Arbetslivsinstitutet.se

Utvecklingsinriktad Näringslivsansvarig


1 platser Tillsvidare Heltid Individuell lönesättning Heltid/ Ej specificerat

Brinner du för näringslivsfrågor? Vill du ha en roll där du kan påverka arbetsinnehållet? Är du nytänkande och kreativ? ..och framförallt - vill du ha roligt på jobbet?

Vår kommuns drygt 1000 fantastiska medarbetare strävar mot visionen "Ånge kommun har en atmosfär av närhet och nytänkande som gör den attraktiv att leva, bo och verka i".

För att nå visionen satsar vi på;
- Ett levande näringsliv
- Utbildning och kompetensförsörjning
- Det goda livet

Under det strategiska insatsområdet Ett levande näringsliv kommer du som näringslivsansvarig in. Du ingår i utvecklingsenheten där kommunövergripande utvecklingsfrågor drivs. Utvecklingsenheten står inför en generationsväxling de kommande åren. Som ett första steg söker vi nu en utvecklingsinriktad näringslivschef som vill vara med och forma verksamheten med nya, pigga ögon.

Intressanta och utmanande arbetsuppgifter
Som näringslivsansvarig är ditt uppdrag att aktivt bidra till att stärka näringslivet i Ånge kommun och arbeta för ett bra näringslivsklimat. Du kommer att arbeta brett med arbetsuppgifter inom hela området där några av de viktigaste uppgifterna är att vara kontaktyta mellan kommunen, företagen och den nya företagsorganisationen.

I rollen som näringslivsansvarig kommer du också att fungera som lots och samarbeta med en rad offentliga och privata organisationer. I arbetet ingår även att verka för nyetableringar och att långsiktigt och strategiskt arbeta med näringslivsutveckling. Det är ett krävande ansvar men för rätt person enormt roligt och utvecklande.

Vår enhet
På utvecklingsenheten har vi en bra mix av kvinnor och män. Våra medarbetare har en bred kompetens och säger ofta att de trivs bra ihop och har roligt på jobbet! Du blir en efterfrågad och viktig lagmedlem.

Vem är du?
Vi ser gärna att du har relevant högskoleutbildning men har du rätt personlighet och erfarenhet är inte utbildning ett absolut krav. Det som däremot är ett absolut krav är att du är utvecklingsinriktad, har glöd i ögonen och brinner för det du gör!

Det viktigaste hos dig är din förmåga att skapa tillit och förtroende hos företagen och olika myndigheter. För att klara det tror vi att du har erfarenhet av företagens villkor, men också myndigheters regelverk och sätt att arbeta. 

Om tjänsten
Heltid. Tillsvidareanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.

Vi har flexibla arbetstider, erbjuder friskvårdskuponger och stor frihet i arbetet. Vi ger dig utrymme för att utvecklas personligt och yrkesmässigt i yrkesrollen där din chef ansvarar för att kontinuerligt utmana och stödja dig i din utveckling.

Läs mer om oss på www.ange.se

Är du redo för en utmaning? Vänta inte med ansökan, skicka in den omgående, dock senast 19 februari!

VÄLKOMMEN IN MED DIN ANSÖKAN!

Inför rekryteringsarbetet har Ånge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Ånge kommun ligger mitt i Sverige. Här är du omgiven av Ljungandalens storslagna landskap, vackra boendemiljöer och människor som värnar om varandra. Dessutom har du tillgång till en mängd fritidsaktiviteter och ett rikt kulturliv. I Ånge kommun finns allt du behöver, och med goda kommunikationer har du städer och fjäll inom räckhåll. Här är livet enkelt och nära!

I våra verksamheter bedömer vi mångfald som en styrka och ser gärna att du som söker bidrar till detta. Vi bryr oss om våra anställda, därför är en hälsosam och drogfri arbetsplats även viktigt för oss. Drogtest kan därför förekomma vid nyanställning då vi värnar om att alla våra anställda har ett gott och drogfritt arbetsliv.

Kontaktpersoner på detta företaget

Harriet Hultin, Verksamhetschef LSS Hemvård
0691-250 813
Carina Nelltoft, Verksamhetschef Särskilda boenden
0690-250 100 vx
Anne Öberg, Rektor
0690-250 701
Anne Öberg, Rektor
0691-250 701
Ingrid Viklund, Verksamhetschef särskilt boende
073-275 88 30
MariaTiger, Musikledare
070-620 44 51
Ruth-LenJohansson, Lärarförbundet
070-597 72 49
RiittaAho, Förskolechef
0690-250 323
StefanWallsten, Chef utvecklingsenheten
0690-250 167
SaraJonsson, Kommunchef
0690-250 290
KristinJohansson, Förskolechef
070-191 88 08
EppiSaari, Förskolechef/Rektor
073-274 20 43
Erik Högberg, Rektor
072-275 14 59
AnneÖberg, Rektor
0690-250 701
KristinJohansson, Förskolechef
0691-250 702
MarieLöfhaugen, Rektor
0732702779
MarieLöfhaugen, Rektor
073-270 27 79
Gunilla Sundin, Boendechef
0691-31270
RebeccaLindberg, Verksamhetschef IFO
0690-250145
Maud Edman, SSR
vxl 0690-250100
Ann-ChristineDahlqvist, Vision
Vxl 0690-250100
AnneÖberg, Rektor
0691-250 701
Carina Nelltoft, Verksamhetschef Särskilt boende
0690-250284
LarsThorin, Utvecklingsledare
0690-250 116
Rebecca Lindberg, Individ- och familjeomsorgschef
0690-250145
MaudEdman, SSR
0690-250 100 vxl
IngaWesterlund, Vision
0690-250 100 vxl
MariaTiger, Musikledare
070-620 44 51
Ruth-LenJohansson, Lärarförbundet
070-597 72 49
SofieEriksson, Enhetschef
070-1918805
Erik Högberg, Rektor
073-275 14 59
HarrietHultin, Verksamhetschef LSS/hemvård
070-625 71 34
Ingrid Viklund, Verksamhetschef kommunal hälso-och sjukvård
073 - 275 88 30
MarieLöfhaugen, Rektor
0690-250 230
AnneÖberg, Rektor
070-191 76 15
Anne Öberg, Rektor
070-1917615
MarieLöfhaugen, Rektor
073-270 27 79
Anne Öberg, Rektor
070-191 76 15
RiittaAho, Förskolechef
0690-250 323
MarieLöfhaugen, Rektor
0732702779
KentYlvesson, Förskolechef
0690-250 245
KenthAndersson, VA-ansvarig
0690-250 199
PernillaCederlöf, Gatu- och renhållningsansvarig
0690-250 260
Susanna Ocklind, Enhetschef
0690-250334
LindaWikström, Enhetschef
0690-250266
JeanetteMartinsson, Rektor
073-274 20 41
MalgorzataHammarberg, Ansvarig för vuxenutb, integration, arbetsmarknad
0690-250 194
EvaBerglund, Bemanningsledare
0690-250 189
ElisabethBergman Eriksson, Enhetschef
0690-250265
StefanWallsten, Chef, utvecklingsenheten
070-546 32 80
CatharinaNorberg, Ekonomichef
0690-250183
Harriet Hultin, Verksamhetschef LSS
0691-250 813
Carina Edin, Enhetschef LSS
0691-250 816
Linda Wikström, Enhetschef
0690-250 266
LenaLaaksonen, Personalchef
073-270 27 77
OveSkägg, Förvaltningschef, Tekniska
070-328 76 18
KarinWennberg, Förvaltningschef, Bygg- och miljö
0690-250 166
ErikHögberg, Rektor
073-275 14 59
EwaWikström Wicksell, Enhetschef
0691-250 874
IngridViklund, Verksamhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
073-275 88 30
SaraStierna, Turistbyråansvarig
0690-205 50
KarinWennberg, Bygg- och miljöchef Ånge kommun
0690-250 166
Anna Lindqvist, Bygg- och miljöchef Bräcke kommun
0693-162 70
Marie Löfhaugen, Rektor
0690-250 230
KarinWennberg, Bygg- och miljöchef
0690-250 166
AnnaLindqvist, Avdelningschef
0693-16270
Urban  Åström, Förvaltningschef
0690-250 176
Jeanette Martinsson, Rektor
073-274 20 41
Anne  Öberg, Rektor
070-1917615
Harriet Hultin, Verksamhetschef LSS
070 - 625 71 34
Lars Thorin, Utvecklingsledare
0690-250 116
Erik Högberg, Rektor
073-275 14 59
Marie Löfhaugen, Rektor
073-270 27 79
Marie Löfhaugen, Rektor
0690-250 230
Marie Löfhaugen, Rektor
0732702779
Gunilla Sundin, Boendechef
0691-312 70
Rebecca Lindberg, Verksamhetschef IFO
0690-250 145
Jeanette Martinsson, Rektor

Rebecca Lindberg, IFO-chef
0690-250 145
Harriet Hultin, LSS-chef
0691-250 813
Barbro Keijzer, Enhetschef
0691-250817
Britt-Marie Persson, Adm assistent LSS
0691-250 818
Elisabeth Bergman Eriksson, Enhetschef
0690-250265
Linda Wikström, Enhetschef
0690-250266
Anna-Lena Grödén, Enhetschef
0690 -157 59
Susanna Ocklind, Enhetschef
0690-250 334
Maria Tiger, Musikledare
070-620 44 51
Ruth-Len Johansson, Lärarförbundet
070-597 72 49
Ingrid  Viklund, Verksamhetschef
073-275 88 30
Ingrid  Viklund, Verksamhetschef
073 - 275 88 30
Lena Laaksonen, Personalchef
0690-250 119
Riitta Aho, Förskolechef
0690-250 323
Carina  Nelltoft, Verksamhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
073-270 27 76
Carina  Nelltoft, Verksamhetschef ÄO
073-270 27 76
Eva Berglund, Bemanningschef
0690-250 189
Eje  Fröberg, Fritidskonsulent
070-3289446
Katarina  Gustafsson, Tf enhetschef
0690-250 117
Harriet  Hultin, Verksamhetschef LSS
0691-250 813
Monica Ivarsdotter, Enhetschef LSS
0690-250 816
Gunilla Sundin, Boendechef
070-203 47 71
Rebecca  Lindberg, Verksamhetschef IFO
0690-250 145
Jessica  Gunnarsson, Ansvarig Naturum Ånge & Turistbyrå
0690-205 50
Sara Stierna, Turistbyråinformatör
0690-205 50
Malgorzata Hammarberg, Ansvarig för Vuxenutbildning, Integration och Arbe
0690-250 194
Inger Hultin, Enhetschef
0691-250850
Ove Skägg, Teknisk chef
0690-250 262
Catharina Norberg, Ekonomichef
0690-250 183
Karin Wennberg, Bygg- och miljöchef
0690-250 166
Magnus Eriksson, Enhetschef
070-2597399
Sten-Erik  Martinsson, Musikledare
072-5215469
Ruth-Len Johansson, Lärarförbundet
070-597 72 49
Eva-Britt Ahnström, Samordnare barn- och familjegruppen
0690-250 342
Katarina  Gustafsson, Enhetschef Stöd och Omsorg
0691-250 817
Kjell Thornberg, Fränsta Sim- och sporthall
0691-250 791
Roger Jagebo, Rektor
070-259 16 69
Gunilla Sundin, Boendechef BoF
0690-250 100
Rebecca Lindberg, IFO-chef
0690-250 100
Roger Jagebo, Rektor Fränstaskolan
070-2591669
Kristin Johansson, Förskolechef
070-191 88 08
Monica Ivarsdotter, Enhetschef boende, Stöd och omsorg
070-249 68 84
Harriet  Hultin, Verksamhetschef Stöd och omsorg
0691-250 813
Tommy  Lärkfors, Tf bemanningschef
0690-250 189
Ewa Wikström-Wicksell, Enhetschef
0691-250 874
Rose-Marie Jansson, Enhetschef
0691-250 871
Stefan Wallsten, Kommunchef
0690-250 167
Stefan Wallsten, T f kommunchef
0690-250 167
Anna-Karin Häggblom, Enhetschef Kommunal hälso- och sjukvård
0690-250 174
Elisabeth Bergman Eriksson, Enhetschef
073-2748280
Kristin Johansson, Förskolechef
0691-250 702
Jan-Ove Jonasson, Verksamhetschef Stöd och omsorg
0690-250253
Marie Löfhaugen, Rektor
0732702779
Tomas  Jonsson, Bygg- och miljöchef
070-375 12 86
Lena  Bjelkström, Rektor
070-271 78 11
Linda  Wikström, Bemanningschef
0690-250 100 vx
Kent Ylvesson, Rektor
073-275 14 44
Candra Sund Svensson, Förskolechef
0690 - 250 323
Gunilla Sundin, Boendechef
0690-250 100
Elisabeth Bergman Eriksson, Enhetschef
070-2597399
Gill  Edin, Boendechef
073-075 93 34
Ulf Dahlin, Rektor
070-22 07 193
Philip Strömgren, HR-Konsult
+4672 5509 629
Jessica Falk Nilsson, Kökschef
073 0895767
Anna-Lena Grödén, Enhetschef
073-2758846
Ulf Dahlin, Rektor
073-270 27 79
Ewa Wikström-Wicksell, Områdesansvarig
0691-250 871
Malgorzata Hammarberg, Ansvarig för Vuxenutbildning, Integration, Arbete
0690-250 194
Maud Edman, Enhetschef Vuxen- och försörjningsstöd
0690-250 128
Elin Rapp, Kanslichef/kommunsekreterare
073-2758847
Lotta  Backlund, Samordnare
073-2751443
Elisabeth Bergman Eriksson, Enhetschef
073-2597399
Veronica Mohlin, Enhetschef
0690-250266
Rose Marie Jansson, Enhetschef
0690-15759
Stefan Wallsten, T f kommunchef
0690-250 290
Malin Leifsson, Energi- och klimatrådgivare
073-460 57 18
Carola Jansson, Enhetschef
0690-250265
Joakim Bäckström, Rektor
070-27 999 08
Kent Ylvesson, Utvecklingsledare
073-275 14 44
Katarina Persson, Socialchef
070-19 18 260
Stefan Wallsten, Chef, utvecklingsenheten
070-546 32 80
Malgorzata Hammarberg, Enhetschef Utvecklingsenheten
0690-250 194
Eva-Britt Ahnström, Samordnare barn- och familjegruppen
0690-250100 (vx)
Linda  Wikström, Bemanningschef
0690-250 100 (vx
Jessica Falk, Kökschef
0690 - 250 100
Monika  Isberg, Tf rektor
0690-250 230
Katarina Persson, Socialchef
0690-250100 (vx)
Ann-Sofie Hagemo, Enhetschef
+4673-0724595
Ann-Sofie Hagemo, Enhetschef
+46730724595
Kent Ylvesson, Förvaltningschef
073-275 14 44
Ewa Wikström-Wicksell, Områdesansvarig
0691-250 874
Peter Gunnarsson, Kulturchef
0690-250 280
Olle Engström, Bibliotikarie
0690-250100(vxl)
Linda  Wikström, Bemanningschef
0690-250 100 vxl

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 19 February 2017

Ånge kommun

Besöksadress

Ånge kommun, 841 81 Ånge
None

Postadress

Torggatan 10
Ånge, 84181

Liknande jobb


Näringslivschef med blicken framåt Poolia Örebro AB 2 May 2017 Näringslivschef med blicken framåt
Näringslivschef Upplands-Bro kommun 18 October 2018 Näringslivschef
Martin & Servera AB 2 November 2018 Vikarierande Driftschef till Fiskhallen Sorunda