Arbetslivsinstitutet.se

Tre samarbetande forskare/postdoc


3 platser 6 månader eller längre Deltid Fast lön 75 %. Tillträde: 2017-01-01 Visstidsanställning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Tre samarbetande forskare/postdoc inom temat "Religion and Migration: Challenges for Society, Law and Democracy".

De tre forskarna kommer att ingå i det flervetenskapliga forskningsprogrammet The Impact of Religion: Challenges for Society, Law and Democracy (IMPACT) vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), som administrativt är en del av Teologiska institutionen. IMPACT studerar hur religionens ökade synlighet kommer till uttryck i samhällsförändringar i Sverige och Norden. C:a 60 forskare från sex fakulteter och mer än 25 akademiska discipliner medverkar i programmet (www.impactofreligion.uu.se).

- Tidsperiod 1 januari 2017 – 31 maj 2018 (17 månader)

- 75% av heltid   

Religion och migration
För närvarande pågår en rad komplexa ekonomiska, sociala, politiska, juridiska och kulturella förändringsprocesser som påverkar det religiösa landskapet i Sverige och Europa som helhet. Sverige är ett avancerat, post-industriellt samhälle där individuell frihet och mänskliga rättigheter är grundläggande värderingar och religion betraktas som en del av den privata sfären. Den ökande migrationen introducerar ”nya” sociala och religiösa värderingar som väcker nya och utmanande frågor. De handlar om individuella och kollektiva rättigheter; familjens grundläggande funktion; synen på kvinnor och män; religionens och religiösa organisationers roll i det offentliga livet, t.ex. politik, skola och medier; religion i relation till våld och rasism och när det gäller definition av hälsa och välbefinnande; samt konstruktionen av både sekulära och religiösa livsåskådningar. Den pågående utvecklingen och dess utmaningar relaterade till religion behöver adresseras från många olika vetenskapliga och metodologiska perspektiv.

De tre forskarna och deras projekt/arbetsuppgifter
Tre 75% forskare/postdoc från tre olika vetenskapliga discipliner kommer att rekryteras och anställas för samma tidsperiod. De kommer att utgöra ett flervetenskapligt forskarteam. Var och en har sitt eget projekt, men de ska ha nära samarbete i en öppen kreativ atmosfär med stöd av en senior IMPACT-forskare som mentor. De förväntas delta i arbetet med att utveckla ansökningar för att möjliggöra fortsatt forskning inom IMPACT-programmet efter den tidsbegränsade anställningen. Deras fysiska arbetsmiljö kommer att vara Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) vid Uppsala universitet (www.crs.uu.se).  

Kvalifikationer

- Doktorsexamen
- En stark akademisk meritlista dokumenterad genom CV och publicering
- En konkret och kreativ idé till ett eget forskningsprojekt som passar inom IMPACTs forskningsmiljö och tillför någon form av ytterligare bidrag
- Organisatorisk förmåga
- Förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra
- Mycket god kunskap och färdighet i det engelska språket, såväl muntligt som skriftligt
- Ett internationellt akademiskt nätverk 

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar på engelska:

A) Ett brev med ansökan.
B) En beskrivning av dina egna forskningsplaner/idéer.  
C) Ett brev som beskriver dina forskningsintressen i relation till temat “Religion and   Migration: Challenges for Society, Law and Democracy”, och som förklarar hur dina egna forskningsplaner/idéer kan bidra. Beskriv också vilken form av flervetenskapligt samarbete med andra forskare som skulle vara av särskilt intresse för dig.    
D) En komplett CV med publikationslista.
E) Rekommendationsbrev från två akademiska referenspersoner.
F) En sammanfattning av din doktorsavhandling på engelska.
G) Tre av dig själv utvalda relevanta “bästa” artiklar, kapitel eller paper.

Sänd ansökan med ovan listade handlingar i PDF-format, - var och en som separat bilaga. Ansökan ska vara märkt UFV-PA 2016/2129 och insänd senast den 15 september 2016 kl 24.00 svensk tid.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 1 januari 2017

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 31 maj 2018.

Anställningens omfattning: 75 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Per Pettersson, Professor i religionssociologi, programledare för IMPACT, [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2016 2016, UFV-PA 2016/2129.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 September 2016
Ange referens: UFV-PA 2016/2129

Uppsala universitet, Centrum för forskning om religion och samhälle

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsla, 75105

Liknande jobb


Göteborgs universitet 25 July 2016 Researcher
Forskare Uppsala universitet,.. 29 August 2016 Forskare
Göteborgs universitet 12 September 2016 1-2 Postdoktorer i Företagsekonomi med inriktning mot sjöfart
Postdoktor i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö Kungliga Tekniska hö.. 20 September 2016 Postdoktor i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö