Arbetslivsinstitutet.se

Utbildningsledare till Tekniska högskolan


1 platser Tillsvidare Heltid Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en tillsvidareanställning på heltid som

UTBILDNINGSLEDARE

med placering vid Tekniska fakultetskansliet, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, http/www/lith.liu.se

Följ länk till annons:
http://www.liu.se/jobbdb/show.html?5285

Kontaktpersoner på detta företaget

Professor Lars-Christer Hydén
013-28 23 44
(SACO) Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
(OFR/S) Gabriel Thott
011-36 31 71
OFR/S Gerd Röndahl
011-36 35 37
Docent Neil Lagali
010-103 46 58
Forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström
010-103 43 86
Personalintendent Pernilla Eriksson
013-28 44 50
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
Enhetschef Eva-Karin Andersson

Universitetslektor Oscar Gustafsson
013-281000
Professor Lars Nielsen
013-281307
Personalintendent Camilla Junström Hammar
013-28 21 20
Avdelningschef Åsa Danielsson
013-28 29 22
forskarassistent Tina Neset
013-28 22 88
Professor Karin Zetterqvist Nelson
013-28 58 93
Forskarutbildningsstudierektor Judith Lind
013-28 29 01
Personalintendent Camilla Junström-Hammar
013-28 21 20
Avdelningschef, professor Bengt Sandin
013-28 29 04
OFR/S Gabriel Thott
011-36 31 71
Biträdande professor Ulf Melin
013-281000
Sekreterare Maria Wallgren
013-281000
Krzysztof Marciniak
013-281000
Gerd Röndahl
013-281000
Universitetslektor Åsa Åslund
013-281000
Personalintendent Elin Bergfeldt
013-281000
Professor Giannis Spyrou
010-1030431
Personalintendent Anette Wiklund
010-1034393
SACO Krzysztof Marciniak
011-363320
OFR/S Ingo Hölscher
013-284015
Centrumchef Heriberto Rodriguez-Martinez
010-1032284
SACO Inger Borg
013-282404
Personalintendent Ulrica Larsson
013-282404
Administrativ chef Petra Hallqvist
013-28 68 84
Controller Elisabeth Helltegen

Personalintendent Anette Larsson
013-282147
Professor Andreas Fejes
013-282136
OFR/S Gerd Röndahl
011-363537
Bitr kanslichef Annalena Kindgren
013-281675
Personalintendent Christina Edlund
013-281013
repr OFR/S Ingo Hölscher
013-284015
repr SACO Inger Borg
013-282404
Professor Christian Berggren
013-281000
Docent, avdelningschef Nicolette Lakemond
013-281000
Avdelningschef Örjan Dahlström
013282100
OFR/ST Gerd Röndahl
011-363537
Sekreterare Maria Wallgren
013-281051
Susanne B Karlsson, Informatör
013-281752
Camilla Nylander, Personalintendent
013-282501
Anette Philipsson, Kanslichef
010-1037545
Inger Borg, SACO-representant
013-282404
Ingo Hölscher, OFR-representant
013-284015
Professor Larsgunnar Nilsson
013-281000
Professor Kjell Simonsson
013-281000
Krzystof Marciniak
013-281000
Sekreterare Christina Hammarstedt
013-281000
Forskarutbildningsstudierektor Victoria Wibeck
011-36 32 85
Patrick  Norman, Professor/Föreståndare
+46 13 281688
Eva-Britt Berglund, Ekonom/Personalintendent
+46 13 281450
Fakultetskoordinator Anette Ärlebäck
013/281092
SACO Krzysztof Marciniak
011/363320
OFR/S Gabriel Thott
011/363171
Prorektor Karin Fälth Magnusson

Dekanus, ordförande i Centrala anställningsnämnden Bo Hellgren

Professor Torbjörn Tagesson
013-281000
Avdelningschef Karin Bredin
013-281000
Krzysztof Marciniak
013-281000
Gerd Röndahl
013-281000
Sekreterare Anette Ärlebäck
013-281000
Lennart Falklöf, Enhetschef
+46 13 28 16 93
Caroline Westroos, Ansvarig för studentrekryteringen
+46 13 28 44 60
Karoline Dahlberg, Personalintendent
+46 13 28 10 58
Ingo Hölscher, OFR-representant
+46 13 28 40 15
Inger Borg, SACO-representant
+46 13 28 24 04
Anita Carlsson, Administrativ chef
013-28 15 61
Elin Bergfeldt, Personalintendent
013-28 44 03
Inger  Borg , SACO-representant
013-28 24 04
Ingo Hölscher, OFR-representant
013-28 40 15
Ann-Kristine  Järrendahl, Kommunikatör
+46 (13)28 28 40
Christina Edlund, Personalintendent
+46 (13)28 10 13
Inger Borg, SACO-representant
+46 (13)28 24 04
Ing-Britt  Mattfolk, OFR/S-representant
+46 (13)28 17 39
Gunilla  Bergstrand, Enhetschef
013-284038
Ingo Hölscher, OFR-representant
013-284015
Inger Borg, SACO-representant
013-282404
Karoline Dahlberg, Personalintendent
013-281058
Marie Eslon, Enhetschef
013-285822
Ulrica Larsson, Personalintendent
013-281038
Ing-Britt  Mattfolk, OFR/S representant
+46 (13)28 17 39
Avdelningschef Lotta Holme
013-281457
Sekreterare Anette Ärlebäck
013-281092
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
OFR/ST Gerd Röndahl
011-36 35 37
Mikael Söderström, Enhetschef
013-28 58 84
Petra  Hallqvist, Administrativ chef IMH
013-28 68 84
Karoline Dahlberg, Personalintendent
013-28 10 58
Inger Borg, SACO-representant
013-28 24 04
Avdelningschef Gisela Eckert
013-282144
SACO Krzysztof Marciniak
011-363320
OFR/ST Gerd Röndahl
011-363537
Anette Wiklund, Biträdande avdelningschef
010-1034393
Helena Blackert, Administrativ chef
013-28 1950
Pernilla Eriksson, Personalintendent
013-28 44 50
Sekr anställningsnämnd Christina Lundgren
010-1037660
Professor Folke Sjöberg
010-1031820
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 3320
OFR Gerd Röndahl
011-363537
Annika Svenvik, Enhetschef
013-281040
Fakultetskoordinator Maria Wallgren
013-28 10 51
Avdelningschef Åsa Danielsson
013-28 29 22
Professor Henrik Kylin
013-28 22 78
OFR/S Gerd Röndahl
011-36 35 37
Personalintendent Camilla Junström Hammar
013-28 21 20
Avdelningschef Claes-Fredrik Helgesson
013-28 29 70
Forskarutbildningsstudierektor Jenny Palm
013-28 56 15
Biträdande professor Ulf Melin
013-281000
Personalintendent Elin Bergfeldt
013-281000
Krzysztof Marciniak
013-281000
Tomas Strömberg, Prefekt, IMT
013-286756
Karoline Holgersson, Avdelningschef, IMT
013-286738
Petra  Hallqvist, Administrativ chef IMH
013-286884
Jeane Scheiding, Personalintendent, IMH
013-288972
Peter Hult, SACO
013-286742
Karoline Holgersson, OFR/S
013-286738
Professor Gunnel Colnerud
013-282148
Personalintendent Anette Larsson
013-282147
Kerstin Hawkins, Avdelningschef
013-28 68 15
Sara Wolmer, Personalintendent
013-28 24 37
Inger  Borg , SACO
013-282404
Avdelningschef Göran Hägg
013-281000
Sekreterare anställningsnämnd Maria Wallgren
013-281000
Heriberto Rodriguez-Martinez, Centrumchef
010-1032284
Professor Örjan Smedby
010-103 27 17
Fackligrepresentant SACO Krzystof Marciniak
011-36 35 37
Fackligrepresentant OFR/S Gerd Röndahl
011-36 31 71
Professor Stefan Stenfelt
010-103 28 56
Forskarutbildningsstudierektor Annelie Lindström
010-103 43 86
Personalintendent Pernilla Eriksson
013-28 44 50
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 35 37
Personalintendent Camilla Junström-Hammar
013-28 21
Professor Uno Wennergren
013-28 16 66
SACO Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
OFR/S Gerd Röndahl
011-363537
Professor Jerker Rönnberg
013-282107
Madelaine Engström, Administrativ chef
013-28 1401
Sekreterare Maria Wallgren
013-281051
OFR Gerd Röndahl
011-363537
Sekr anställningsnämnd Christina Lundgren
+46 10 1037660
Professor Olle Stendahl
+46 10 1032050
SACO Krzysztof Marciniak
+46 11 363320
OFR Gerd Röndahl
+46 11 363537
Professor Olle Stål
+46 10 1033491
Mikael Söderström, Enhetschef
013-285884
Senior Lecturer Christina Samuelsson
+46 13 28 6795
Professor Olle Stål
+46 10 103 3491
Secretary Appointment Advisory Board Christina Lundgren
+46 10 103 7660
SACO Krzysztof Marciniak
+46 11 36 3320
OFR/S Gerd Röndahl
+46 11 36 3537
HR Officer Pernilla Eriksson
013-28 44 50
Biträdande professor Robert Thornberg
013-282118
Professor Matts Karlsson
013-281000
Sekreterare Christina Hammarstedt
013-281000
Professor Mats Abrahamsson
013-281000
Professor Gerald Andersson
013-285840
Göran Hansson, Prefekt
013-281259
Krzysztof  Marciniak, SACO
011-363320
Karin Öllinger, Professor
010-1033261
Ingo Hölscher, OFR
013-284015
Staffan Wahlström, Kanslichef
013-281077
Lina  Landström, Personalintendent
013-286993
Line Jepson, Enhetschef
011-363670
Rosmarie  Dahlström, SEKO
013-286889
Eli Hjorth Reksten, Enhetschef
013-282832
Krzysztof Marciniak
011-363320
Gerd Röndahl
011-363537
Lecturer Rodrigo Moreno
010-1038986
Professor Örjan Smedby
010-1032717
Professor Magnus Borga
013-286777
Professor Erik Larsson
013-281312
Professor Anna Strömberg
013-28 28 59
Universitetslektor Sussanne Börjeson
013-28 58 58
Fackligföreträdare (SACO) Krzysztof Marciniak
011-36 33 20
Fackligföreträdare (OFR/S) Gerd Röndahl
011-36 35 37
May Griffith, Professor
013-28 17 56
Krzysztof  Marciniak, SACO-representant
011-363320
Forskarassistent Martin Klinthäll
013-281000
Krzysztof Krzysztof Marciniak
013-281000
Personalintendent Jeane Scheiding
013-28 89 72
Professor Lena Jonasson
010-103 51 94
Facklig företrädare (SACO) Krzysztof Marciniak
011-36 35 37
Facklig företrädare (OFR/S) Gerd Röndahl
011-36 31 71
Universitetslektor Kajsa Johansson
013-28 46 62
Fackligföreträdare (SACO) Krzysztof Marciniak
011- 36 33 20
Professor Svante Gunnarsson
013-281000
Helena Blackert, Administrativ chef
013-28 19 50
Jan-Ingvar Jönsson, Professor
013-28 23 00
Anette Wiklund, Personalintendent
010-103 43 93
Assiciate Professor Erik Frisk
013-281000
Professor Johan Ölvander
013-281000
Professor Elisabet Cedersund
+46 11363110
Gerd Röhndal
+46 11 36 3537
Krzysztof Marciniak
+46 11 36 3320
Anna  Fredin, Enhetschef
013-281798
Biträdande lektor Ulrika Müssener
013-28 16 63
Professor Madeleine Abrandt Dahlgren
013- 28 21 35
docent David Bastviken
013-28 22 91
OFR/S Gerd Röndahl
011-26 35 37
Personalintendent Camilla Junström-Hammar
013-28 21 20
Forskarutbildningsstudierektor Harald Rohracher
013-28 29 75
Sekreterare Christina Edlund
013-281000
Professor Charlotta Dabrosin
013-286711
Universitetslektor Ru Peng
013-281000
Professor Sten Johansson
013-281000
Koordinator för forskarskolan Erik Sandberg
013-281000
Professor Ali Ahmed
013-281000
Docent Anne Boschihi
013-281000
Professor Tomas Strömberg
013-286756
Krzysztof Marciniak
011-363320
Marie Eslon, Avdelningschef
013-285822
Ingo  Hölscher, OFR/ST
013-284015
Professor Fredrik Gustafsson
013-282706
Senior lecturer Mattias Krysander
013-282198
Håkan  Ulfgard, Prefekt
+46-13-282462
Merete Ellegaard, Biträdande director musices
+46-13-284055
Ingo Hölscher, Facklig representant, OFR/ST
+46 13 28 40 15
Inger Borg, Facklig företrädare, SACO
+46 13 28 24 04
Hans  Lundgren, Director musices
+46-13-284040
Lena Thunell, Föreståndare BBF
010-103 26 79
Profossor Håkan Olausson
073-38 23 416
Professor Christina Ekerfelt
010-103 18 52
Sekreterare Anställningsnämnden Christina Lundgren
010-103 76 60
Professor Björn Lyxell
013-282106
Krzytsztof Marciniak
011-363320
Personalintendent Malin Thunström
011-363601
Catarina Wireklint, Enhetschef
+46 13 28 89 60
Lina  Landström, Personalintendent
+46 13 28 69 93
Margaretha Andersson, Controller
011-363154
Lena  Bernström, Adminstrativ chef
011-363071
Malin Thunström, Personalintendent
011-363601
Christina Brage, Avdelningschef
013-28 22 04
Anna Bladh, Avdelningschef
013-28 20 73
Maria Hallström, Personalintendent
013-28 24 98
Marianne Plymoth, Facklig företrädare OFR/ST
013-28 29 15
Eva-Lisa  Holm Granath, Facklig företrädare SACO
013-28 19 16
Elisabeth Malmhester, Avdelningschef
011-36 35 32
Biträdande professor Nicolette Lakemond
013-281000
Professor Olof Hjelm
013-281000
Professor Mattias Villani
013-281446
Studierektor Ann-Charlotte Hallberg
013-281657
Sekr anställningsnämnd Maria Wallgren
013-281051
Administrativ chef Marie Johansson
013-282180
Administrativ chef Mats Tholander
013-284462
Forskarstudierektor Eva Carlestål
013-281874
Ulrica Larsson, Personalintendent
+46 13 28 10 38
Professor Petter Krus
013-281000
Avdelningschef, professor Claes-Fredrik Helgesson
013-28 29 70
Forskarutb studierektor, professor Harald Rohracher
013-28 29 75
Birgitta Öberg, Prefekt
013-28 28 98
Anderz Grunnesjö, Kanslichef
+46 11 36 30 01
Stefan Stenfelt, Professor
013-28 47 08
Mike Andersson,
0723-28 23 27
Anita Lloyd Spetz,
013-28 17 10
Krzysztof  Marciniak, SACO
011-36 33 20
Sofia Lindström, OFR/ST
011-36 34 16
Personalintendent Camilla Junström-Hammar
013-28 21 00
Avdelningschef Anne-Li Lindgren
013-28 29 32
Vanya Darakchieva,
013-28 57 07
Anette Larsson, Personalintendent
013-28 2147
Robert  Thornberg, Professor
013-28 2118
Anna Eklöf,
013-28 26 84
Nathaniel D. Robinson, Bitr. Prof.
013-28 22 12
Gunilla  Bergstrand, Enhetschef
+46 13 28 40 38
Anette Wiklund, Bitr avdelningschef
010-1034393
Martin Putsén, Enhetschef
+46 13 28 27 66
Heriberto Rodriguez-Martinez, Centrumchef
+46 10 103 22 84
Elisabet Cedersund, Avdelningschef
011-363110
Tino Ebbers, Professor
+46 10 103 33 11
Fredrik Gustafsson, Professor
+46(0)13282706
Simin Nadjm-Tehrani, Professor
+46 702 282412
Petru Eles, Professor (allmänna frågor)
+46 13 281396
Anne Moe, Institutionssamordnare
+46 13 281460
Marie Johansson, Administrativ chef
+46 13 282180
Johan Söderholm, Professor
010-1033546
Åsa Keita, Förste forskningsingenjör
010-1038919
Anette Wiklund, Personalintendent
010-1034393
Anette Philipsson, Kanslichef
010-1037545
Christine Ericsson, Personalintendent
013-28 66 97
Marie Plantin, Koordinator
+46 13 28 13 92
Annika Svenvik, Enhetschef
+46 13 28 10 40
Micaela Sjöberg, Personalintendent
+46 13 28 68 30
Andreas Sundberg, Enhetschef
+46 13 28 68 40
Lennart Falklöf, Enhetschef
+46 13 281693
Lina  Landström, Personalintendent
+46 13 286993
Anna  Johnsson Harrie, lektor
013-28 58 97
Hans Nilsson, Prefekt
013-28 22 03
Mats Tholander, Administrativ chef
+4613284462
Bengt-Göran Martinsson, Professor
013-282336
Per Eklund, Docent
013-28 89 40
Ulf  Melin, Avdelningschef
013-28 44 37
Maj-Britt Remneblad, Administrativ chef
013-28 2121
Roger Qvarsell, Professor och forskarstudierektor
013-28 29 42
Bengt Erik Eriksson, Professor och avdelningschef
013-28 23 45
Claes-Fredrik  Helgesson, Avdelningschef
+46 13 28 29 70
Ericka Johnson, Universitetslektor
+46 13 28 44 54
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 10 51
Claudio Altafini, Professor
+46(0)13-281373
David Bastviken, docent
+46 13 28 22 91
Åsa Danielsson, Avdelningschef
+46 13 28 29 22
Camilla Junström Hammar, Personalintendent
+46 13 28 21 20
Fredrik Tell, Professor
+46 13 28 25 99
Karin Bredin, Avdelningschef
+46 13 28 15 58
Karin Bredin, Avdelningschef
+46 13 281558
Torbjörn Tagesson, Professor
+46 13 28 15 06
Sussanne Börjesson, Universitetslektor
013- 28 28 58
Anna Strömberg, Professor
013-28 28 59
Carl-Fredrik Mandenius, professor
+46 13 28 89 67
Nathaniel D. Robinson, Assoc. Prof.
+46 13 28 22 12
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013-28 1051
Lotta Holme, Avdelningschef
013-28 1457
Elin Bergfeldt, Personalintendent
+46 13 284403
Louise Trygg, Biträdande professor
+46 13 284491
Bahram Moshfegh, Professor
+46 13 281158
Hans Knutsson, Professor
+46 13 28 67 27
Igor Abrikosov, Professor
+46 13 28 56 50
Henrik Danielsson, Avdelningschef
+46 13 28 21 99
Tobias  Lindberg, Enhetschef
+46 13 28 21 61
Kent Waltersson, Universitetsdirektör
+46 13 28 21 25
Karin Fälth Magnusson, Prorektor
+46 13 28 10 56
Olof Hjelm, Professor
+46 13 285647
Mats Eklund, Professor
+46 13 281726
Anette Larsson, Personalintendent
013- 28 2147
Maria Gustavsson, Professor
013-28 2558
Anette Larsson, Personalintendent
+46 13 28 21 47
Maria Gustavsson, Professor
+46 13 28 25 58
Stefan  Gustafson, Biträdande professor
+46 13 28 58 96
Robert  Thornberg, Professor
013- 28 2118
Atila Alvandpour, Professor
-46(0)13-285818
Christina Hammarstedt, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 15 28
Katarina Eriksson Barajas, Professor
+46 13 28 27 35
Heather Forsyth, Enhetschef
+46 13 28 14 51
Kristina Karlsson, HR-konsult
+46 13 28 29 71
Harald  Rohracher, Professor, avdelningschef
+46 13 28 2975
Lotta Björklund Larsen, Biträdande universitetslektor
+46 13 28 6656
Claes-Fredrik  Helgesson, Professor
+46 13 28 2970
Francis Lee, Forskarutbildningsstudierektor
+46 13 28 29 68
Camilla Junström Hammar, Personalintendent
+46 13 28 2120
Sofia  Nordmark, Avdelningschef
011-363224
Sabine Gruber, Forskarutbildningsstudierektor
011-363247
Sabine Gruber, Universitetslektor
011-363247
Ingrid Söderlind, Universitetslektor, docent
011-363248
Daniel Västfjäll, Professor
013-28 2059
Francis Lee, Forskarutbildningsstudierektor
+46 13 28 2968
Christina Helmér, Avdelningschef
+46 13 28 58 64
Karoline Dahlberg, Administrativ chef
013- 28 10 58
Martin  Enqvist, Universitetslektor
+46(0)281393
Alf Segersäll, Enhetschef
+46 13-28 11 47
Anders Blomqvist, Professor
010-103 31 93
Tomas Strömberg, Prefekt
013-28 67 56
Karin Wårdell, Professor
010-103 24 55
Ann-Kari  Sundberg, Prefekt
+4613281899
Kiriazis Strantzalis, Ekonomiintendent
+4613281750
Steve Woolgar, Professor
+46 13 28 5617
Harald  Rohracher, Professor, Head of Division
+46 13 28 2975
Francis Lee, Director of Doctoral Studies
+46 13 28 2968
Camilla Junström Hammar, HR Manager
+46 13 28 2120
Theresia  Carlsson Roth, Personalintendent
013-28 1402
Madelaine Engström, Administrativ chef/avdelningschef
013-28 1401
Björn Wallner,
+46 13 28 27 59
Johan Hedrén, Universitetslektor
+46 13 28 2509
Per Gyberg, Avdelningschef
+46 13 28 5616
Jonas Anshelm, Professor
+46 13 282265
Cecilia  Åsberg, Biträdande professor
+46 13 28 6690
Wera Grahn, Avdelningschef, forskarutbildningsstudierektor
+46 13 28 6657
Johannes Lerm, Avdelningschef
+46 13 285862
Magnus Johansson, Enhetschef
+46 13 28 68 38
Magnus  Glänneskog, Administrativ chef
+46 11 363081
Anna Fredriksson, Universitetslektor
+46 11 363308
Tobias Andersson Granberg, Universitetslektor
+46 11 363213
Heriberto Rodriguez-Martinez, Professor
+46 10 103 2284
Marie Johansson, Administrativ chef
013-282180
Mariam Kamkar, Prefekt, professor

Gunilla Avefeldt, Controller
013-28 17 86
Jan Nordström, Professor
+46 13 281459
Annika Björn, Universitetslektor
+46 13 28 5878
Per Andersson, Avdelningschef
013- 28 21 15
David Bastviken, Professor
+46 13 28 22 91
Henrik Danielsson, Avdelningschef
013-28 2199
Stefan  Gustafson, Biträdande professor
013-28 5896
Gunilla Bergstrand, Administrativ chef
013-28 40 38
Birgitta Öberg, Prefekt
013-282898
Wera Grahn, Avdelningschef
+46 13 28 6657
Per Andersson, Avdelningschef
+46 13 28 21 15
Mattias Lindahl, Associate Professor
+ 46 13 281108
Malin Thunström, Personalintendent
+46 11 363601
Elisabet Cedersund, Avdelningschef
+46 11 363110
Andreas Motel-Klingebiel, Professor
+46 11 363394
Malin Thunström, Personalintendent
+46 11-363601
Elisabet Cedersund, Avdelningschef, professor
+46 11-363110
Andreas Motel-Klingebiel, Professor
+46 11-363394
Björn Lyxell, Professor
+46 13 28 21 06
Eva Johansson, Enhetschef
+46 13 28 16 17
Björn  Stafstedt, Enhetschef
+46 13 28 68 63
Erik G Larsson, Professor
+4613281312
Björn Alling, Senior Lecturer
+46 13 28 56 04
Björn Alling, Universitetslektor
+46 13 28 56 04
Bettina Carlsson, Administrativ chef
+46 13 28 10 81
Theresia  Carlsson Roth, HR-konsult
013-28 1402
Gunilla Johansson, Enhetschef
+46 13 28 28 91
Pernilla Eriksson, HR-konsult
+46 13 28 44 50
Grzegorz Greczynski, Docent
013-28 12 13
Vladimir Kozlov, Professor
013-28 28 42
Elin Bergfeldt, HR Manager
+46 13 284403
Gustav Tinghög, Research Fellow
+46 13 282582
Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 21 49
Katarina Berg, Universitetslektor
+46 13 28 69 80
Sussanne Börjeson, Universitetslektor
+46 13 28 28 58
Micaela Sjöberg, HR-konsult
+46 13 28 68 30
Joakim Nejdeby, IT-direktör
+46 13 281757
David  Byers, Enhetschef
+46 13 28 28 21
Jens Eriksson, Assistant Professor
+46 13 28 66 13
Jens Eriksson, Docent
+46 13 28 66 13
Elin Bergfeldt, HR-konsult
+46 13 284403
Anita Carlsson, Administrativ chef
+46 13 281561
Anette Larsson, HR-konsult
013-28 21 47
Daniel Västfjäll, Professor
013-28 20 59
Malin Thunström, HR-konsult
+46 11 363601
Maria Brandén, PhD, Director of Doctoral Studies at IAS

Peter Hedström, Professor, Director of IAS

Maria Hallström, HR-konsult
013-28 24 98
David Lawrence, Avdelningschef Publiceringens infrastruktur
013-28 66 09
Christina Brage, Avdelningschef Campus Vallabiblioteket
013-28 22 04
Hans Högberg, Lecturer
+46 13 28 17 27
Hans Högberg, Universitetslektor
+46 13 28 17 27
Joanna Kvist, Professor
013-284664
Stig Linder, Professor
+46 10 103 10 82
Lina  Landström, HR-konsult
+46 13 28 69 93
Agneta Dryselius (160523-160602), Enhetschef
+46 13 28 10 91
Robert Ericsson (160603-160621), Studieadministrativ chef
+46 13 28 16 02
Pernilla Eriksson, HR-konsult
013-28 44 50
Thomas Dahl, Avdelningschef
+46 11 363690
Tuan Pham, Professor
+46 13 28 67 78
Christine Ericsson, HR-konsult
+46 13 28 66 97
Roger Klinth, Vicerektor för utbildning (tillträdande)
013-28 18 55
Kajsa Gustafsson Åman , Avdelningschef Campus Norrköpings bibliotek (CNB)
011-36 35 32
Kristin Krantz, bitr. Överbibliotekarie
013-28 19 41
Anette Wiklund, Enhetschef
013-28 68 41
Helena Jonsson, HR konsult
013-28 11 32
Lotta Holme, Avdelningschef
+46 13 28 14 57
Carl-Fredrik Westin, Professor

Evren Özarslan, Universitetslektor
+46 13 28 29 81
Stefan Anderberg, Professor
+46 13 285670
Peter Påhlsson, Professor
+46 13 28 68 24
Helena Jonsson, HR-konsult
013-28 11 32
Carl Göran Svedin, Professor emeritus
013-28 22 24
Magnus  Berggren, Professor
+46 11 363637
Anders  Vennström, Universitetslektor
+46 11 363437
Magnus  Jonsson, Junior universitetslektor
+46 11 363403
Anette Larsson, HR-konsult
013-28 2147
Peter Cronemyr, Universitetslektor
+46 13 282720
Mats Abrahamsson, Professor
+ 46 281534
Björn-Ola Linnér, Professor
+46 11 36 32 33
Per Gyberg, Avdelningschef
+46 13 28 56 16
Carin Ennergård, Samordnare forskarutbildning
+46 13 28 21 14
Johan Moverare, Professor
+46 13 281141
Christina Helmér, Avdelningschef
+ 46 13 28 58 64
Jesper Bengtsson, Controller

Martina Klefbeck, HR konsult
013-28 11 32
Ingmarie  Nyberg, Enhetschef
+46 13 28 10 07
Marie Jansson, Prefekt
+46 11 363310
Lena  Bernström, Adminstrativ chef
+46 11 363071
Tobias  Lindberg, Enhetschef
+46 13 282161
Karolina Ganhammar, Avdelningschef
+46 13 28 23 70
Ulrica Larsson, HR-konsult
+46 13 28 10 38
Jenny Alwin, Junior universitetslektor
+46 13 28 57 84
Lars-Åke Levin, Professor
+46 13 28 56 77
Karin Gibson, Enhetschef
+46 13 28 58 06
Marie Bengtsson, Universitetslektor
+46 13 286651
Tomas Faresjö, Professor
+46 13 28 25 35
Ulrika Müssener, Avdelningschef
+46 13 28 16 63
Eva Rosell, Enhetschef
013-28 28 71
Hans Kempe, Upphandligschef
013-28 10 79
Lina  Landström, HR-konsult
013-28 69 93
Hans Kempe, Upphandlingschef
013-28 10 79
Jerker Rönnberg, Professor
013 - 28 21 07
Ericka Johnson, Universitetslektor
+46 13 28 4454
Harald Rohracher, Professor, avdelningschef
+46 13 28 2975
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 1051
Miriam Tegelaers, Enhetschef Applikationsenheten
013-28 25 88
Kent Waltersson, Universitetsdirektör
013 28 21 25
Lena  Rydin Hansson, Extern rekryteringskonsult
070–729 52 30
Lina  Landström, HR-konsult
013 28 69 93
Gunilla Johansson, Enhetschef
013-28 28 91
Johan Ölvander, Professor
+46 13 281711
Mattias Lindahl, Professor
+ 46 13 281108
Margaretha Andersson, Controller
+46 11 363154
Helena Jonsson, HR-konsult
013-28 66 89
Thomas Skogh, Professor
010-103 18 61
Gisela Eckert, Avdelningschef
013-28 21 44
Johan Hedrén, Universitetslektor
+46 13 28 25 09
Victoria Wibeck, Avdelningschef
+46 011 36 32 85
Carin Ennergård, HR-konsult
+46 13 28 21 14
Ali Ahmed, Professor
+46 13 281495
Anette Ärlebäck, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 10 92
Lotta Holme, Avdelningschef
013-28 14 57
Tomas Lindahl, Professor
010-1033227
Anette Wiklund, HR-konsult
013-28 68 41
Markus Heilig, Professor, enhetschef

Agneta Dryselius, Enhetschef
013-28 10 91
Agneta Dryselius, Enhetschef
013-28 10 91
Håkan Olausson, Professor

Jonas Ammenberg, Universitetslektor
+46 13 281679
Ulf  Melin, Avdelningschef
+46 13 284437
Cecilia  Åsberg, Professor
+46 13 28 66 90
Wera Grahn, Avdelningschef
+46 13 28 66 57
Camilla Junström Hammar, HR-konsult
+46 13 28 21 20
Mats Abrahamsson, Professor
+ 46 13 281534
Bonnie Poksinska, Bitr professor
+46 13 282724
Anneli Frostell, Avdelningschef
013-28 44 52
Kajsa Gustafsson Åman, Avdelningschef
011-36 35 32
Robert Ericsson, Studieadministrativ chef
013-28 16 02
Nicole Müller, Professor, enhetschef
013-28 67 82
Lena Törnborg, Controller
013-28 28 41
Olle Inganäs, Professor
+46 13 28 12 31
Annalena Kindgren, Kanslichef
+46 13 28 16 75
Annamaria Lindegaard, Controller
+46 13 28 11 05
Christina Edlund, HR-konsult
+46 13 28 10 13
Asta Cekaite , Professor, avdelningschef
+46 13 282674
Camilla Junström Hammar, HR-konsult
+46 13 28 2120
Victoria Wibeck, Professor
+46 11 36 3285
Mathias Fridahl, Biträdande universitetslektor
+46 11 36 3184
Dick Magnusson, Junior universitetslektor
+46 13 28 5741
Erik Janzén, Professor
+46 13 28 17 97
Göran Hägg, Avdelningschef
+ 46 13 282518
Jenny Palm, Professor
+46 13 28 5615
Kenneth Järrendahl, Professor
+46 13 28 21 12
Jens Birch, Professor och avd chef
+46 13 28 12 28
Urban Friberg, Bitr. lektor
+46 13 28 66 36
Helena  Klöfver, Kanslichef
+46 13 28 18 36
Alf Segersäll, Enhetschef
+46 13 28 11 47
Per Hammarström, professor
+46 13 28 56 90
Maria Engström, Professor
+46 13 28 27 05
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013- 28 1051
Anneli Frostell, Avdelningschef
013- 28 4452
Dzamila Bienkowska, Universitetslektor
+46 13 284427
Magnus Klofsten, Professor
+46 13 281785
Per Simfors, Universitetslektor
+4613285762
Anna Eklöf, Bitr. universitetslektor
013-28 26 84
Jens Birch, Professor
+46 705227686
Malin Thunström, HR-konsult
+46 13 282583
Göran Salerud, Prefekt
+46 13 28 67 55
Christina Lundgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013-28 21 49
Bengt Erik Eriksson, Professor
013-28 23 45
Johanna Rosén, Professor
013-28 57 93
Kajsa Uvdal, Professor
+46 734 607 571
Kerstin Levin, Biträdande kanslichef
013-28 21 13
Sara Wolmer, HR-konsult
013-28 24 37
Maj-Britt Remneblad, Administrativ chef
013-28 21 21
Kjell Simonsson, Professor
+46 13 282731
Jens Birch, Professor
+46 13 28 12 28
Vanya Darakchieva, Associate Professor
013-28 57 07
Anders Narbrink, Universitetsadjunkt
013-281988
Frida Berntsson, Universitetsadjunkt
013-281973
Maria Sunnerhagen, Professor
+46 13 28 17 97
Johan Söderholm, Professor
013-28 23 11
Jan  Johansson, Produktionsenhetschef
010-103 62 37
Martin Singull, Universitetslektor/Avdelningschef
+4613281447
Kostas Sarakinos, Universitetslektor
+46 13 28 12 41
Anders  Nordgren, Professor
013-284721
Josefina Syssner, Föreståndare CKS
011-36 32 45
Jimmy Johansson, Universitetslektor
+46 11 363495
Michael Hörnquist, Professor
011-36 33 81
Michael Hörnquist, Professor
+46 11 36 33 81
Jesper Thorén, Bitr avdelningschef
013-28 28 99
Caroline Ljungberg, HR-konsult
013-28 16 88
Mathias Henningsson, Avdelningschef
+46 13 282182
Sofie Pilemalm, Biträdande professor
+46 13 284051
Gunilla Sydsjö, Professor
010-1033167
Lars Sandman, Professor
+46 732 065 818
Katerina  Vrotsou, Biträdande universitetslektor
+46 11 363644
Charlotte Norrman, Avdelningschef
+46 13 282538
Ingrid Hotz, Professor
+46 11 363462
Tom Ziemke, Professor

Annette Gelotte, Administrativ chef

Therese Örnberg Berglund, Junior universitetslektor
013-281870
Wolfgang Schmidt, Universitetslektor
+46 13 281854
Line Jepson, Enhetschef
+46 11 36 36 70
Ingegerd Skoglund, Universitetsadjunkt/studierektor
+4613281418
Anna Jänis, Head of center
+4613285710
Johan  Åkerman, Enhetschef
+46 13 28 20 07
Josefina Syssner, Föreståndare
011-36 32 45
Gissur Erlingsson, Biträdande professor
011-36 3 449
Henrik Eriksson, Professor

Jacob Wikner, Universitetslektor
+46 13 284044
Atila Alvandpour, Professor
+46 13 285818
Hans Arnqvist, Professor emeritus
013-28 68 53
Lars Ojamäe, Professor
+46 13 28 13 80
Kajsa Johansson, Universitetslektor
013-28 46 62
Gisela Eckert, Avdelningschef
013 - 28 21 44
Sofie Alexandersson, Enhetschef
+46 13 28 20 83
Anders Persson, Föreståndare
+46 10 103890
Johan  Gilbertsson, Enhetschef
+46 13 28 57 68
Linnea Tengvall, Studierektor
+46 13 282797
Peter Konradsson, professor
+46 705 28 17 28
Björn Lyxell, Professor
013-28 21 06
Ulrika Åstrand, Tf enhetschef
013-28 28 02
Henrik Pedersen, Associate Professor
+46 13 28 13 85
Henrik Pedersen, Universitetslektor
+46 13 28 13 85
Igor Abrikosov, Professor
+46 13 28 56 50
Heriberto Rodriguez-Martinez, Professor
010-103 2284
Per Persson, Professor
+46-13 28 12 48
Claes Lundström, Adj universitetslektor
+46 706 055016
Pernilla Eriksson, HR-konsult
+46 13 284450
Annelie Lindström, Forskarutbildningsstudierektor
010-103 43 86
Ann-Charlott Ericson,

Anna-Carin Rehn Bjurströmer, Administratör
013-28 46 57
Håkan Hua, Avdelningschef
013-28 58 86
Jerker Rönnberg, Professor
013-28 21 07
Veronika Brodin, Koordinator
013-28 67 25
Isak  Engquist, Universitetslektor
+46 11 363401
Jan Lundgren, Professor
+46 11 363187
Gunilla Bergstrand, Administrativ chef
+46 13 28 40 38
Magnus Bång, Universitetslektor

Peter Dalenius, Universitetsadjunkt, Förvaltningsledare Lisam
013-28 14 27
Robert Ericsson , Studieadministrativ chef
013-28 16 02
Per Eklund, Associate Professor
+46(0)13-288940
Per Eklund, Docent
013-28 89 40
Ulrika Åstrand, Tf enhetschef
+46 13 28 28 02
Mikael Syväjärvi, forskningsansvarig
+46 13 28 57 08
Frida  Johansson, Ekonom
+4613281940
Elin Wihlborg, Professor
+46 13 281578
Lars Niklasson, avdelningschef
+46 13 282541
Jens Trosell, Avdelningschef
+46 13 28 12 70
Sofia  Nordmark, Avdelningschef
+46 11 363224
Mariethe Larsson, Avdelningschef
+46 13 28 69 66
Marie Eslon, Enhetschef
013-28 58 22
Gustav Tinghög, Biträdande professor
+46 13 282582
Johan Holtström, Avdelningschef
+46 13 281614
George  Baravdish, Universitetslektor
+46 11 363118
Joakim Krook, Universitetslektor
+46 13 288903
Jenny Alwin, Universitetslektor
+46 13 28 57 84
Maria Skoglund, Enhetschef
+46 13 28 66 70
Gerhard Andersson, Professor
013-28 58 40
Johan  Gilbertsson, Enhetschef
013-28 57 68
Anneli Frostell, Avdelningschef
013- 28 44 52
Marie Larsson, Professor
010-103 10 55
Stefan Thor, Professor
+4613281706
Mika Gustafsson, Universitetslektor
+46 13 28 21 38
Lisa Dobrosch, Koordinator
+46 13 28 10 74
Xavier Crispin, Professor
+46 11 363485
Eva  Lövbrand, Avdelningschef
011-36 3393
Matts Karlsson, Professor
+46 13 281199
Karin Zetterqvist Nelson, Professor
+46 13 285893
Eric  Glowacki, Universitetslektor
+46 11 363477
Ru Peng, Biträdande professor
46 13 28 11 61
Johnny Ludvigsson, Professor emeritus
+46 13 28 68 54
Mikael Segersäll, Studierektor
+46 13 281145
Charlotta Dabrosin, Professor

Preben Bendtsen, Prefekt
+46 13 28 27 16
Fredrik Nyström, Professor
+46 10 103 77 49
Kerstin Levin, Biträdande kanslichef
013 - 28 21 13
Andrei Gurtov, Universitetslektor

Nahid Shahmehri, Professor

Kjell Lejon, Professor
+4613285667
Weimin Chen, Professor
+46 705 12 13 88
Folke Sjöberg, Professor

Björn-Ola Linnér, Professor
+46 11 36 3233
Nil Dizdar, Läkare, Bitr professor

Feng Gao, Assistant Professor
+46 13 28 68 82
Feng Gao, Bitr. universitetslektor
+46 13 28 68 82
Susann Årnfelt, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 12 282290
Petter Krus, Professor
+46 13 281792
Olle Stendahl, Professor

Henrik Danielsson, Biträdande professor
013- 28 21 99
Anita  Läthén, Enhetschef
+46 13 28 25 13
Kerstin Larsen, Systemförvaltare
+46 13 28 69 01
Per Jensen, professor
+46 13 28 12 98
Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013- 28 10 51
Renee Wever, Professor
+46 13 281519
Torbjörn Tagesson, Professor
+46 13 281506
Göran Salerud, Professor
+46 13 28 67 55
Simon Farnebo, Docent

Johanna  Sköld , Universitetslektor, projektledare
+46 13 28 2910
Ann-Charlotte Johansson, Förste forskningsingenjör, Forskningskoordinator

Marina Geijer, Enhetschef
013-28 10 45
Lars Eriksson, Professor
+4613284409
Åsa Larsson Ranada, Avdelningschef
+46 11-363392
Valeriu Chirita, Assoc. Professor
+46 13 28 12 89
Christina Edlund, HR-konsult
+46 13 281013
Camilla Fagerström Grubb, Studievägledare
+46 13 282099
Catharina Magnusson, Kanslichef
+46 13 285850
Adriana Serban, Universitetslektor
+46 11 363478
Hanne Lovlie, Bitr. Prof.
0736-39 44 97
Magnus Vrethem, Professor, ämnesföreträdare

Samuel Zethson, Controller
+46 13 284404
Margareta  Alfredson, Tillförordnad Enhetschef
+46 13 28 29 35
Jonas Anshelm, Professor
+46 13 28 2265
Charlotta Dabrosin, Professor, ämnesföreträdare

Charlotta Enerbäck, Professor, överläkare
010-103 74 29
Bengt-Ove Turesson, Universitetslektor
013-26 14 36
Peter Hallberg, Universitetsadjunkt/studierektor
+46 13 281134
Jens Birch, Professor
+46 705 22 76 85
Anders Carlsson,

Vanya Darakchieva, Professor
013-28 57 07
Luis Ribeiro, Universiteslektor
+46 13 284677
Daniel Simon, Universitetslektor
+46 11 363476
Daniel Simon, Junior universitetslektor
+46 11 363476
Anders  Ynnerman, Professor
+46 11 363309
Susann Årnfelt, Sekreterare i anställningsnämnden
+46 13 28 22 90
Maria Sunnerhagen, Professor
+46 13 28 66 82
Anna Bergman, Studievägledare
+46 13 282011
Hugo Hesser, Universitetslektor, docent
013-28 58 45
Uno Wennergren, Professor
+46 13 28 16 66
Wera Grahn, Avdelningschef, forskarutbildningsstudierektor
+46 13 28 66 57
Ulf Helmersson, Professor
+46 13 28 16 85
Anders Fridberger, Professor
010-103 13 71
Jan-Ingvar Jönsson, Professor
013-282300
Jörg Cammenga, Professor
013-28 2247
Johanna Forsell, HR-specialist
+46 13 28 10 47
Camilla Forsell, Universitetslektor
+46 11 363471
Fredrik Persson, Universitetslektor/studierektor
+46 13 281761
Jan Lundgren, Professor
+46 11 36 31 87
Eva  Lövbrand, Avdelningschef
+ 46 11 36 3393
Eva Sofia Welander, avdelningschef
010-1031435
Christina Samuelsson, Biträdande professor, avdelningschef
013-28 67 95
Stefan Koch, Universitetslektor

Ida van der Woude, Projektledare LiU Summer Academy
013-28 68 58
Sepehr Shakeri Yekta, Postdoktor
+46 13 28 22 94
Anne-Li Silberk, Administrativ chef
+46 13 28 5644
Peter Nilsson, professor
+46 13 28 27 87
Anna Schnürer, Gästprofessor
+46 18 67 3288
Asta Cekaite , Professor
+46 13 28 26 74
Björn Alling, Universitetslektor
+46 13 28 28 49
Nicolette  Lakemond, Biträdande professor
+46 13 282525
Malin Granath, Universitetslektor/studierektor
+46 13 288921
Oliver Gimm, Professor
010-1038040
Eva  Lövbrand, Avdelningschef
+ 46 11 36 33 93
India Morrison, Universitetslektor

Jan Ernerudh, Professor
010-103 32 69
Jan Marcusson, Professor
070-5717033
Peter Bjurstam, Universitetsadjunkt
+46 13 281173
Annika Björn, Universitetslektor
+46 13 28 58 78
Daniel Aili, lektor
+46 13 28 89 84
Robert Ericsson, Avdelningschef Studentavdelningen
013-28 16 02
Anders  Fåk, tf avdelningschef
013-28 19 46
Per Olof Holtz, Professor
+46 13 28 26 28
Johan  Åkerman, Enhetschef
013-28 20 07
Christina Nordin, Avdelningschef
+46 13 281493
Evalotte  Mörelius, Avdelningschef
+46 11 36 35 56
Åsa Skog, HR-konsult
+46 11 36 36 06
Olle Stål, Professor
010-103 34 91
Rosaura Casas, Förste forskningsingenjör
0101033565
Carin Ennergård, Koordinator/HR-konsult
+46 13 28 21 14
David Lawrence, överbibliotekarie
013-28 66 09
AnnaKarin Unger, Enhetschef
+46 13 28 66 21
Michael Hörnquist, Professor
+46 11 363381
Urban Forsberg, Docent
+46 13 28 13 50
Henrik Nordvall, Biträdande professor
013-28 21 40
Rolf Holmqvist, Professor emeritus
013- 28 25 60
Eva Rosell, Enhetschef
+46 13 28 28 71
Hans Kempe, Upphandlingschef
+46 13 28 10 79
Ann-Charlott Ericson, Universitetslektor

Åsa Wallhagen, Koordinator IAS
+46 11363301
Anita Öst, Universitetslektor, huvudhandledare
010-103 31 90
Henrik Pedersen, Bitr. Prof.
+46 13 28 13 85
Karin Wårdell, Professor
+46 101 032 455
Neda Haj Hosseini, Universitetslektor
+46 101 032 488
Christina Henriksson, HR-konsult
+46 13 281084
Mariam Kamkar, Professor

Annette Gelotte, Head of Administration
+46 13 282173
Colm Nestor, Biträdande universitetslektor
013-28 26 54
Jens Trosell, Administrativ chef
+46 13 28 12 70
Louise Gustafsson, HR-konsult IFM
+46 13 28 12 01
Arne Jönsson, Professor

Kristian Sandahl, Professor

Roland Gårdhagen, Universitetslektor/studierektor
+46 13 281701
Vanya Darakchieva, Associate Professor
+46 13 28 57 07
Vanya Darakchieva, Universitetslektor
013-28 57 07
Erik Bergfeldt, Universitetslektor
+46 11 363276
Per-Eric Lindgren, Professor
010-103 85 86
Tina-Simone Neset, Docent/Universitetslektor
+46 13 28 22 88
Victoria Wibeck, Professor
+46 11 36 32 85
Feng Gao, Bitr. universitetslektor
+46 13 28 68 82
Tina-Simone Neset, Associate Professor
+46 13 28 2288
Karin Zetterqvist Nelson, Avdelningschef, professor
+46 13 28 58 93
Kajsa Johansson, Universitetslektor
+46 13 28 46 62
Anna Enblom, Universitetslektor
+46 13 28 13 49
Jan Brynhildsen, Professor, ämnesföreträdare
010-103 31 32
Markus Heilig, Professor, avd.chef, ämnesansvarig

Svante Gunnarsson, Professor
013-281747
Tomohiko Sakao, Assistant professor
+46 13 282287
Mattias Alenius, Docent, universitetslektor
+46 10-103 82 28
Torbjörn  Ledin, Professor, ämnesansvarig

Ann-Christin Brorsson,
+46 13 28 66 48
Ulf Brunne, Avdelningschef
+46 13 282320
Elin Önstorp, Samordnare för studievägledningen LiTH
+46 13 285754
Annalena Kindgren, Kanslichef
+46 13 281675
Jesper  Olsson, Biträdande professor
+46 13 28 68 12
Daniel Leidermark, Universitetslektor
+46 13 28 27 91
Peter Schmidt, Universitetslektor
+46 13 282743
Vanya Darakchieva, Universitetslektor
+46 13 28 57 07
Ann-Charlotte Johansson, Förste forskningsingenjör, enhetschef

Igor Zozoulenko, Professor
+46 11 363319
Anna Andersson, Samordnare
+46 13 281028
Johanna Hengen, Doktorand

Maria Wallgren, Sekreterare i anställningsnämnden
013 - 28 10 51
Kerstin Hawkins, Enhetschef
013-28 68 15
Gunilla Petersson, avdelningschef
011-363636
Gunilla Petersson, Avdelningschef
+46 11 36 36 36
Björn Granseth, Universitetslektor
010-103 41 34
Michael Hörnquist, Professor
+ 46 11 36 33 81
Björn Wallner, Avdelningschef
+46 13 28 27 59
Christina  Hörnell, Director Musices
+4613284018
Veronika Brodin, Avdelningschef
013-28 67 25
Fredrik Stjernberg, Professor
+4613282176
Martin  Berzell, Universitetslektor
+4613281000
Anna Malmström, Renrumschef
+46 76 115 88 53
Mats Andersson, Universitetsadjunkt/ansvarig för asienkunskap
+46 13 282736
Charlotta Dabrosin, Professor, Föreståndare
010-103 35 55
Elin Bergfeldt, HR-partner
+46 13 284403

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 September 2013
Ange referens: Dnr LiU-2013-01269
E-post: [email protected]
Övrigt: Tillträde: Snarast och efter överenskommelse.

Linköpings Universitet

Besöksadress

MÄSTER MATTIAS VÄG
LINKÖPING

Postadress

None
LINKÖPING, 58183

Liknande jobb


ALTERIA COMMUNICATION AB 13 August 2013 Föreläsare / utbildare sökes
Utbildningsledare Trafikskola Sydskånska gymnasief.. 16 August 2013 Utbildningsledare Trafikskola
Utbildningssamordnare/utbildare vikarie, Räddningstjänsten Mönsterås kommun, Te.. 20 August 2013 Utbildningssamordnare/utbildare vikarie, Räddningstjänsten
Utvecklingsledare till Barn- och utbildningsförvaltningen Nässjö kommun, BU ce.. 21 August 2013 Utvecklingsledare till Barn- och utbildningsförvaltningen