Utvecklingsinriktad resultatområdeschef Särskilt boende äldre

Arbetsbeskrivning

En dag på jobbet 
Till dina uppgifter hör att leda det operativa arbetet inomverksamhetsområdet på ett effektivt, samverkande och verksamhetsutvecklandesätt för att uppnå högre kvalitet och måluppfyllelse. Du leder en egenledningsgrupp med 10 resultatenhetschefer. I uppdraget ingår också att ansvaraför områdets totala budget, arbetsmiljö och personalansvar. Utöver det finns enhälso- och sjukvårdsenhet och ett stöd/utvecklingsteam som arbetar medverksamhetsutvecklande insatser som demensteam, vårdhundförare och dietist.Hela området har totalt ca 550 medarbetare och totalt 21resultatenhetschefer/gruppchefer. Du ingår också iÄldreomsorg/Funktionsnedsättnings ledningsgrupp som består av 5resultatområdeschefer och leder verksamhetsområdets ledningsarbete.  
 
 
Om oss 
Till hösten påbörjar vi en storsatsning MorgondagensÄldreomsorg med fokus på kvalitetsutveckling, välfärdsteknik ochprofessionsutveckling. Vi arbetar efter ett processinriktat arbetssätt medenhetlighet och effektivitet i verksamheterna som gagnar brukare, medarbetareoch hela organisationen. Vi har också ett kommunövergripande projekt förhållbar arbetshälsa där det bland annat är fokus på att ge chefer möjligheteratt tillämpa ett nära och hållbart ledarskap.  
 
Vi kan erbjuda dig 
Det här är ett utvecklande och spännande arbete där dutillsammans med ledningsgruppen för ÄO/VFF har ett taktiskt övergripandeansvar. Vi erbjuder våra medarbetare årsarbetstid, friskvårdspeng/timme ochsemesterväxling.  
 
Kvalifikationer 
Vi söker dig som har lämplig examen från högskola/universitetoch har utbildning inom ekonomi och ledarskap samt fördjupad kunskap inom äldreomsorg.  
 
Du har en gedigen chefserfarenhet, har arbetat medverksamhetsutveckling, har vana av att leda övergripande förändringsarbete samthar erfarenhet av politiskt styrda organisationer.   
 
Ditt ledarskap präglas av att du är en förebild somengagerar, är tydlig, skapar delaktighet, driver utveckling och ärresultatinriktad. 
 
Som person är du utvecklingsinriktad, strukturerad och enskicklig kommunikatör.  
 
Välkommen med dinansökan! 
 
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av tjänsten, men undanber oss samtal från dig som vilja sälja platsannonser eller erbjuda rekryteringstjänster.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertälje kommun Södertälje
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön individuell månadslön
  • Dagtid Tillsvidare

Liknande jobb


Biträdande områdeschefer/enhetschef

6 december 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016