Utbildningsledare

Utbildningsledare

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap med ca 40 anställda ingår i universitetsförvaltningen och ansvarar där för forsknings- och utbildningsplanering, ekonomisk och  annan verksamhetsplanering samt uppföljning av verksamheten inom området.

Vidare svarar kansliet för en omfattande rekrytering av lärarpersonal. Kansliet bereder beslut och ger service till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap och för teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Inom kansliets verksamhetsområde bedriver ett trettiotal institutioner forskning och utbildning med ca 2 000 anställda. Antalet studenter uppgår till ca 31 000 och den ekonomiska omslutningen uppgår till drygt två miljarder kronor.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär planering och uppföljning av utbildning och forskning. Detta innebär ansvar för handläggning av frågor som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå. Tyngdpunkten i arbetsuppgifterna just nu kommer att ligga på forskarutbildning och forskning. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i fakultetens arbetsgrupper och handläggning av kvalitetsarbete, verksamhetsplanering och organisatoriska frågor. Vidare ingår medverkan i övrig beredning av ärenden inom kansliet och i förekommande fall för rektor. Arbetet förutsätter en nära samverkan med dekanus och kansliets personal. Arbetsuppgifterna medför även dagliga kontakter med fakultetens institutioner samt olika specialistenheter inom universitetsförvaltningen.

Kvalifikationskrav
För anställningen fordras grundläggande högskoleexamen inom det humanistiska samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Den sökande ska vidare ha god, dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete vid universitet eller annan utbildningsmyndighet innefattande planering, uppföljning och utvärdering av verksamheter. Goda kunskaper i svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt är ett krav.

Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet såsom mycket god samarbets- och initiativförmåga.

Önskvärt och/eller meriterande i övrigt
Doktorsexamen är en stark merit. Likaså erfarenhet av lednings/samordningsuppdrag vid fakultetsnämnd eller institution, till exempel som studierektor. Förvaltningsrättslig kompetens är önskvärd. Erfarenhet som sekreterare för utredningar eller liknande  är meriterande.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning kan tillämpas.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Johan Lundborg, tel 018-471 19 04 alt 070-425 04 47, e-post [email protected]

Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2020, UFV-PA 2020/733. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Utbildningsledare/Projektledare

4 juni 2020

Lärare i stabsarbete och övning

Lärare i stabsarbete och övning

4 juni 2020

Vik. Utbildningsledare

Vik. Utbildningsledare

28 maj 2020