Arbetslivsinstitutet.se

Utbildningschef till ambulanshelikopter, Landstinget i Värmland


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Landstinget i Värmland kommer att i enlighet med utredningen Vård på vingar starta ambulanshelikopterverksamhet i egen regi med driftstart från och med halvårsskiftet 2014. Enheten är avsedd för insatser där hög sjukvårdskompetens och snabb transport till sjukhus inom eller utanför Värmland krävs. En rörlig intensivvårdsresurs bemannas med narkosläkare, HEMS-crew samt helikopterpiloter. Teamet ska finnas tillgängligt dygnet runt, året om och har tillgång till intensivvårdsutrustning i såväl ambulanshelikopter som vägambulans. Verksamheten kommer vara stationerad i Karlstad, initialt på flygplatsen.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innebär att som chef Training Manager för utbildningsverksamheten ansvara för all utbildningsverksamhet för flygande samt teknisk personal. Uppdraget innebär tjänstgöring som aktiv HEMS-pilot på 75 %. Initialt innebär uppdraget uppbyggnad av utbildningsorganisationen, medverkan vid anställningar samt upphandling av erforderliga utbildningar för både flygande och teknisk personal. Som chef kommer du att ha många kontaktytor både internt och externt och därför är det viktigt att du kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning.?Du har även god administrativ förmåga då dokumentation av utbildningen är en stor del. Du kommer att vara direkt underställd verksamhetschef Accountable Manager och arbeta tätt tillsammans med övriga NPH (Nominated Post Holders).

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av ledande befattningar inom helikopterverksamhet, företrädesvis inom HEMS eller SAR. Du har tidigare arbetat med utbildning av flygande personal, även simulatorutbildning, och har goda kunskaper, färdigheter och erfarenhet inom MCC-verksamhet (Multi Crew Cooperation) samt att du arbetat som aktiv HEMS-pilot. Du ska uppfylla samtliga av Transportstyrelsens krav. Sökande ska inneha minst CPL-H, IR- och MCC-behörighet, samt inneha ATPL-teori.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tina Crafoord, bitr verksamhetschef
nås via sekr 054-61 60 38
Annicka Ekendahl, verksamhetschef vårdadministra
054-61 53 33
Kristina Adrian Karlsson, bitr verksamhetschef v
054-61 76 89
Åsa Kvarnström, Vision
054-61 57 95, 070-257 45 65
Kristina Adrian Karlsson, bitr verksamhetschef
054-61 76 89
Åsa Kvarnström, Vision
054-61 57 95
Tobias Kjellberg, divisionschef
054-61 43 92 (sekr)
Anncathrin Larsson, avdelningschef
054-64 53 06
Åsa Kvarnström, Vision, via växeln
054-61 50 00
Göran Källvik, avdelningschef
054-61 57 07
Helen Dahl, hörselpedagog
054-61 58 19
Birgitta Johansson, SRAT
054-61 78 52
Linda Sundquist, Lärarförbundet
054-61 63 91
Inga-Britt Carlson, avdelningschef
054-61 59 72
Anncathrin Larsson, avdelningschef
054-61 53 06
Annicka Ekendahl, verksamhetschef
054-61 53 33
Ingela Palmquist, avdelningschef
054-61 61 62
Anna Renklint, avdelningschef
0570-71 24 89
Leif Persson, teknisk chef ambulanshelikoptersju
054-61 43 51, 070-262 42 13
Maria Norén Eriksson, avdelningschef
0570-71 20 89
Susann Plate, överläkare
0570-71 20 00 vx
Regina Dahl, fysioterapeut
070-148 57 52
Jessica Eriksson, avdelningschef vårdadministrat
054-61 53 83
Inga-Britt Carlson, avdelningschef vårdadministr
054-61 59 72
Sabina Jansson, verksamhetsutvecklare IT-frågor
054-61 76 68
Mary Kasanen Olsson, avdelningschef ortopedavdel
0570-71 23 71
Anna Renklint, avdelningschef vårdadministrativa
0570-71 24 89
Anna Renklint, avdelningschef vårdadministration
0570-71 24 89
Ingela Palmquist, avdelningschef vårdadministrat
054-61 61 62
Kristina Adrian Karlsson, verksamhetschef vårdad
054-61 76 89
Annette Källvik, avdelningschef vårdadministrati
054-61 58 36, 072-561 50 21
Ann-Katrin Norén, avdelningschef
0570-71 20 28
Eva Stjernström, områdeschef
054-61 41 47, 070-509 41 57
Karl Grönqvist, bitr avdelningschef
054-61 79 95
Annika Lindell, tf avdelningschef
054-61 43 98
Eva Stjernström, områdeschef
054-61 41 57, 070-509 41 57

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 4 November 2013
Ange referens: Dnr CSK/133920
Övrigt: Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag från polisens belastningsregister som du lämnar till chefen i oöppnat kuvert. Utdraget får inte vara äldre än ett år. Du hittar blanketten på www.polisen.se "blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".

Landstinget i Värmland, Division opererande specialiteter

Besöksadress

65005 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65005

Liknande jobb


Landstinget i Värmla.. 17 October 2013 Ambulanshelikopterpilot, Landstinget i Värmland
CybAero AB 18 October 2013 Safety Pilot