Tillsynssamordnare med inriktning sjösäkerhet

Arbetsbeskrivning

Kustbevakningen är en civil myndighet som ansvarar för sjöövervakning och miljöräddningstjänst till sjöss. Dygnet runt, året om finns vi på plats längs Sveriges kust, där vi räddar, hjälper och övervakar.

Verksamheten omfattar bland annat miljöräddning, sjöräddning, brottsbekämpning samt tillsyn och kontroll. Genom nationellt och internationellt samarbete verkar myndigheten för en hållbar havsmiljö, ökad säkerhet till sjöss och för att minska gränsöverskridande brottslighet.

Kustbevakningens vision är att vara en kustbevakning i världsklass som inger förtroende. Att arbeta inom Kustbevakningen innebär att dela en gemensam värdegrund där hörnstenarna är helhetssyn, välvilja och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Med anledning av organisationsförändring avseende Kustbevakningens rederiorganisation söker vi en tillsynssamordnare med inriktning sjösäkerhet till Verksledningsstaben vid Kustbevakningens huvudkontor i Karlskrona. Befattningen är placerad vid Skydds- och säkerhetsenheten.

Som tillsynssamordnare med inriktning sjösäkerhet ansvarar du i huvudsak för utveckling och förvaltning av modeller och metoder för tillsyn, revision och utredningar inom främst rederiorganisation och av ledningssystemet för fartyssäkerhet, KSS. Vidare ingår att genomföra och leda tillsyner av myndighetens fartyg. Du kommer även att arbeta med att i viss mån ta fram, förvalta och utveckla system och regler för utredningar av sjöolyckor samt även leda utredningar i samband med sjörelaterade incidenter, tillbud och sjöolyckor. Vidare kommer du tillsammans med övriga ansvariga att utveckla incident- och egenkontrollsystemen. Befattningen förutsätter ett nära samarbete med främst regionerna samt övriga avdelningar på huvudkontoret. Du kommer också att samråda och samarbeta med Transportstyrelsen, klassningssällskap, Statens Haverikommission eller annan myndighet/organ med ansvar vid tillbud eller sjöolycka. Du medverkar även vid utveckling av myndighetens interna regelsystem inom fartygssäkerhetsområdet som t.ex. navigationssäkerhet, navigationsutrustning, vakthållning, SOLAS-frågor, livräddningsutrustning, sjukvård och apotek ombord, fartområden, utbildningsfrågor inom sjösäkerhetsområdet.

Vid centralt anordnade utbildningar i ämnen som rör sjösäkerhetsarbetet i Kustbevakningen förväntas du medverka som lärare.

I arbetet ingår även i samarbete med övriga medarbetare inom enheten att utveckla och effektivisera arbetet främst inom områdena systematisk arbetsmiljö (SAM), miljöledning, gemensam revision, riskhantering och verksamhetsskydd.

Tjänsteresor ingår i arbetet, både in- och utrikes

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med för befattningen relevant högskoleutbildning med maritim inriktning samt erfarenhet som fartygsbefäl som motsvarar lägst behörighet Fartygsbefäl klass III enligt SFS 2011:1533. (För redan anställd personal motsvaras behörighetsnivån av klass ND enligt KBV FAR 2013:1). Du bör ha utbildning i ISM-koden (International Safetey Management Code) och regelverk för sjösäkerhet samt även erfarenhet från tillsyns- och inspektionsverksamhet eller liknande kunskap och erfarenhet förvärvade på annat sätt. Du har med fördel ett stort intresse av och flera års erfarenhet av arbete med ledningssystem och styrande dokument. Det är meriterande om du har erfarenhet av Kustbevakningens verksamhet med fördel inom flera områden och på olika nivåer som brygga, däck och maskin.

Du har drivkraft och är målmedveten, har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och skapa styrande dokument. Du har ett konsultativt förhållningssätt tillsammans med mycket god samarbetsförmåga liksom förmåga att skapa förtroende i myndigheten och över myndighetsgränser. Du behärskar engelska i tal och skrift. Vi förutsätter att du har god datorvana.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kustbevakningens utlandsuppdrag och internationella insatser ökar. I anställningen ingår skyldighet att tjänstgöra utomlands i de fall det krävs för verksamheten.

Anställning är säkerhetsklassad och förutsätter även körkort. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Genomförande av Personprofilanalys (PPA) kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.

Kustbevakningen erbjuder en attraktiv arbetsplats som utmärks av strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter och rättigheter till alla.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Kolberg, Säkerhetschef
0455-35 35 56
SACO/SRAT och TULL-KUST kontaktas via Kustbevakn
0455-35 34 00
Chefsjurist Nina Andersson
0455-353461
Kommunikationschef Anna Lindblad
0455-35 36 39
Säkerhetschef Anders Kolberg
0455-35 35 56
Chefsjurist Sara Thörngren
0455-35 35 48
Enhetschef Ingvar Lindholm, 1 juli - 10 juli

Stabschef Annika W. Wikingsson, 11 juli - 31 juli

Enhetschef Ingvar Lindholm

Sammanfattning

Besöksadress

37123 Karlskrona
None

Postadress

Box 536
Karlskrona, 37123

Liknande jobb


Enhetschef skeppsteknikunderhåll

12 November 2013

16 September 2013

Inspektör till Militära Flyginspektionen

4 July 2014

MARINE SURVEYOR

7 July 2015