Arbetslivsinstitutet.se

Utvecklingschef


1 platser Tillsvidare Heltid 100%. Tillträde: Enligt överenskommelse tillsvidareanställning

Västra Götalandsregionen

Beskrivning

Utvecklingschefen arbetar på uppdrag av sjukhusdirektören och ingår i sjukhusets lednignsgrupp och stabsorganisation. I rollen som utvecklingschef ingår att leda och utveckla sjukhusets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i nära samarbete med sjukhusets chefer och verksamhetsutvecklare. Ledningsstaben arbetar med ekonomi,HR, kommunikation, IS/IT, verksamhetsutveckling och lokalplanering. Sjukhuset befinner sig i ett spännande utvecklingsskede och inom de närmaste fem åren finns planer på att sjukhuset ska bli en del av ett nytt Närsjukvårdscentrum i västra Göteborg.

Arbetsuppgifter

Att initiera, driva och samordna olika utvecklingsprojekt vid Frölunda Specialistsjukhus samt medverka och representera FSS i regionala utvecklingsfrågor. Ansvaret för kvalitet och patientsäkerhet finns i linjeorganisationen men utvecklingschefen har ett funktionsanavar och ett expertkunnande inom dessa områden. I rollen ingår att utveckla, underhålla och följa upp sjukhusets patientsäkerhet, medicintekniska säkerhet, ledningssystem och balanserade styrkort. Metodiskt arbete med uppföljning och utvärdering av avvikelser, enkäter och processresultat är återkommande. Utvecklingschefen är expert i frågor som rör analysverktyg och metodstöd såsom att genomföra händelseanalyser och riskanalyser. Att inspirera och pedagogiskt beskriva olika metoder för verksamhetsutveckling är centralt.

I arbetet ingår också att samordna och utveckla sjukhusets brandsäkerhetsarbete samt vara sjukhusets kontaktperson gentemot fastighetsägaren, Västfastigheter och Räddningstjänsten i dessa frågor.Kvalifikationer

Utbildning på universitets- eller högskolenivå inom hälso- och sjukvården eller annan adekvat utbildning.  Vi vänder oss i första hand till dig som har erfarenhet av att arbeta med kvalitets- och utvecklingsfrågor på ledningsnivå inom hälso- och sjukvården.

Utvecklingschefen är väl insatt i metoder och angreppssätt inom systematiskt förbättringsarbete och har erfarenhet av att utveckla och underhålla ledningssystem.

Goda kunskaper i process- och kvalitetsmetodik såsom lean, händelseanalyser och enkätmetodik. Gärna utbildning inom statstik, logistik eller hälsoekonomi.

Vi vänder oss till dig som är strukturerad, tydlig och pedagogisk, med god kommunikations- och samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Du har lätt för att analysera och dra slutsatser utifrån komplicerade problemställningar. Vi värderar särskilt förmåga att stimulera till samverkan med medarbetare på alla nivåer inom sjukhuset.


Villkor

Kontaktpersoner på detta företaget

Madeleine Andersson, sjukhusdirektör
070-589 00 38
Matilda Berntsson, verksamhetschef
070-982 36 86
Ekonomichef: Agneta Xenos Mattsson
0722041787
Sjukhusdirektör Madeleine Andersson
070-589 00 38
HR-chef Charlotta Moberger
070-725 02 44
Utvecklingschef Lisa Sohlberg
070-0822792

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 9 October 2013
Ange referens: 2013/3077

Frölunda Specialistsjukhus, Adm,stab

Besöksadress

Marconigatan 31
None

Postadress

Marconigatan 31
Västra frölunda, 42122

Liknande jobb


Affärsmässig Utvecklingschef AW Urval AB 2 October 2013 Affärsmässig Utvecklingschef
Regionförbundet i Jä.. 2 October 2013 Region förbundet söker Utvecklingsledare
Utvecklingschef Stockholms stad; AVD.. 4 October 2013 Utvecklingschef
HEAD OF SALES INDEPENDENTS NORDICS Western Union Retail.. 7 October 2013 HEAD OF SALES INDEPENDENTS NORDICS