Arbetslivsinstitutet.se

Trafikplanerare som brinner för samhällsplanering


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse

Göteborgs Stads trafikkontor har ett övergripande ansvar för samordning av alla trafikfrågor i Göteborg. Arbetet sker i nära samarbete med övriga förvaltningar och bolag inom trafikområdet. Uppdraget är att tillgodose medborgarnas och näringslivets transportbehov och vår vision är att erbjuda alla effektiv, säker och hållbar rörlighet. En fungerande trafikmiljö är en viktig del av Göteborgs utveckling som attraktivt, regionalt centrum. Trafikkontoret är en beställarorganisation och har ca 160 anställda.ARBETSUPPGIFTER
Göteborg står inför stora förändringar, staden förtätas, marken används effektivare och samhällsplaneringen utvecklas i riktning mot hållbarhet. Att skapa framtidens trafiksystem med en säker och framkomlig trafikmiljö är en utmaning för oss. Vi vill få fler att välja kollektivtrafik eller cykel före bilen, vi ska medverka till att staden blir tillgänglig och attraktiv för alla.

Vi söker en trafikplanerare/ samhällsplanerare med uppdrag att för trafikkontorets räkning driva, hantera och utveckla trafik-och stadsplaneringsfrågor med särskilt fokus på parkeringsfrågor.
Du ansvarar för att ta fram olika typer av övergripande analyser och utredningar inom trafikplaneringsområdet.
I rollen ingår att vara stöd, bollplank och kontaktperson både internt och externt i frågor som rör övergripande trafikplanering och särskilt parkeringsplanering.
Du samverkar med flera andra förvaltningar i staden och med olika intresseorganisationer. Vi bedriver ett aktivt samarbete med Stockholm och Malmö när det gäller frågor kring parkering i stadsmiljö.
Exempel på konkreta arbetsuppgifter:
-Driva vårt arbete med att förverkliga stadens parkeringspolicy
-Utredningar, ärendeberedning, översyner, kundundersökningar
-Företräda kontoret i externa sammanhang i parkeringsfrågor
-Omvärldsbevakning, kunskapsuppbyggnad och nätverk

KVALIFIKATIONER
Du har utbildning inom samhällsplanering, juridik eller annan inriktning som bedöms likvärdig.
Du har flerårig erfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete inom samhällsplanerande verksamhet. Du har erfarenhet av att leda och ta ansvar för sammansatta utredningar och projekt inom områden där flera olika intressen ska samverka och samordnas.
Erfarenhet från den kommunala planeringsprocessen är en merit.
Som person är du strukturerad i ditt sätt att arbeta, du är drivande och har god initiativförmåga. Du är bra på att skapa och bibehålla förtroendefulla kontakter och du har god kommunikationsförmåga.

Kontaktpersoner på detta företaget

enhetschef Malin Andersson
031-368 25 28
Avdelningschef Ma-Lou Wihlborg
031-368 25 20
Saco Anette Thorén
031-368 26 24
Vision Thord Lagercrantz
031 – 368 15 45
Avdelningschef Henrik Petzäll
031-368 25 73
Enhetschef Lena Jungbeck
031-368 26 34
Enhetschef Lennart Persson
031-3682532
Enhetschef Dennis Olsson
031-368 25 29
Vision Thord Lagercrantz
031-368 15 45
avdelningschef Susanne Hultgren
031-368 26 85
Vision Thord Lagercrantz
031-368 15 45
Projektchef Peter Fjällhed
031-3682671
Saco Anette Thorén
031- 368 26 24
Enhetschef Bengt Svensson
031-368 26 22
Enhetschef Maria Ackerot
031-368 26 12
Enhetschef Richard Finn
031-368 25 66
Avdelningschef Administration/Personalchef Eva Jansson
031-368 25 11
Saco Asbjörn Hanssen
031-368 26 72
Avdelningschef Suzanne Andersson
031-368 25 21
enhetschef Bengt Gillholm
031-368 25 45
Redovisningschef Harriet Remnemark
031-368 25 77
Kommunikationsansvarig Infra Eva Rhodin
031-368 25 22
Enhetschef Drift & Underhåll Karin Lundskog
031-368 25 90
Enhetschef Karin Björklind
031-368 26 44

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 December 2013
Ange referens: A360120

Göteborgs stad, Trafikkontoret

Besöksadress

40482
None

Postadress

None
., .

Liknande jobb


Trafikreglerare Göteborgs stad, Traf.. 14 November 2013 Trafikreglerare
Trafikledare Framtiden AB 18 November 2013 Trafikledare
Trafikplanerare hållbar stadsutveckling Miljö och samhällsby.. 29 November 2013 Trafikplanerare hållbar stadsutveckling
Trafikverket 2 December 2013 Trafikplanerare