Arbetslivsinstitutet.se

Teknisk handläggare till enheten för brandskydd och brandfarlig vara


1 platser Tillsvidare Heltid 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidareanställning

MSB

Vill du arbeta tillsammans med andra experter för en säkrare hantering av brandfarliga varor?

Hur omfattande behöver en riskutredning inom en industri vara? Vilka krav kan man ställa på en föreståndare för brandfarliga varor? Hur ska vi förenkla vårt regelverk? Hur stödjer vi effektivast kommunerna i deras tillstånds- och tillsynsroll?

Detta är exempel på frågor som utgör vår vardag på Enheten för brandskydd och brandfarlig vara. Vill du också vara med och arbeta med dessa frågor? 

Du kommer att arbeta med frågor rörande hantering av brandfarliga varor främst inom industrier. I arbetet ingår att bistå lokala myndigheter i tillståndsfrågor samt att lämna information och råd till företag och andra intressenter inom området. Du förväntas också genomföra kvalificerade analyser och utredningar samt delta i regel- och standardiseringsarbete. Du kommer att, i olika sammanhang, föreläsa om regelverken kring brandfarliga varor. På MSB får du arbeta med många kunniga experter inom olika områden; riskspecialister, kemister, brandingenjörer och jurister.

Din kompetensprofil

Du har civilingenjörsexamen, brandingenjörsexamen eller motsvarande kunskaper som myndigheten bedömer som likvärdiga för tjänsten. Du har goda kunskaper om lagstiftningen för hantering av brandfarliga varor. Vi värderar kunskaper om och erfarenheter av riskanalyser och bedömningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av regelarbete eller liknande, myndighetsutövning riktad mot industrin eller annan industriell erfarenhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du tar initiativ, är nyfiken och intresserad av att hela tiden lära dig något nytt. Eftersom arbetet innebär många externa kontakter och kvalificerat utredningsarbete behöver du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vidare är du ansvarskännande och bekväm i rollen som föreläsare. Du förväntas också skapa och vidareutveckla kontakter med företrädare för branschen och kommunerna.

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vi ser olikheter som en styrka och vår strävan är att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Övrigt

MSB bedriver verksamhet i Stockholm, Karlstad, Revinge och Sandö. Enheten har sin verksamhet i Karlstad. Enheten ansvarar för MSB:s normgivning inom området brandskydd och brandfarliga varor samt stöd och utveckling av samhällets arbete för ökad brandsäkerhet. Enheten är en av totalt fem på avdelningen för risk-och sårbarhetsreducerande arbete. 

Är du intresserad?

Har du frågor kontakta enhetschef Patrik Perbeck eller teknisk handläggare Lars Synnerholm. Fackliga företrädare är Anders Lundberg, SACO, Peter Nord ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås på växelnr 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 26 september 2013, märkt med referensnummer 2013/72. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons. 

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. 

MSB har gjort mediaval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


 


MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera och lära av olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.

Kontaktpersoner på detta företaget

Claes-Uno Brask, Enhetschef
0771-240 240
Lars Löfkvist, Projektledare
0771-240 240

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 26 September 2013
Ange referens: 2013/72

Myndigheten för samhällskydd och beredskap

Besöksadress

651 81 Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Fleminggatan 14
Stockholm, 11226

Liknande jobb


Laboratory Assistant Kelly Services AB 10 September 2013 Laboratory Assistant
The Dream Job. Work at SP within Fire SP Sveriges Tekniska.. 23 September 2013 The Dream Job. Work at SP within Fire
The Dream Job. Work at SP within Structural and Solid Mechanics SP Sveriges Tekniska.. 23 September 2013 The Dream Job. Work at SP within Structural and Solid Mechanics
The Dream Job. Work at SP within Electronics SP Sveriges Tekniska.. 23 September 2013 The Dream Job. Work at SP within Electronics