Arbetslivsinstitutet.se

Universitetsadjunkt i vårdvetenskap med inriktning intensivvård


1 platser Tillsvidare Heltid Dag , Heltid , Tillsvidareanställning

Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet, ett modernt, internationellt universitet i Småland. Vi finns i Kalmar och Växjö med 35 000 studenter och 2 000 anställda.Arbetsbeskrivning• Planera och administrera undervisning samt undervisa, handleda studenter på grund- och avancerad nivå samt examinera studenter på grundnivå i vårdvetenskap samt inom ämnesområdet vårdvetenskap samt inom ämnesområdet intensivvård

• Undervisa och medverka vid utveckling av kliniskt träningscentrum

• Undervisa och handleda studenter inom verksamhetsförlagd utbildning

• Följa utvecklingen inom ämnesområdet

• Medverka i avdelningens forskningsseminarier och relevanta forskningsprojekt

• Samverka kring utbildning och utveckling med andra institutioner inom universitetet samt med omgivande samhälle nationellt och internationellt

• Delta aktivt i institutionens inre och yttre arbete

• Bedriva undervisning både på campus och via webbaserade lärplattformar.

• Innehavaren ska fungera i lärarlag och studentgrupp. Samarbetsförmåga och flexibilitet är av stor betydelse.

Bedömningsgrunder

Behörighetskrav• Avlagd magisterexamen inom vårdvetenskap eller motsvarande kompetens. Med motsvarande kompetens avses i regel examen från utländskt universitet

• Genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvad motsvarande kunskap senast inom ett år efter påbörjad anställning

• Dokumenterad pedagogisk skicklighet

• Specialistutbildning i intensivvård

• Klinisk erfarenhet som intensivsjuksköterska

• Dokumenterad samarbetsförmåga

Andra bedömningsgrunder• Klinisk erfarenhet som leg. sjuksköterska inom intensiv omvårdnad

• Erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildning

• Erfarenhet av handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning, särskilt inom intensivvård

• Erfarenhet av handledning av studenters självständiga examensarbeten

• Förmåga att skapa former för kunskapsöverföring mellan teoretiska och praktiska verksamheter

• Erfarenhet av självständigt utvecklingsarbete inom för vårdvetenskap relevant område

• Intresse av arbete med internationaliseringsfrågor samt förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska

Avvägning mellan bedömningsgrunder• Pedagogisk skicklighet och samarbetsförmåga

• Klinisk erfarenhet som leg. sjuksköterska inom intensiv omvårdnad

• Erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildning

• Erfarenhet av handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning, särskilt inom intensivvård

• Erfarenheten av handledning av studenters självständiga examensarbeten

• Förmåga att skapa former för kunskapsöverföring mellan teoretiska och praktiska verksamheter

• Erfarenheten av självständigt utvecklingsarbete inom för vårdvetenskap relevant område

• Intresse av arbete med internationaliseringsfrågor samt förmågan att undervisa på såväl svenska som engelska

 

Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare, provanställning om 6 månader tillämpas
Placeringsort är Växjö

Välkommen med din ansökan som du registrerar via knappen ansök nedan (på Linnéuniversitetets hemsida).
Ansökan ska utformas enligt vad som står angivet i Handledning-Anställningsordning, som du hittar på Linnéuniversitetets webbplats (http://lnu.se/om-lnu/lediga-jobb) ute till höger i bilden. Ansökan ska vara registrerad senast den 15 augusti 2013.Tänk på att bifoga övriga relevanta bilagor såsom examensbevis, intyg och ev åberopade publikationer (max 10 st) när du söker via vår webbplats.

Ärendets diarienummer är PA 2013/179-2.2.1

Upplysningar lämnas av Prefekt Birgitta Marklund, [email protected], 0480-44 73 54 eller personalkonsult Christian Andersson vad gäller frågor om anställningsförhållandet, [email protected], 0470-70 85 06.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel tfn: 0772-288000.

Kontaktpersoner på detta företaget

ErikÅstedt, Personalkonsult
+46(0)470767558
UlrikaWelander, Professor
+46(0)470708821
Lena Larsson, Prefekt
0480-44 67 11
Helena Birath, Personalkonsult
0480-44 73 81
Erik Elheim, Personalkonsult

Bärbel Westphal, Prefekt

Linda Reneland Forsman, Prefekt
0480-446305
Joakim  Krantz, Studierektor för forskarutbildningen
0470-708454
Karolina Österdahl, Personalkonsult
0470-708674
Peter Karlsudd, Professor

Anna Greek, Studierektor

Kjell Arvidsson, Prefekt

Maria Lindgren, Prefekt
+46-470-708711
Daniel  Bergman, Studierektor
+46-470-708456
Bodil Karlsson, Personalkonsult
0470-708374
Barbro Gustafsson, Prefekt
0470-708119
Tobias Bromander, Prefekt
073-0730086
Mattias  Lundin, Prefekt
0480-44 69 28
Karolina Österdahl, HR-partner
0470-708674

Ansök

>

Linnéuniversitetet

Besöksadress

Universitetsplatsen 1
None

Postadress

Box 451
Växjö, 35106

Liknande jobb


SMART LÄXHJÄLP SVERI.. 25 June 2013 Extrajobba med läxhjälp, Stockholm
Universitetsadjunkt i företagsekonomi Uppsala universitet 28 June 2013 Universitetsadjunkt i företagsekonomi
Universitetsadjunkt i handelsrätt Uppsala universitet 28 June 2013 Universitetsadjunkt i handelsrätt
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk Uppsala universitet 10 June 2013 Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk