Utbildningschef till ambulanshelikopter, Landstinget i Värmland

Arbetsbeskrivning

Landstinget i Värmland kommer att i enlighet med utredningen Vård på vingar starta ambulanshelikopterverksamhet i egen regi med driftstart från och med halvårsskiftet 2014. Enheten är avsedd för insatser där hög sjukvårdskompetens och snabb transport till sjukhus inom eller utanför Värmland krävs. En rörlig intensivvårdsresurs bemannas med narkosläkare, HEMS-crew samt helikopterpiloter. Teamet ska finnas tillgängligt dygnet runt, året om och har tillgång till intensivvårdsutrustning i såväl ambulanshelikopter som vägambulans. Verksamheten kommer vara stationerad i Karlstad, initialt på flygplatsen.

ARBETSUPPGIFTER
Uppdraget innebär att som chef Training Manager för utbildningsverksamheten ansvara för all utbildningsverksamhet för flygande samt teknisk personal. Uppdraget innebär tjänstgöring som aktiv HEMS-pilot på 75 %. Initialt innebär uppdraget uppbyggnad av utbildningsorganisationen, medverkan vid anställningar samt upphandling av erforderliga utbildningar för både flygande och teknisk personal. Som chef kommer du att ha många kontaktytor både internt och externt och därför är det viktigt att du kan skapa bra och förtroendefulla relationer med din omgivning.?Du har även god administrativ förmåga då dokumentation av utbildningen är en stor del. Du kommer att vara direkt underställd verksamhetschef Accountable Manager och arbeta tätt tillsammans med övriga NPH (Nominated Post Holders).

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har erfarenhet av ledande befattningar inom helikopterverksamhet, företrädesvis inom HEMS eller SAR. Du har tidigare arbetat med utbildning av flygande personal, även simulatorutbildning, och har goda kunskaper, färdigheter och erfarenhet inom MCC-verksamhet (Multi Crew Cooperation) samt att du arbetat som aktiv HEMS-pilot. Du ska uppfylla samtliga av Transportstyrelsens krav. Sökande ska inneha minst CPL-H, IR- och MCC-behörighet, samt inneha ATPL-teori.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tina Crafoord, bitr verksamhetschef
nås via sekr 054-61 60 38
Annicka Ekendahl, verksamhetschef vårdadministra
054-61 53 33
Kristina Adrian Karlsson, bitr verksamhetschef v
054-61 76 89
Åsa Kvarnström, Vision
054-61 57 95, 070-257 45 65
Kristina Adrian Karlsson, bitr verksamhetschef
054-61 76 89
Åsa Kvarnström, Vision
054-61 57 95
Tobias Kjellberg, divisionschef
054-61 43 92 (sekr)
Anncathrin Larsson, avdelningschef
054-64 53 06
Åsa Kvarnström, Vision, via växeln
054-61 50 00
Göran Källvik, avdelningschef
054-61 57 07

Sammanfattning

Besöksadress

65005 Karlstad
None

Postadress

Landstinget i Värmland
Karlstad, 65005

Liknande jobb


Ambulanshelikopterpilot, Landstinget i Värmland

17 oktober 2013

Safety Pilot

18 oktober 2013

Ansvarig Crew Training, Svensk Luftambulans (SLA)

17 augusti 2016

Piloter, Svensk Luftambulans (SLA)

17 augusti 2016