Arbetslivsinstitutet.se

Trafik- och gatuchef


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Kollektivavtal finns. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse., upphör: Chefsförordnanden är tidsbegränsade för att stimulera den interna rörligheten inom kommunen. Förordnandet kan förlängas.

Vill du vara med och utveckla koncernen Karlstads kommun?
Hos oss får du 7 000 arbetskamrater inom 600 olika yrken. Tillsammans arbetar vi för att uppnå visionen om att skapa tillväxt och en god livskvalitet med målet att bli 100 000 invånare.
Vi arbetar också aktivt för att ta till vara de kvaliteter som jämställdhet och mångfald tillför arbetslivet.

På Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar vi för kommunens gator och vägar, naturmark, parker, lekplatser och allmänna platser. Vi ser till att kommunens invånare har rent vatten av god kvalitet, vi bygger och förvaltar kommunens fastigheter och ansvar även för den interna service till kommunens verksamheter. Dessutom är vi med och utvecklar nya bostadsområden och stadsdelar. Vi brukar säga att vi bygger och sköter Karlstad.

Samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för Karlstads kommuns mark och anläggningar. Avdelningen består av fyra enheter: trafik och gata, natur och park, mark och exploatering samt VA. Vårt uppdrag är att ha människor och deras behov i fokus. Vi formar och bygger ett Karlstad som skapar bra dagar för invånarna. För att ge Karlstadsborna en ännu enklare och bättre vardag behöver vi nu förstärka vårt lag av samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi en grön, attraktiv, tillgänglig och hållbar stad som växer. En stad som erbjuder funktioner och miljöer för alla människors behov.

Tjänsten är placerad som chef för Trafik- och gatuenheten. Enheten består av 16 medarbetare som tillsammans ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens gator, torg, gång-och cykelvägar, broar, industrispår, strandskoningar, kajer och hamnar. Vi står inför flera stora investeringar i stadens infrastruktur vilka utgår från trafikplan, cykelplan, belysningsprogram m.m. Vi ser att stadens offentliga rum blir allt viktigare för Karlstadsbor och besökare och vi har flera aktuella utvecklingsprojekt inom stadsmiljö och hållbart resande att ta tag i som ytterligare kommer att stärka Karlstads attraktivitet.

Vår nuvarande trafik- och gatuchef antar nya utmaningar inom samhällsbyggandet på annat håll i Värmland och vi söker därför hans efterträdare.


ARBETSUPPGIFTER
Som trafik- och gatuchef har du ansvar för övergripande styrning, ledning och utveckling av verksamheten. Du har personalansvar och ansvarar också för verksamhetens sammantagna ekonomi och resultat. I din roll ingår också att säkerställa arbetsrutiner, resursplanering och prioriteringar samt att ansvara för kvalitet och uppföljning. En aktiv omvärldsbevakning utgör grund för att säkra de bästa arbetsmetoderna och den långsiktiga utvecklingen av verksamheten.En viktig del i arbetet är att inspirera, stötta och motivera medarbetare.

Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du deltar med din kompetens och ditt engagemang inom hela samhällsbyggnadsområdet. Arbetet som trafik- och gatuchef förutsätter dialog och samverkan både internt och externt. Vi ser ett ökat behov av samspel och nya sätt att engagera stadens aktörer och medborgare så att vi tillsammans ska kunna åstadkomma det som vi förväntas erbjuda Karlstadsbor och besökare nu och i framtiden.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har för tjänsten relevant högskoleutbildning. Du har flerårig erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet och har erfarenhet av ledarskap samt utvecklings- och förbättringsarbete. Du har en förmåga att tänka strategiskt och långsiktigt i syfte att se sammanhang och helheter i en verksamhet som är en viktig byggsten för hållbar tillväxt.

I ditt ledarskap är du prestigelös, kommunikativ, trygg i dig själv och stimuleras av att se din omgivning växa. Att skapa och bibehålla goda relationer både internt och externt är naturligt för dig. Du är strukturerad och har en god förmåga att delegera och prioritera. Med fokus på kvalitet, hållbarhet och god hushållning leder du verksamheten mot goda resultat och uppställda mål. Du är flexibel och bra på att se helheter och att entusiasmera människor omkring dig. Nyfikenhet att hitta lösningar göra att du har lätt att se möjligheter även i komplexa situationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lars Persson
054-540 66 78
Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Göran Sjödén
054-540 68 95
Facklig företrädare kan nås via kommunens växel
054-540 00 00
Enhetschef Magnus Ådén
054-540 65 64
Enhetschef Patrik Nilsen
054-540 65 78
Processingenjör Anna Söderlindh
054-540 65 71
Enhetschef Jan Barthelsson
054-540 67 71
Peter Risberg, Vision
054-540 67 76
Enhetschef Eva-Lena Beiron
054-540 68 10
VA-ingenjör Jan Wennberg
054-540 68 15
Charlotte Stenberg, Sveriges ingenjörer

Avdelningschef, Lokalförsörjningsavdelningen Anna-Lena Lindgren
054-540 68 38
Enhetschef Magnus Ådén
054-540 65 64
Produktionsplanerare Lennart Hall
054-540 66 64
Enhetschef Lars Brandelius
054-540 67 72
Sveriges ingenjörer Phernilla Lund
054-540 67 64
Laboratorieingenjör Pia Biared
054-540 65 55
El och instrumenttekniker Daniel Eriksson
054-540 65 58
Drifttekniker Stefan Melin
054-540 66 26
Stabschef Carina Strandberg
054-540 68 74
Administrativ chef Maria West
054-540 68 74
Projektingenjör VA Anna Söderlindh
054-540 65 71
Enhetschef Malin Pettersson
054-540 69 21
Utvecklingschef Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Enhetschef Stefan Björkman
054-540 65 59
Organisations- och rekryteringskonsult Peter Finell, Qtym AB
054-14 18 08
Enhetschef Andreas Rudsvik
054-540 68 21
Enhetschef Christina Hägglund
054-540 68 32
Enhetschef Pär Ungerberg
054-540 66 63
Avdelningschef Torbjörn Frykstedt
054-540 67 92
Enhetschef Eva-Lena Beiron
054-540 68 10, 070-549 53 61
GIS-ingenjör Patrik Blomquist
054-540 68 08
Avdelningschef Anna-Lena Lindgren
054-540 68 38, 076 801 51 20
Enhetschef Malin Pettersson
054-540 69 21
Enhetschef Fredrik Jarälv
054-540 67 78
Produktionsledare Tony Eng
054-540 65 93
Enhetschef Håkan Eriksson
054-540 69 52
Produktionsledare Sören Norén
054-5406751
administrativ chef Maria West
054-540 45 57
Enhetschef Lars Brandelius
054-540 67 72
avdelningschef Jens Gustafsson
054-540 68 53
Personalchef Göran Sjödén (from 150810)
054-540 68 95
Enhetschef Jonas Gunnestrand
054-540 68 42
Enhetschef Patrik Nilsen
054 540 65 78
Produktionsplanerare Veronica Adrian
054 540 70 98
Avdelningschef Lars Persson
054-298320
Produktionsledare Tomas Stomberg
054-540 67 40
Avdelningschef, Lokalförsörjningsavdelningen Anna-Lena Ljung
054-540 68 38
Enhetschef produktion gata Fredrik Jarälv
054-540 67 78
Produktionsledare Peter Glennberg
054-540 66 10
Avdelningschef Lars Persson
054-540 66 78
Personalchef Göran Sjödén
054-540 68 95
Enhetschef Fredrik Nilson
054-540 70 96
tf enhetschef Ann Johansson
054-540 69 47
Produktonsledare Henrik Säfströmer
054-540 66 15
Mätartekniker Erling Schagerberg
054-540 6594
tf förvaltningsdirektör Per-Anders Bergman
054-540 65 72
Ekonomichef Kristin Johansson
054-540 69 69
Enhetschef Robert Eder
054-540 70 97
Projektingenjör Victoria Hågland Sandborgh
054-540 69 11
Projektingenjör Maria Dåverhög
054-540 71 25
Processansvarig enhetschef Susanne Ring
054-540 68 21
Enhetschef Björn Johansson
054 - 540 69 54
Miljöingenjör Jan Wilhelmsson
054-540 6812
Cykelsamordnare David Nordström
054-5407086
El- och instrumenttekniker Daniel Johnsson
054-540 70 99
mark- och exploateringschef Fredrik Nilson
054-540 70 96
Enhetschef mark- och exploateringsenheten Fredrik Nilson
054-540 70 96
tf enhetschef Lars Karlsson
054-5406627
kommundirektör Ulf Nyqvist
054-540 10 01
rekryteringskonsult Qtym Sara Magnusson

rekryteringskonsult Qtym John Johansson


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 17 August 2014
Ange referens: TFN-2014-1271

Karlstads kommun, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Besöksadress

Drottninggatan 32 Karlstad
None

Postadress

Stadshuset, Drottninggatan 32
Karlstad, 65184

Liknande jobb


Gatu- och parkchef Svedala kommun 4 August 2014 Gatu- och parkchef
Gatuchef Proffice Sverige AB 14 August 2014 Gatuchef
Kils kommun, Teknisk.. 20 August 2014 Gatuchef
Gatuchef till Vimmerby kommun Unik Resurs i Sverige AB 9 March 2015 Gatuchef till Vimmerby kommun