Trädgårdsingenjör

Arbetsbeskrivning

Jönköpings pastorat består av Kristina-Ljungarums församling och Sofia-Järstorps församling. I pastoratet ingår bl. a. 10 kyrkor, tre förskolor, kansli och sex kyrkogårdar. Totalt har pastoratet ca 150 anställda.

I Jönköpings pastorat lever vi efter att alla är välkomna! Detta återspeglas i alla våra möten med människor.

Svenska Kyrkan Jönköping söker

Trädgårdsingenjör 100% tillsvidare


Kyrkogårdsförvaltningen i Svenska kyrkan Jönköping, består av sex kyrkogårdar, flera kapell samt ett av Sveriges modernaste krematorium. I kyrkogårdsförvaltningens uppdrag ingår att tillhandahålla gravplatser åt alla Jönköpingsbor oavsett trosuppfattning. Därtill skapa gröna miljöer för lugn och kontemplation. Vi vill att våra miljöer uppfattas som inbjudande och mångfacetterade där många behov möts.
Kyrkogårdsförvaltningen består av tre skötseldistrikt, verkstad, krematorium samt administrativ personal. Totalt är vi ca 45 medarbetare på årsbasis.
Ditt ansvar och dina uppgifter
? Tillsammans med kyrkogårdschefen och våra tre förmän är ditt uppdrag att bidra till att våra kyrkogårdar är en plats där besökare känner sig välkomna och trygga.
? Att ansvara för och genomföra vård och underhållsplaner, vilka är kopplade till såväl långsiktiga som kortsiktiga planer.
? Driva, genomföra och följa upp projekt enligt plan
? Administrera och uppdatera kartmaterial.
? Tillsammans med övriga inom enheten vara delaktig i att tydliggöra upplevelsen av våra kyrkogårdar.
Vi söker dig som
? har en trädgårdsingenjörsutbildning eller motsvarande. Du har arbetat ett antal år och har erfarenhet från att ha arbetat med drift och underhåll av gröna miljöer och letar nu efter din nästa utmaning.
? är analytiskt lagd med en förmåga att se hur de detaljerna hänger samman och bildar en helhet.
? är nyfiken och ställer öppna frågor
? vill och kan arbeta tillsammans med och genom andra, både externa och interna kontakter
Våra värderingar, som vi vill att du delar, är; kärlek, respekt och stödjande.

Vi trivs på jobbet.
Vi vill vara en arbetsplats där goda idéer och nyfikenhet uppmuntras. Genom lyhördhet och tillit för medarbetarnas kompetenser vill vi tillsammans skapa förutsättningar för att vår verksamhet ska utvecklas och uppskattas av dem i vår omgivning.

Arbetstid
Du har schemalagd reglerad arbetstid.

Upplysningar
För mer information om tjänsten kontakta kyrkogådschef Magnus Berggren tfn 036-30 35 08
Facklig representant Vision, Helena Fyhr-Abrahamsson,
Skicka in din ansökan märk med ref nr Dnr JP2016-48/31

Kontaktpersoner på detta företaget

Arbetsledande Komminister Kjell Danfors
036-303555
Församlingspedagog Kristina Jonson
036-303544
Förskolechef Anna Knutsson
036-
Arbetsledande komminister Richard Thörn
036-313541
Kyrkogårdschef Magnus Berggren
036-303508
Kyrkorådets ordförande Bengt Olsson
0735000081
Kyrkoherde Hans Boeryd
036-303549
HR Chef Maria Blomdahl
036-303509
Arbetsledande komminister Martin Alhqvist
036-303591
Förskolechef Anna Knutsson
036-313520

Sammanfattning

Besöksadress

Östra Storgatan 45
None

Postadress

None
., .

Liknande jobb


12 oktober 2010

Projektledare park 100%

10 augusti 2010

TRÄDGÅRDSTEKNIKER

16 februari 2010

Parkingenjör/Arbetsledare

1 december 2010