Till förvaltningen för Individ- och familjeomsorg söker vi Förvaltningschef

Arbetsbeskrivning

Alvesta kommun med ca 19 000 invånare är en av södra Sveriges pärlor. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
– Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
– Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade


Förvaltningen för individ- och familjeomsorg är ny som egen förvaltning. I organisationen finns till din hjälp 4 avdelningschefer, en stab och ca 80 kunniga och positiva medarbetare.

Förvaltningens ansvarsområde är:
• Försörjningsstöd/arbetsmarknadsåtgärder
• Flyktingmottagning för vuxna och familjer
• Integrationsarbete för den kommunala flyktingmottagningen
• Barn & familj
• Missbruk


ARBETSUPPGIFTER
Ditt uppdrag blir att utveckla denna förvaltning utifrån ett helhetsperspektiv med hela Alvesta kommun i fokus. Du ingår också i kommunens strategiska ledningsgrupp, med ansvar att utveckla kommunens hela verksamhet.
Som förvaltningschef arbetar du på uppdrag av en politiskt tillsatt nämnd.

Du är verksamhetsansvarig för förvaltningens samlade aktiviteter samt ansvarig för de resurser som tillhör nämndens område. Kommunchefen är närmast överordnad chef.


KVALIFIKATIONER
Vi söker:
• Dig som är en tydlig ledare och värderar ledarskapet mer än chefskapet.
• Dig som har en god kommunikativ förmåga och kan driva förändrings- och förnyelseprojekt.
• Dig som är mål och resultatinriktad.
• Dig som har en socionomexamen eller motsvarande.

Eftersom du ska vara på plats dagligen bör du ha en bostadsort som gör det möjligt att på ett bekvämt sätt ta dig till jobbet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sara Hagström

Facklig företrädare nås genom kommunens växel
0472-150 00
Tf. Förvaltningschef Mats Martinsson
0472-153 00
Chef IFO barn och familj Hans Österman
0472-152 91
INTEND Anders Roos

INTEND Ida Brage

1:e Socialsekreterare Niklas Larsson
0472-151 66
Verksamhetsutvecklare Per-Olof Hjälmefjord
0472-15079
Enhetschef Ungdomsboendet Sara Hagström

Förvaltningschef Mats Martinsson
0472-153 00

Sammanfattning

Besöksadress

34280 Alvesta
None

Postadress

None
Alvesta, 34280

Liknande jobb


25 maj 2020

Stadsbyggnadsdirektör till Uppsala kommun

Stadsbyggnadsdirektör till Uppsala kommun

25 maj 2020

Stadsbyggnadsdirektör till Uppsala kommun

Stadsbyggnadsdirektör till Uppsala kommun

22 maj 2020