Arbetslivsinstitutet.se

Utvecklingsdirektör


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse

Helsingborg är skapande och gemenskap, initiativ och engagemang.
Här finns möjligheterna för dig som vill utveckla och utvecklas.
Här växer både människor och företag.
Helsingborg är staden för dig som vill något.

Helsingborgs stad har elva förvaltningar med över 7500 anställda. Stadens mål är att vara den mest attraktiva staden för människor och företag.


Stadsledningsförvaltningen har tre huvuduppgifter:

• Leda, utveckla och samordna kommunens verksamhet inom områden som är övergripande och gemensamma.
• Erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas av kommunstyrelsen, förvaltningar och bolag, inklusive gemensamma funktioners om riktar sig direkt till helsingborgarna.
• I samverkan med externa parter skapa förutsättningar för en positiv utveckling av Helsingborg

En ny, gemensam Avdelning för samhällsutveckling bildas i stadsledningsförvaltningen genom sammanläggning av tre nuvarande avdelningar, som istället blir enheter:

• Avdelningen för strategisk samhällsplanering
• Mark- och exploateringsavdelningen
• Avdelningen för trygghet och säkerhet

Enheten för strategisk samhällsplanering ansvarar för strategisk planering, strategisk infrastruktur, internationella frågor samt statistik. Mark- och exploateringsenheten ansvarar för stadens exploateringsfrågor, markförvärv och – försäljning samt stadens markreserv. Enheten för trygghet och säkerhet ansvarar för strategiska trygghets- och säkerhetsfrågor, krisberedskap, brottsförebyggande arbete samt stadens försäkringar. Avdelningen omfattar ca 30 medarbetare.


ARBETSUPPGIFTER
Som utvecklingsdirektör har du två roller, dels är du processägare i de strategiska processerna och rapporterar i dessa till stadsdirektören, som är uppdragsgivare. I linjeuppdraget som avdelningschef rapporterar du till stadsledningsförvaltningens förvaltningschef och ingår i förvaltningens ledningsgrupp.

Du har ett samlat ansvar att samordna de strategiska processerna inom avdelningens ansvarsområde. Du är en viktig spelare i stadens strategiska lobbyarbete, där du på stadsdirektörens uppdrag förväntas företräda staden i såväl, regionala, nationella som internationella sammanhang där det gäller att stärka stadens position i omvärlden. Tillsammans med andra aktörer, både interna och externa, bidrar du till att förverkliga Helsingborgs stads Vision 2035. I ditt uppdrag som avdelningschef arbetar du, dina tre enhetschefer och medarbetare med att ta ett samlat koncernledningsgrepp kring samhällsutvecklingsfrågorna. Till exempel är avdelningen beställare och ägare av centrala styrdokument.


KVALIFIKATIONER
Du har en bred akademisk utbildning inom det samhällsvetenskapliga området. Du bör ha flerårig ledarerfarenhet, förmåga att arbeta genom andra kvalificerade medarbetare, enhetschefer och seniorer. Du är van att hantera, koordinera och arbeta med komplicerad ärendehantering. Du har även arbetat med långsiktig framtidsplanering och har erfarenhet från kommunal alternativt offentlig verksamhet.
Du har vana och intresse av att arbeta genom och med samverkan.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ulla Persson
042-10 57 87
Soraya Kabelele-Senya
042-10 53 35
Cecilia Elmberg
042-10 53 45
Robert Lexeklint
042-10 51 95
TEST Kontaktperson-namn
telefon
Ulf Bengtsson
042-10 50 86
Palle Lundberg
042-10 66 00
Jörgen Fransson
042-10 77 51
Benny Carlsson
040-35 48 90
Raija Landgren
042-10 26 01
Testannons

Stadsdirektör Helsingborg Palle Lundberg
042-10 66 00
Jenny Järgren
0470-745595
Christina Appelqvist

Martin Amarelle
+46 40-665 51 53

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 July 2013
Ange referens: A339132
E-post: [email protected]
Övrigt: I denna rekrytering samarbetar vi med Recruitment International AB. Ansökningar och intresseanmälningar hanteras löpande. Välkommen med din ansökan senast den 8 juli.

Helsingborgs stad

Besöksadress

Järnvägsgatan 14 Helsingborg
None

Postadress

None
Helsingborg, 25189

Liknande jobb


Utvecklingsledare Grimaldi Access AB 18 June 2013 Utvecklingsledare
processledare - Vinnväxt MID SWEDEN SCIENCE P.. 5 July 2013 processledare - Vinnväxt
Verksamhetsledare - sport och friluftsliv MID SWEDEN SCIENCE P.. 5 July 2013 Verksamhetsledare - sport och friluftsliv