maria Bäck
0706-577734
Kulturskolechef Maria Carlsson
031-724 62 09
Rektor Hällingsjö skola Susanne Flenner
031-724 86 70
Rektor Gunnel Oldbring
031-724 82 11
Rektor Kristina Edeland
031-7248224
Rektor Birgitta Lager
031-724 82 25
Skolassistent Annelie Kedehag
031-724 86 41
Förskolechef Gerd Andersson
031-724 83 73
Enhetsche Marie Westergård
031-724 84 12
Förskolechef Lisa Markänger
031-724 86 52
Skoladministratör Annelie Bergman
031-724 86 75
Rektor Jonas Ambjörnsson
031-724 82 40
Skoladministratör Kicki Bäck
031-724 86 41
Rektor Martin Frejinger
031-724 66 12
Rektor BF och EE Anna-My Zetterberg
031-724 66 11
Förskolechef Katarina Hult
031-724 68 70
Förskolechef Maria Stendahl
031-724 86 54
Planeringschef Pernilla Palm
031-724 61 83
Förskolechef Lotta Lundqvist
031-724 83 22
Rektor Ekdalaskolan, Ansvarig chef för Välkomsten Sanna Ingelstam-Duregård
031-724 61 90
Rektor Tomi Lundqvist
031-724 85 22
Rektor Sussie Thander
031-724 86 21
Förskolechef Andrea Skoglund
031-724 62 20
Personal-/löneadministratör Elisabet Persson
031-724 66 13
Rektor Anders Höglund
031-724 83 41
Rektor Susanne Flenner
031-724 86 70
Rektor Elisabeth L Andersson
031-724 82 60
Lärare Christine Norder
031-724 82 67
Enhetschef Gunilla Cederberg
031-724 67 17
Rektor Frans Stjerna
031-724 83 62
enhetschef Annika Cross
031-724 87 05
Rektor Säteriskolan Johanna Wallinder
031-724 82 11
Förskolechef (västra kommundelarna) Ulrika Sjöberg
031-724 67 60
Förskolechef Christian Liljemark
031-724 86 52
Förskolans bemanningsenhet
031-724 86 86
Förskoleadministratör Annika Benjaminsson
031-724 67 31
Skolsköterska Maria Poth
0732-31 67 12
Förskolechef Maria Stendahl
031-724 86 54
Rektor Anders Uvebrant
031-724 83 00
Rektor Marie Wilhelmsson
031-724 66 05
Rektor Kristina Edeland
031-724 82 24
Tf. verksamhetschef (v13) Marie Fremle
031-724 62 24
Kulturhuschef Karin Brämberg
031-724 64 09
Tf Rektor Barbro Högberg
031-724 70 51
Rektor Sanna Ingelstam-Duregård
031-724 61 90
Enhetschef Gisele Fuentes
031-724 85 90
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Anna Lindelöf
031-724 67 19
Rektor (skinnefjällsskolan) Susanne Thander
031-724 86 21
Rektor Susanne Flenner
031-724 83 42
Förskolechef Lise-Lotte Davidsson
031-724 85 90
Förskolechef Agneta Mentor
031-724 69 72
Enhetschef Gisele Fuentes
031-724 62 95
Rektor Båtsmansskolan Niclas Lindberg
031-724 82 00
Rektor Vällsjöskolan Lisa Häggdahl
031-724 70 74

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 March 2014
Ange referens: A378493
Övrigt: Om du önskar skicka din ansökan med brev/mail tar vi emot den på adress: Härryda kommun, Personalfunktionen, 435 80 Mölnlycke eller [email protected] Kom ihåg att ange referensnumret på den tjänst du söker. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser. Härryda kommun har upphandlade avtal.

Härryda kommun, Sektorn för utbildning och kultur

Besöksadress

43580 Mölnlycke
None

Postadress

None
Mölnlycke, 43580

Liknande jobb


Teckenspråkslärare Landstinget Sörmland 21 February 2014 Teckenspråkslärare
Teckenspråkslärare Hässleholms kommun 12 May 2014 Teckenspråkslärare
Gymnasielärare Teckenspråk, Gymnasiets VO Härnösands Kommun 13 May 2014 Gymnasielärare Teckenspråk, Gymnasiets VO