Arbetslivsinstitutet.se

Ungdomssekreterare


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: enligt ök.

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 invånare och vår förhoppning är att det i framtiden är ännu fler som valt att leva och bo här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge vård, omsorg, utbildning samt service till våra invånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Välkommen att bli en av oss!ARBETSUPPGIFTER
Ungdomssekreterarens uppdrag är att verka för en god livsmiljö för ungdomar samt att arbeta för att förebygga användandet av droger, kriminalitet samt sociala problem. Målgrupp är ungdomar i åldern 13-21 år och deras föräldrar. Upptagningsområde är hela Gotland.

Personalgruppen består av fem ungdomssekreterare med olika utbildningsbakgrund och varje medarbetares unika kompetenser tas till vara i verksamheten. Det är schemalagd arbetstid som innefattar ett visst mått av sena kvällar och helgtjänstgöring.

Som ungdomssekreterare arbetar du med behandlingsarbete. Detta är riktat mot individ, familj eller grupp i form av samtal. Ungdomar kommer i kontakt med ungdomsgruppen genom uppsökande verksamhet, på eget initiativ från familjen, som insats från socialtjänsten eller genom dem.

Allmänt inriktat arbete i form av information samt medverkan i olika samarbetsgrupper för att främja ungdomars levnadsvillkor. Uppsökande verksamhet, både dag- och nattetid i form av kontakter med ungdomar ute på offentliga platser. Information och rådgivning till ungdomar, föräldrar, myndigheter med flera både på individnivå och större grupper.

KVALIFIKATIONER
Krav på adekvat utbildning som t ex socionom, beteendevetare eller annan för yrket lämplig examen samt flera års erfarenhet av arbete med ungdomar utifrån ett psykosocialt perspektiv. Arbetet ställer krav på kunskaper inom olika kunskapsbaserade samtalsmetoder och förmåga att utgå från ett helhetsperspektiv (systemiskt synsätt) i arbetet samt kunskaper kring beroendeproblematik. Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser där samarbetsförmåga, trygghet, flexibilitet och engagemang är viktiga.

Arbetsgruppen arbetar nära varandra och det är viktigt att du fungerar väl som en del i ett team likaväl som att du kan arbeta självständigt. Förhållningssättet mot ungdomarna avgör framgången i många situationer och du är både ödmjuk, har en naturlig auktoritet och kan fatta snabba beslut. Du behöver även vara kommunikativ och ha förmåga att förmedla information på ett bra sätt.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning i arbetsgruppen, (som nu består av tre kvinnor och en man) men välkomnar ansökningar från alla er som känner igen er i beskrivningen ovan.

ÖVRIGT
Du är välkommen att anmäla ditt intresse via vårt rekryteringssystem - ansökningar tas ej emot via post eller e-post. När du registrerat din ansökan, får du ett automatiskt svarsbrev via e-post att din ansökan är registrerad.

Inför rekryteringsarbetet har vi på Region Gotland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Per-Johan Fernström
0498-26 88 52
Monica Larsson
0498-26 88 85
Enhetschef Per-Johan Fernström
0498-26 88 52
1:e socialsekreterare Monica Larsson
0498-26 88 85
Enhetschef Per-Johan Fernström
0498-268852
1:e socialsekreterare Monica Larsson
0498-268885
1:e Socialsekreterare Malin Wallin
0498-268879
1:e Socialsekreterare Malin Wallin
0498-26 88 79
Enhetschef Ewa Hall
0498-26 95 47
1:e familjehemssekreterare Caroline Palmqvist
0498-20 36 11
1:e socialsekreterare Karolina Romehed
0498-26 88 55
Enhetschef Kjell Gardarfve
0498-268204
Samordnare Shanti Gustavsson
0498-269792

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 June 2014
Ange referens: A398153

Region Gotland, Familjestödsenheten

Besöksadress

Visborgsallén 19 Visby
None

Liknande jobb


Fältsekreterare Uddevalla kommun, So.. 21 May 2014 Fältsekreterare
Fältassistent Lerums kommun, Resur.. 23 May 2014 Fältassistent
Fältassistent Sundsvalls kommun Un.. 27 May 2014 Fältassistent
Fältsekreterare Gnosjö kommun, Socia.. 12 June 2014 Fältsekreterare