Teknisk chef vid telekrigpluton

Arbetsbeskrivning

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

Vid Ledningsregementet, LedR, tränas nationella och multinationella staber i att leda stridskrafter på marken, i luften och till sjöss. Här finns en ledningsplatsbataljon och en taktisk sambandsbataljon samt två förband inom informationsoperationer: telekrigförbandet och psyopsförbandet. Regementet har en anläggning för ledningsträning genom datorsimulering, och en annan för utveckling av framtidens ledningssystem och koncept. Här finns Ledningsskolan som utbildar officerare och blivande officerare samt Totalförsvarets signalskyddsskola som utbildar myndigheter i kryptosystem. Vid Meteorologi- och oceanograficentrum bedöms dygnet runt de metorologiska förutsättningar som påverkar Sveriges militära insatser.132. Telekrigkompaniet rekryterar en teknisk chef (OF1) till telekrigpluton.

Telekrigplutonen som rekryterar ingår i 132. Telekrigkompaniet; ett markförband som löser sin stridsuppgift på informationsarenan. Genom att upptäcka, lokalisera, identifiera och avlyssna en motståndare skapar förbandet beslutsunderlag och handlingsmöjlighet för understödd chef att vidare verka genom antingen telestörning eller annan bekämpning.

Den tekniske chefen ingår i telekrigplutonens ledningsgrupp och utövar det tekniska ledarskapet på plutonen. Plutonen är mycket tekniktung varför den tekniske chefen måste besitta djup kunskap och färdighet inom telekrigs och sambandsområdet såväl som mekanik och fordonsteknik. Uppträdande nära eller i direkt anslutning till understödda markstridsförband ställer härutöver höga krav på fysiskt och psykiskt stridsvärde samt färdighet och förståelse för markstriden. Yrkesofficersexamen liksom körkort är ett krav.

Inför tillsättande av tjänsten kommer lämpliga sökande att kallas till ytterligare tester vid 13. Telekrigbataljonen. Testerna innefattar intervjuer med representanter ur förbandet och psykolog samt fysiska tester. Sökande som efter genomförda tester befinnes lämplig kommer därefter att genomgå en säkerhetsprövning med registerkontroll, varefter anställning kan komma att ske. Internationell insats samt beredskap kommer att vara en del av plutonens uppgifter.

I ansökan skall ingå cv, personligt brev samt referensförteckning.

 

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av major Daniel Banck, chef 132. Tkkomp. ([email protected]).

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten Stockholm
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Liknande jobb


Account Manager Defence & Security

28 maj 2020