Arbetslivsinstitutet.se

Teknisk projektledare vid CERT-SE


1 platser 6 månader eller längre Heltid Månadslön 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Provanställning t.o.m.

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi har även uppdrag som rör planering och samordning av det civila försvaret. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer (CS) består av 11 enheter och ca 120 medarbetare.

Avdelningen är bland annat ansvarig för att samordna arbetet med samhällets informations- och cybersäkerhet. Hela sakområdet är inne i ett expansivt skede där bland annat nya EU-direktiv och regeringens strategi för informations- och cybersäkerhet operationaliseras.

Funktionen CERT-SE är en del av avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer och består av ca 25 medarbetare, uppdelat på tre enheter. CERT-SE utgör den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

- CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd för samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
- CERT-SE samlar in, bedömer, analyserar, bearbetar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan, under och efter it-incidenter.
- CERT-SE- är Sveriges kontaktpunkt gentemot motsvarande funktioner i andra länder

Vi söker nu en eller teknisk projektledare som bland annat kommer att utveckla CERT-SE:s tekniska och operativa förmåga inom intrångsdetektering och nätverksforensik i samhällsviktiga system.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utveckla CERT-SE:s tekniska och operativa förmåga inom intrångsdetektering och nätverksforensik i samhällsviktiga system. Du kommer att integrera denna förmåga i det operativa arbetet och hanteringen av inträffade it-incidenter. Arbetet innebär att du kommer att driva den tekniska förmågeutvecklingen vilket inledningsvis kommer att genomföras i projektform. Du kommer även att driva/delta i annan utvecklingsverksamhet vid CERT-SE. Dina arbetsuppgifter utförs under normal kontorstid men vid akuta händelser kan andra arbetstider förekomma. Du kommer att ingå i CERT-SE:s schemalagda beredskap.

Du kan även komma att delta i cybersäkerhetsövningar, nationellt som internationellt.

Din kompetensprofil och din kompetensutveckling 
För att söka tjänsten som teknisk projektledare skall har du för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt samt praktisk yrkeserfarenhet av att leda projekt. Din förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska är mycket god.

Meriterande är

- Erfarenhet av systemutveckling
- Erfarenhet av att leda tekniska projekt
- Yrkeserfarenhet från att arbeta i CERT/CSIRT/SOC/NOC
- Praktisk erfarenhet att arbeta med nätverk, brandväggar, IDS/IPS
- Praktisk erfarenhet av nätverksforensik

 

Vi ställer stora krav på din förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra där det yttersta målet är att leverera cybersäkerhetsnytta och att bidra till en bra arbetsplats. Vi fäster därför mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.

På CERT-SE är vi måna om att våra medarbetare växer via arbetsuppgifter och dialog med kollegor samt med ökande utmaningar och via utbildningar. Vi lägger därför tid och pengar på din kompetensutveckling.

Vad kan vi erbjuda dig
Utöver att vi erbjuder dig kompetensutveckling har du hos MSB en rad förmåner som:

- Flexibel arbetstid
- 28 till 35 semesterdagar beroende på din ålder 
- Som föräldraledig fyller vi på upp till 90 procent av din lön större delen av ledigheten 
- Du kan få förkortad arbetstid upp till att barnet fyllt 12 år 
- Komplettering till det allmänna pensionsavtalet  
- Vi stödjer och uppmuntrar friskvård

Anställningsform
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Stockholm. Hösten 2019 kommer MSB:s Stockholmskontor att flytta till Tomteboda i Solna. Myndigheten tillämpar provanställning. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma.

Svenskt medborgarskap
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta t.f. enhetschef Andreas Rappe eller Robert Jonsson. Fackliga företrädare är Sarah Schulman Saco-S, Jan Herremo ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan
ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 18 augusti 2019, märkt med referensnummer 2019/171. Vi ber dig att söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 18 August 2019
Ange referens: 2019/171

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


ÅF AB 12 July 2019 Project Manager - Software
Junior Projektledare till QD Needo Recruitment St.. 11 July 2019 Junior Projektledare till QD