Trafikledare

Arbetsbeskrivning

Nu vässar och utvecklar vi i Trafikledning vår organisation och arbetssätt för att bättre kunna möta morgondagens krav och förväntningar. Vi får ett nationellt samt ett regionalt fokus med många roller som har en trafikslagsövergripande uppgift. Vi arbetar proaktivt för att resenärer och trafikanter samt näringsliv ska få ökade möjligheter att bättre planera och genomföra sin resa. Du kan verkligen bidra till att skapa förtroende för Trafikverket!

Verksamhetsområdet Trafikledning leder och övervakar trafiken på 98 400 km statliga vägar och 12 000 km statliga järnvägar. Vi ger trafikslagsövergripande trafikinformation för att skapa goda möjligheter för resenärer och trafikanter i sin resa. Vi ger service dygnet runt, året om - vi är en förutsättning för att många medborgares liv fungerar smidigt med resor till och från arbete, skola och fritid. Vi har också en viktig roll i att få fram transporter för ett fungerande näringsliv.

Nu söker vi ett antal Trafikledare till vår Trafikcentral i Hallsberg.

Trafikledare

Som trafikledare har du till uppgift att planera och se till att den dagliga driften av tågtrafiken fungerar som den ska. Du ansvarar för att tidtabellen och tågordningen hålls, beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas vid avvikelser, informerar trafikinformatörerna, övriga trafikledare samt järnvägsföretagen om trafikläget och beslutade åtgärder. Du ansvarar även för att trafiksäkerheten upprätthålls och hanteras på ett korrekt sätt enligt gällande regler. En utmaning är att se till att tågen kommer fram trots oväder, fel på infrastrukturen eller andra oväntade händelser. Du arbetar tillsammans med andra trafikledare och trafikinformatörer på produktionsplatsen, för att leda tågtrafiken rätt inom ditt område.

Med datoriserade övervaknings- och manöversystem leder du tågtrafik via ställverk, växlar och ljus-signaler i spåret. Eftersom säkerheten är mycket viktig ansvarar trafikledaren för att de som arbetar längs spåren kan göra detta riskfritt.

Som trafikledare arbetar du skift enligt schema dygnets alla timmar och årets alla dagar.

Här kan du se vad en Trafikledare gör: http://www.trafikverket.se/Jobb-och-framtid/Jobba-hos-oss/Yrken/Medarbetarintervjuer/Trafikledare/

Du som söker till trafikledare ska ha gymnasiekompetens. Vi ser gärna att du har KY utbildning/-högskoleutbildning inom transport. Meriterande är om du har några års erfarenhet från transport-ledande arbete, gärna inom järnvägs- eller flygsektorn eller från annan operativ ledningsmiljö.

Eftersom trafikledaren arbetar i en operativ ledningsmiljö ställs det stora krav på gott omdöme, simultankapacitet, samarbete och självständigt agerande. Du ska ha förmåga att analysera komplex information och fatta beslut under tidspress. Du ska vara noggrann, strukturerad och kunna prioritera i svåra situationer samt ha lätt för att snabbt ställa om till förändrade förutsättningar.

God syn och normalt färgseende är ett krav. En förutsättning för att kunna arbeta som trafikledare är att du godkänns i hälsoundersökning och urvalstester.

Du anställs som aspirant under 1 år. Under denna tid går du en intern utbildning. Under förutsättning att du får en godkänd examination leder aspirantanställningen till en tillsvidareanställning. Utbildningen är både praktisk och teoretisk. Den teoretiska delen består av en 7 veckors utbildning fördelat på 3 tillfällen på Järnvägsskolan i Ängelholm. Den praktiska delen sker på produktionsplatsen.

En förutsättning för att du ska komma ifråga för tjänsterna som Trafikledare är att du kan delta i utbildningen som startar i vecka 15.
Urvalet i denna rekrytering kommer att ske löpande varför det är bra att ansöka så snart som möjligt innan sista ansökningsdag.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Sektionschef Mathias Ahlström tfn 010-123 11 15.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef Jimmy Janske
010-123 3114
Avdelningschef Maria Wååg
010-123 1072
Enhetschef Maria Lundmark
010-123 1148
Avdelningschef Mattias Qwinth
010-124 2132
Sektionschef Mattias Ahlström
010-123 1115
Sektionschef Jennie Fagermo
010-124 1655
Enhetschef Björn Ållenberg
010-123 7347
Enhetschef Lars Holst
010-124 3761
Enhetschef Charlotta Johansson
010-123 6105
Enhetschef Kenneth Fridolin
010-124 0089
Avdelningschef Margus Pöldma
010-125 4111
HR-chef Göran Leverud
010-123 5180
Sektionschef Veronica Molin
010-123 1439
Enhetschef Tomas Vikman
010-125 7865
Sektionschef Marie Hansson
010-125 7893
Enhetschef Maria Hellqvist
010-123 6052
Enhetschef Anders Wernfeldt
010-123 6340
Enhetschef Annica Boström
010-123 7394
Enhetschef Helena Vegelius
010-124 2951
Sektionschef Jörgen Borggren
010-123 8218
Enhetschef Catarina Johansson
010-123 8425
Sektionschef Thomas Sjöstrand
010-125 7188
Avdelningschef Thomas Frost
010-124 3040
Sektionschef Eva Lorentzon
010-125 7284
Avdelningschef Lennart Persson
010-123 2285
Enhetschef Peter Sundbom
010-123 5514
Enhetschef Per Sundberg
010-125 7076
Sektionschef Robert Lorenz
010-125 7782
Sektionschef Fredrik Zäll
010-124 4204
Sektionschef Agneta Christiansen
010-123 8217
Sektionschef Karin Andersson
010-125 7720
Enhetschef Katrin Hedqvist
010-123 15
Chef Central funktion Katarina Norén
010-123 1230
Enhetschef Andreas Åkerblad
010-123 6062
Enhetschef Erica Willborg
010-125 7939
Sektionschef Ann-Cathrine Lindell
010-125 7037
Avdelningschef Britt-Marie Calles
010-123 1284
Enhetschef Veronica Viklund
010-124 2315
Enhetschef Fredrik Brokvist
010-123 8202
Sektionschef Robert Andersson
010-124 1742
Enhetschef Kristina Backlund
010-123 5487
Avdelningschef Mikael Alriksson
010-123 2448
Enhetschef Jan Magnusson
010-123 1993
Enhetschef Leif Lindmark
010-123 1822
Enhetschef Johan Karlsson
010-124 0143
Enhetschef Åsa Tolf
010-123 7290
Sektionschef Erik Fredriksson
010-125 7391
Avdelningschef Ali Sadeghi
010-123 8871
Avdelningschef Ingemar Frej
010-123 4979
Enhetschef Gunnar Bengtsson
010-123 8423
Sektionschef Ulrica Sörman
010-123 1179
Enhetschef Helena Blom
010-124 4441
Enhetschef Lars-Erik Håkansson
010-123 6883
Avdelningschef Bo Larsson
010-124 1501
Enhetschef Joakim Jonsson
010-123 1050
Stabsansvarig Katarina Delvret
010-123 8618
Sektionschef Marie-Helen Norlinder
010-123 1461
Enhetschef Eva Möllhagen
010-124 2859
Sektionschef Mats Karlsson
010-123 7484
Sektionschef Kimmo Viinanen
010-125 7210
Sektionschef Tony Lövgren
010-124 1741
Sektionschef Bengt Andersson
010-123 1331
Avdelningschef Anne Grön
010-124 2821
Enhetschef Jan Holm
010-123 1002
Stf chef Anders Wester
010-123 5315
Enhetschef Malin Ekholm
010-123 7460
Avdelningschef Lena Wredelius
010-123 1014
Enhetschef Peder Henriksson
010-123 7420
Enhetschef Ylva Höjer
010-123 7397
Avdelningschef Mats Dehlbom
010-123 1073
Enhetschef Charlotta Dahllöf
010-124 2750
Avdelningschef Maria Dädeby
010-124 0116
Enhetschef Jan Stensson
010-123 7236
Sektionschef Fredrik Rosendahl
010-123 9392
Enhetschef Urban Jonsson
010-123 6948
Enhetschef Anders Petersson
010-123 9283
Enhetschef Keith Bergström
010-123 7375
Avdelningschef Birgitta Johnson
010-123 6940
Enhetschef Anette Bernin
010-124 1848
Sektionschef Åsa Eriksson
010-123 5127
Sektionschef Dennis Andersson
010-123 8331
Avdelningschef Anders Ljungberg
010-123 6342
Enhetschef Patrik Gummeson
010-124 1743
Sektionschef Inger Ranheim
010-123 1588
Sektionschef Lars Schillström
010-123 8337
Avdelningschef Christer Hagberg
010-123 1514
Enhetschef Håkan Svensson
010-124 0136
Enhetschef Anna-Lena Hannus Holmberg
010-123 5472
Enhetschef Henrik Sundquist
010-123 8354
Enhetschef Melker Pettersson
010-123 9364
Sektionschef Eva Gustavsson
010-123 9234
Sektionschef Tomas Borg
010-123 1644
Enhetschef Jörgen Borggren
010-123 8218
Avdelningschef Anna-Lena Bergström
010-123 5492
Enhetschef Annelie Ahlberg
010-123 6805
Enhetschef Fredrik Rosendahl
010-123 9392
Sektionschef Thor-Leif Frank
010-123 9248
Stf chef Mikael Rintala
010-123 71 78
Enhetschef Johan Rex
010-125 7360
Enhetschef Camilla Rydén
010 123 1488
Chef Central funktion Anna Lihr
0101244075
Chef Verksamhetsområde Stefan Engdahl
010-123 6771
Stf chef Tommy Jonsson
010-123 1385
Sektionschef Åsa Strömberg
070-365 4100
Sektionschef Henrik Hammarström
010-123 1093
Enhetschef Marcus Danielsson
010-123 6742
Sektionschef Martina Karlsson
010-123 1156
Enhetschef Susanna Ahlstedt
010-124 24 4
Sektionschef Marika Eriksson
010-124 1662
Enhetschef Anna Fällbom
010-123 5859
Enhetschef Mattias Häggström
010-123 1516
Distriktschef Erik Olsson
010-123 2873
Avdelningschef Liane Jaldemark
010-123 5427
Sektionschef Maarten Reijm
010-123 1832
Enhetschef Eva Andersson
010-123 6381
Projektledare Pia Andersson
010-123 8563
Enhetschef Marie Fredell
010-123 86 58
Sektionschef Christina Sveder
010-123 1124
Enhetschef Torsten Wengsevik
010-123 6720
Enhetschef Torsten Wengsevik
010-1236720
Enhetschef Lars Sjöberg
010-123 3110
Sektionschef Hans Bergström
010-125 7007
Enhetschef Fredrik Öjefelt
010-123 6721
Enhetschef Anders Lasell
010-123 7022
Enhetschef Per Lindroth
010-123 58 54
Enhetschef Susanna Klang
010-123 73 69
Enhetschef Maria Zachariadis
010-123 1621
Enhetschef Katarina Kieksi
010-123 1862
Chef Verksamhetsområde Peter Funck
010-123 6325
Enhetschef Erik Stalnert
010-123 1522
Enhetschef Ingvar Arebratt
010-123 8346
Sektionschef Monica Haapasaari
010-125 7311
Enhetschef Åsa Anderzén
010-123 5861
Enhetschef Heléne Geimar
010-124 3612
Sektionschef Christian Persson
010-125 7787
Enhetschef Anna Zimmerling
010-123 1692
Sektionschef Jonas Bruce
010-123 6282
Enhetschef Gordana Markovic
010-123 8792
Sektionschef Fredrik Friberg
010-123 6813
Enhetschef Lena Reidarman
010-123 7173
Enhetschef Robin Backebjörk
010-124 2627
Enhetschef Hanna Hedvall
010-124 2819
Distriktschef Lars Salmi
010-124 0613
Sektionschef Marie Säreskog
010-124 1776
Sektionschef Robert Thoor
010-124 4495
Sektionschef Louise Erbén
010-123 6264
Enhetschef Åsa West
010-123 1315
Enhetschef Ulf Söderberg
010-124 0165
Sektionschef Malou Klock Strömgren
010-123 9857
Enhetschef Jenny Boije
010-123 2094
Stabschef Cecilia Åkerman
010-123 8332
Ekonomichef Fredrik Brynielsson
010-124 1644
Projektchef Anders Åkeson
010-124 3928
Enhetschef Mikael Lindholm
010-123 8365
Enhetschef Mirja Primo
010-123 58 30
Sektionschef Julia Axelsson
010-123 7826
Distriktschef Harry Reinikka
010-124 4289
Enhetschef Heidi Segerström
010-123 9301
Sektionschef Peder Thorp
010-123 1842
Sektionschef Ivan Moberg
010-123 9280
Sektionschef Göran Cronholm
010-123 8215
Sektionschef Birgitta Lundqvist
010-124 1805
Sektionschef Thomas Nyström
070-275 1862
Enhetschef Kenneth Nordstrand
010-1238817
Sektionschef Jenny Hedin
010-123 1684
Sektionschef Lisa Kleflund
010-123 6246
Sektionschef Daniel Alvudd
010-125 7351
Enhetschef Inger Hinders
010-123 5872
Sektionschef Kjell Ragnarsson
010-124 1654
Sektionschef David Löfgren
010-123 6520
Sektionschef Kjell-Åke Lidberg
010-123 8467
Enhetschef Eva Larsson
0921-342 269
Enhetschef Magnus Göras
010-123 4913
Sektionschef Daniel Elfving
010-123 24 50
Enhetschef Eva Brodin
010-1235369
Avdelningschef Andreas Sjöberg
010-123 2338
Kontorschef Pehr Gullbrandsen
010-123 9848
Sektionschef Annika Jansson
010-12385 90
Sektionschef Anneli Backer-Meurke
010-123 1025
Avdelningschef Bengt Olsson

Avdelningschef Yvonne Helander
010-124 3356
Enhetschef Åsa Tolf
070-399 6557
Enhetschef Patric Warnebo
076-807 7569
Avdelningschef Bengt Olsson
070-357 46 29
Enhetschef Liselotte Fahlcrantz
010-123 5554
Kontorschef Jeanette Falk
010-124 1803
Kontorschef Anna Bengelsdorff

Enhetschef Lars Nilsson
010-123 74 94
Sektionschef Karin Nyberg
010-123 1141
Enhetschef Peter Svensson
010-123 70 72
Stf chef Anders Åström
010-1257779
Sektionschef Patrik Karlsson
070-724 6051
Avdelningschef Johanna Franzén
010-123 78 14
HR-chef Åsa Nordström
010-123 26 16
Regional Direktör Einar Schuch
010-124 0110
Enhetschef Petter Åsman
010-124 00 69
Kontorschef Yvonne Ringström-Sjöstedt

Enhetschef Helena Tilander
010-123 1211
Enhetschef Ulrika Francke
070-298 84 05
Avdelningschef Madeleine Vikström
070-762 23 51
Avdelningschef Linda Corsvall
072-141 3295
Sektionschef Jan Skoog
010-123 1267
Kontorschef Atosa Majd
010-124 2715
Projektchef Bo Larsson
010-124 1501
Enhetschef Anna Gabrielsson
010-123 9232
Säkerhetschef Annica Åberg

Avdelningschef Ann-Sofi Granberg
010-123 5916
Sektionschef Bert-Roland Näslund
010-125 7348
Enhetschef Lena Eriksson
010-123 25 95
Enhetschef Carina Eriksson
010-123 1544
Stf chef Eva Tegelid
010-123 7625
Enhetschef Roger Ulström
010 123 73 02
Stf chef Marie Wahlstedt
010-123 6010
Sektionschef Jonas Halzius
010-123 62 75
Enhetschef Anne-Marie Alvin
010-124 3605
Enhetschef Karin Hedemalm
010-123 75 61
Enhetschef Per-Erik Jonsson
010-124 1747
Enhetschef Veronica Molin
010-123 1439
Enhetschef Jan Toröd
010-123 1108
Enhetschef Elisabeth Wikström
010-123 4989
Kontorschef Niklas Dolk
010-123 83 04
Kontorschef Peter Eriksson
010-123 9844
Kontorschef Eva Björklund
010-125 7077
Enhetschef Roger Hallman
070-724 53 59
Kontorschef Yvonne Ringström Sjöstedt
0703144377
Enhetschef Peo Nordlöf
010-123 5827
Sektionschef Fredrik Berntsson
010-123 1128
Sektionschef Karin Fornell
010-123 87 15
Enhetschef Björn Eklund
010-123 92 35
Enhetschef Helena Källander
010123 24 55
HR-partner Sussane Sjöberg
010-123 7215
Enhetschef Anders Karlsson
010-1231494
Projektledare Christina Overå
010-123 22 81
Projektledare Stefan Scherp
010-123 66 58
Distriktschef Ellen Strandberg
010-124 30 95
Distriktschef Björn Persson
010-123 2716
HR-direktör Niclas Lamberg
010-124 3219
Enhetschef Fredrik Nygårds
010-123 67 05
Distriktschef Jenny Strand
010-123 8891
Distriktschef Per Olof Eriksson
010-123 2817
Distriktschef Jonny Ödeen
010-123 9031
Distriktschef Mattias Bergsten
010-123 2892
Distriktschef Torbjörn Hedman
010-124 44 70
Enhetschef Maria Hasslund
010-123 1877
Enhetschef Helga Valdimarsdottir
010-123 7813
Enhetschef Barbro Ovrén
010-124 1820
Enhetschef Sylvia Yngstöm Wänn
076 7678964
Enhetschef Lina Bertilsson
010-124 0115
Sektionschef Kjell Eriksson
010-123 2861
Sektionschef Peter Edman
010-123 8655
Avdelningschef Karl-Johan Johansson
010-124 2998
Sektionschef Karin Nyberg
070-269 7223
Enhetschef Mari-Louise Lundgren
010-123 6542
Enhetschef Per Källgård
070-724 5461
Enhetschef Håkan Gunnar
010-123 50 93
Avdelningschef Björn Olof Selander
0721-769046
Enhetschef Stefan Lindgren
010-123 8344
Sektionschef Martin Agstam
010-125 7744
Sektionschef Kristina Söderberg
010-123 9182
Enhetschef Jonas Bruce
010-123 6282
Stf Enhetschef Anna-Malin Stenlund
010-124 4491
Enhetschef Ing-Marie Vestrin
010-124 1737
Varvschef Rolf Nilsson
010-123 2802
HR-specialist vid frågor om ansökan och processen: Elisabeth Allgurin

HR-specialist vid frågor om ansökan och processen: Enikö Szilagyine Reszler

Kontorschef Christer Ardenstedt
010-123 9837
Kontorschef Jan Einarsson
070-349 16 08
Kontorschef Dick Åström
072-203 68 31
Enhetschef Bert Olsson
070-376 42 15
Kontorschef Anneli Svensson
070-724 52 25
Kontorschef Lars Ekdahl
010-123 7713
Kontorschef Jan-Erik Emanuelsson
010-123 9843
Kontorschef Annelie Alin
010-124 0020
Kontorschef Anna Bengelsdorff

Kontorschef Anki Juhl
010-1242812
Kontorschef Jens Yttergren
010-123 9878
Kontorschef Annelie Eriksson
072-147 83 00
Sektionschef Pia Leijon
011-25 23 19
Enhetschef Göran Blomberg
010-123 1910
Enhetschef Anders Wuolo

Traineesamordnare Helena Ström
010-123 5382
Traineesamordnare Souzan Al Khouri
010-123 66 25
HR-specialist vid frågor om ansökan och processen Annika Leijström
010-123 2057
HR-specialist vid frågor om ansökan och processen Annica Thomsson
010-123 5392
Enhetschef Ulrika Hallgren
010-123 6845
Enhetschef Ann-Sofie Atterbrand
010-123 5820
Projektchef Sara Distner
010-123 8621
Enhetschef Lotten Herrman
010-1240122
Avdelningschef Catarina Bredbo
010-124 1956
HR-chef Helena Blixt
010-124 4188
Avdelningschef Rikard Granlund
010-123 9880
Sektionschef Dennis Pettersson
010-123 1880
Enhetschef Carina Norberg
010-123 74 85
Stf Enhetschef Niklas Magnfält
010-123 7501
Enhetschef Berndt Nilsson
010-123 70 69
Avdelningschef Bodil Eriksson
010-123 7493
Sektionschef Helen Norman
010-123 7131
Sektionschef Lennart Persson
010-123 2285
Enhetschef Daniel Ström
010-123 02 73
Sektionschef Mikael Persson
010-124 1792
Enhetschef Per-Olof Ström
010-124 4062
Avdelningschef Stefan Lindgren
010-123 8344
Sektionschef Fredrik Eriksson
010-124 1627
Sektionschef Matti Merisalo
010-123 15 32
Kontorschef Inga-Lill Bogefors
010-124 0040
Sektionschef Lena Sabel
010-125 4950
Enhetschef Lena Plomér
070-301 49 30
Sektionschef Johan Timbäck
010-125 7905
Avdelningschef Ulrika Wennergren
010-123 1270
Enhetschef Magnus Dalersand
010-123 1032
Sektionschef Robert Östlund
010-123 1417
Sektionschef Susanne Lindholm
010-123 49 22
Sektionschef Kenth-Åke Lindberg
010-125 7759
Avdelningschef Conny Jonsson
010-123 1043
HR-chef Anna Lagerkranz
010-124 1628
Enhetschef Mikael Jidemo
010-125 7235
Sektionschef Patrik Mårtensson
070-724 6051
Stf Enhetschef Peter Viklund
010-1242526
Enhetschef Anna-Lena Elmqvist
010-125 4128
Enhetschef Karin Fornell
010-123 87 15
Sektionschef Karin Olsson
070-6652355
Enhetschef Alexandra Stassais Söderblom
010-123 88 89
Sektionschef Åsa Holten
010-125 7030
Avdelningschef Marie Hagberg
070-2795926
Sektionschef Per Lerjefors
010-123 1580
Sektionschef Lars Holm
010-125 7763
Enhetschef Thomas Dalmalm
010-123 8614
Enhetschef Marie-Helen Norlinder
010-123 1461
Enhetschef Monica Swartz

Avdelningschef Sven Ödeen
010-123 2293
Ekonomichef Linda Gullerström
010-124 29 95
Enhetschef Karin Östman
010-124 2910
Avdelningschef Jörgen Simu
010-123 7425
Projektchef Johan Brantmark
010-123 9104
Enhetschef Tyra Wikström
010-124 3188
Enhetschef Pia Andersson
010-123 8563
Avdelningschef Annika Holmqvist
010-1231950
Enhetschef Niklas Bergman
010-123 48 83
Sektionschef Helen Norman
010-125 7131
Enhetschef Mikael Eriksson
010-124 4481
Enhetschef Erik Lindgren
010-123 02 07
Enhetschef Åsa Löfgren
010-123 9389
Enhetschef Magnus Labor
010-123 13 49
Avdelningschef Cecilia Borgljung
010-123 1195
Enhetschef Sezgin Sahin
010-124 1958
Enhetschef Stina Olsson
010-123 71 44
Sektionschef Anette Fällman
+46 10-123 7737
Enhetschef Peter Huledal
010-123 1336
Enhetschef Ibrahim Coric
010-123 9371
Enhetschef Susanne Winter
010-124 41 23
Enhetschef Susanna Ström
010-123 1970
Enhetschef Anders Larsson
010-123 2384
Avdelningschef Peter Lundman
010-123 1217
Enhetschef Ann-Sofie Chudi
010-123 0655
HR-chef Roger Essbrant
010-123 6094
HR-chef Anders Löfgren
010-123 5362
HR-chef Lena Wredelius
010-123 1014
Projektledare Per Wahlberg
+46 10-123 03 75
Tf Sektionschef Marie Mognaschi
010-123 73 12
Enhetschef Ulrika Francke
010-123 323 65
Enhetschef Tove Boija
+46 10-124 25 58
Enhetschef Karin Palmblad
010-123 52 09
Enhetschef Gunnar Larsson
010-123 1579
Sektionschef Fredrik Heine

Sektionschef Susanne Blom
010-124 0624
Avdelningschef Bengt Olsson
070-357 4629
Kontaktperson samarbetspart Maria Eriksson
08-555 652 28
Kontaktperson samarbetspart Rebecka Karlsson
08-555 540 16
Enhetschef Viktoria Eriksson
010-123 86
Enhetschef Ulrica Morin
010-1230528
Enhetschef Monica Swartz
072-142 44 51
Rekryterande chef Sezgin Sahin
0707245904
Avdelningschef Linda Corsvall
0721413295
ST Airi Larsson
0706656728
Rekryterande chef Anders Karlsson
0706233214
Saco Håkan Wiss
0706963330
Seko Per-Arne Utbult
0706199149
Rekryterande chef Jan Skoog
0705305467
Rederichef Erik Froste
0721438028
Ekonomi- och IT-chef Anders Nordqvist
0703144522
Seko Anna Carlsson
0736562225
Rekryterande chef Peter Gerdne
0706202157
Rekryterande chef Fredrik Berntsson
0706106325
Rekryterande chef Kenneth Nordstrand
0101238817
Rekryterande chef Mirja Primo
0101235830
Rekryterande chef Leif Eklöf
0101238627
Rekryterande chef Britt-Inger Bergman Lakso
0101237533
SEKO Anna Carlsson
0101236055
SACO Håkan Wiss
0101237435
Rekryterande chef Alexander Santos Rodriguez
0101234996
ST Maria Karimi
0101236963
Rekryterande chef Eva Gustavsson
0101239234
SEKO Charlotte Olsson
0101231103
ST Airi Larsson
0101236243
Rekryterande chef Anders Kindmark
0101235254
SACO Pernilla Wistrand
0101236235
Rekryterande chef Trafikledning Björn Frid
0101244438
Rekryterande chef Planering Maria Dädeby
0101240116
Rekryterande chef Stora Projekt Karin Fornell
0101238715
Rekryterande chef IT Eva Hyenstrand
0101236188
Rekryterande chef Anders Åkeson
0101243928
Rekryterande chef Jenny Hedin
0101231684
Rekryterande chef Annelie Norlin
0101242162
Rekryterande chef Kjell Pollack
0101240566
Rekryterande chef Luleå Fredrik Rosendahl
0101239392
SACO Peter Cederbjörk
0101235459
ST Ami Åreng
0101258002
Rekryterande chef Tommy Hansen
0101233291
Rekryterande chef Anders Löfgren
0101235362
Rekryterande chef Havin Nyqvist
0101236820
Rekryterande chef Ken Meyer
0101232627
SACO Jonas Sjöholm
0101238380
ST Stefan Kratz
0101241783
SEKO Urban Haglund
0101241702
Rekryterande chef Jonas Nilsson
0101233408
Rekryterande chef Stina Olsson
0101237144
Rekryterande chef Ingvar Arebratt
0101238346
Rekryterande chef Catarina Bredbo
0101241956
Rekryterande chef Rami Yones
0101241550
Rekryterande chef Åsa Hedin
0101238413
Rekryterande chef Niklas Opander
0101233510
Rekryterande chef Mattias Qwinth
0101242133
Rekryterande chef Monica Strömstedt
0101242158
Rekryterande chef Mats Petersson
0101235993
Rekryterande chef Tobias Patrik Karlsson
0101232335
Rekryterande chef Andreas Wik
0101234165
SEKO Per-Arne Utbult
0101232824
Rekryterande chef Maria Hasslund
0101231877
Rekryterande chef Pia Andersson
0101238563
Rekryterande chef Björn Persson
0101232716
Rekryterande chef Kajsa Nilsson
0101244284
Rekryterande chef Dennis Pettersson
0101231880
Rekryterande chef Linda Corsvall
0101236933
Rekryterande chef Karin Palmblad
0101235209
Rekryterande chef Anna Fällbom
0101235859
SACO Peter Johansson
0101235928
ST Jerk Wiktorsson
0101231104
Rekryterande chef Ann Thunberg
0101235206
SEKO Tony Ridderstedt
0101257441
SACO Anna Lindquist
0101235533
ST Göran Fält
0101231201
Distriktschef Mälaren Per Olof Eriksson
0101232817
Distriktschef Orust Camilla Kindström
0101231047
Stf Distriktschef Norra Bohuslän Robert Berntsson
0101242575
Distriktschef Jämtland Kjell Eriksson
0101232861
Distriktschef Uppland Robert Eriksson
0101230584
Distriktschef Norra Roslagen Björn Persson
0101232716
Distriktschef Södra Roslagen Magnus Ihrfors
0101230521
Distriktschef Stockholm Roger Eriksson
0101249022
Distriktschef Mellansverige Torbjörn Hedman
0101244470
Rekryterande chef Emma Söderström
0101234878
Rekryterande chef Susanne Winter
0101244123
ST Bengt Gruvman
0101231346
SACO Johnny Larsson
0101243251
Seko Sain Berglöv
0101241880
Rekryterande chef Göran Blomberg
0101231910
Rekryterande chef Lars Hoffman
0101239852
SACO Roxan Saleh
0101236222
Rekryterande chef Rose-Marie Renberg
0101237176
Rekryterande chef Jonas Larsson
0101231667
Rekryterande chef Yvonne Helander
0101243356
Rekryterande chef Pernilla Ngo Magnusson
0101237093
kontaktperson Jenny Hedin
0101231684
Rekryterande chef Roberto Maiorana
0101230066
Rekryterande chef Melker Pettersson
0101239364
Rekryterande chef Mikael Wiman
0101232942
Rekryterande chef David Löfgren
0101236520
Rekryterande chef Peter Huledal
0101231336
Rekryterande chef Björn Wesström
0101234299
ST Håkan Engström
0101232014
SEKO Sven-Gunnar Billman
0101257255
SACO Kristoffer Strömberg
0101231911
Rekryterande chef Elisabeth Söderberg
0101230247
Rekryterande chef Sven-Erik Nilsson
0101231817
Rekryterande chef Ann Holm
0101232248
Rekryterande chef Sofie Ordéus
0101234334
Rekryterande chef Claes Brehmer
0101238446
Rekryterande chef Per Gefvert
0101232487
Rekryterande chef Åsa Eriksson
0101236789
Medarbetare Kimmo Viinanen
0101257210
ST Magnus Hedström
0101232828
SACO Kjell Israelsson
0101257225
Rekryterande chef Åsa Eriksson
0101235127
Rekryterande chef Maria Nichani
0101232460
Rekryterande chef Åsa Överlind
0101237357
SACO Lennart Askling
0101231508
Rekryterande chef Linda Gullerström
0101242995
Rekryterande chef Ingela Söderberg
0101239022
Rekryterande chef Hamid Rezaie
0101232789
Rekryterande chef Åsa Löfgren
0101239389
Rekryterande chef Ibrahim Coric
0101239371
Rekryterande chef Camilla Holmberg
0101235058
Rekryterande chef Camilla Rydén
0101231488
Rekryterande chef Anders Sköld
0101234435
Rekryterande chef Annelie Ekeberg
0101236259
Rekryterande chef Bengt Olsson
0101239048
Rekryterande chef Christian Ljungdahl
0101232618
ST Filip Karlsson
0101242542
SACO Emilia Tennmyr
0101242287
SEKO Erik Carlsson
0101242537
Rekryterande chef Lars Lindgren
0101233167
ST Per Olof Hellbergs
0101235544
Controllerarbete Henrik Nelson
0101244349
Rekryterande chef Barbro Ovrén
0101241820
Rekryterande chef Amelie Propst
0101242119
Rekryterande chef Ulrica Nilsson
0101235057
SACO Edina Smlatic
0101231698
Rekryterande chef Ylva Höjer
0101237397
Rekryterande chef Ann-Sofie Chudi
0101230655
Teamlead Anders Åström
0101257779
Rekryterande chef Susanna Larsson
0101235042
Rekryterande chef Lars Schillström
0101238337

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Trafikverket
  • 1 platser
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Månadslön
  • Visstidsanställning Aspirantanställning

Besöksadress

Röda vägen 1
None

Postadress

Röda vägen 1
BORLÄNGE, 78189

Liknande jobb


1 December 2018

Trafikledare

27 March 2015