Arbetslivsinstitutet.se

Utvecklingsledare IKT till Utbildningsförvaltningen


1 platser 3 - 6 månader Deltid Enligt avtal. Heltid / deltid. Dagtid. Visstidsanställning, tillträde: 2015-08-01 Tidsbegränsad, från aug 2015 till jun 2017, Heltid/deltid. Ev. möjlighet till förlängning., upphör: 2017-06-30 .

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande
utbildnings- och kunskapsstad.

Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal
gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux,
studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.

I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och
färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att
lära är
viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och
rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och
medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en utvecklingsintresserad pedagog som skall stödja enheternas arbete med att förverkliga målen i utbildningsförvaltningens IKT-plan och stadens IKT-program. Vi söker dig med mycket stort intresse samt goda kunskaper och erfarenhet av att använda digital teknik i undervisningen. Vi förutsätter att du har satt dig in i hur en organisation kan använda de verksamhetsstöd som används inom Göteborgs Stad, bl.a. Hjärntorget/Google och att du kan lyfta blicken och se en helhet i användningen av Informations- och Kommunikationsteknik (IKT).

Uppdraget innebär att skapa förutsättningar för samt stödja skolorna i sitt utvecklingsarbete. I detta ingår att stimulera, inspirera och utbilda andra till att använda modern teknik i sin undervisning, som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. I uppdraget ingår också att utveckla lösningar som skolorna efterfrågar.
Dina viktigaste uppgifter blir att bidra till att verksamheten utvecklar sin användning av modern teknik för ökad måluppfyllelse. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a:
• Att inspirera och stimulera till ökad förståelse för IKT samt ökad användning
• Att medverka till att gemensamma lösningar utvecklas, utvärderas och implementeras
• Uppdragsledning, utredningsarbete och framtagning av beslutsunderlag
KVALIFIKATIONER
Som person är du resultatorienterad, strukturerad, drivande, serviceinriktad och har god förmåga att prioritera. Du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har en hög samarbetsförmåga. Du är pedagogisk och är duktig på att uttrycka dig både muntligen och skriftligen. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Du är idé- och initiativrik, självgående och kan förmedla dina kunskaper både till nybörjare och avancerade användare. Du är inte låst till en plattform eller operativsystem utan anpassar dig efter uppdragets krav och lär dig snabbt det som du eventuellt inte kan idag. Du har mycket goda kunskaper och stort intresse inom IT och dess möjligheter för pedagogisk utveckling. Erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är meriterande.

Färdigheter och personliga egenskaper:
• Du har ett stort intresse för pedagogisk utveckling och IKT-användning
• Du är strukturerad och har en god förmåga att entusiasmera, driva och samordna olika intressen mot ett gemensamt mål.
• Du är flexibel och van att prioritera bland brådskande ärenden.
• Du omvärldsbevakar händelser och trender med anknytning till ditt uppdrag
• Du har en väl utvecklad förmåga att arbeta i team och hög grad av social kompetens.
• Du är duktig på att utveckla förtroendefulla och goda relationer.
• Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning, lärarexamen är meriterande


ÖVRIGT
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Kontaktpersoner på detta företaget

Marianne Persson
031-367 22 76
Ann Andersson

Helene Holmström

Irene Emanuelsson

Annika Andersson

Kerstin Härnqvist
031-367 11 61
Ulla Tolö Gustafsson
076-1412497
Helena Jernqvist
031-367 20 00
Suzanne Norman Berg
031-3671812
Elisabeth Wahl
0702-806687
Julian Tynan O Mahoney
0727-257468
Hillevi Sjöstedt-Lindkvist
031-367 27 07
Per Åhlmans
0705-95 70 11
Ola Fransson
0706-667140
Amela Filipovic
0761-012901
Gunnar Söderlund
031 367 06 00
Björn Månsson

Sanna Ingelstam Duregård

Karl Kataoka
031-367 08 28
Kaj Peter Wallesten

Kerstin Damgaard
031-3672023
Mats Åke

Katarina Hjernestam
0733-661378
Claes Westerberg
031-367 31 91
Eva Runhammar

Tomas Hagelberg, rektor
031-3670222, 0704-712707
Eva Heffler
031-367 31 18
Conny Andersson
0761-412435
Peter Larsson
031-367 06 08
Jessica Thompson

Kristina Stenvall
031-3670224
Ellen Nordqvist

Agneta Wessman Alsin

Mats Carlsson

Linda Andersson

Ann- Charlotte Havner
0706-203750
Gunnar Söderlund

Lauri Koivukangas
031-367 06 26
Michael Bourne

Svante Henning
031-367 29 60
Ove Gerth

Jan Tinnberg
031-3670572
Ingrid Blaxhult
031-3670516
Victoria Claesson
031-367 27 30
Anna Holm

David Englund

Ingemar Hansson
031-367 09 07
Monica Tjäder

Elisabeth J Karlsson
031-3670336
Tom Haglund

Jörgen Kall

Therese Anelind

Hillevi Sjöstedt Lindkvist
031--367 27 07
Anna-Karin Heiberg

Ola Fransson
070-666 71 40
Servicechef Tomas Carlsson
0702-022206
Repr. för Kommunal Marita Johansson
031-3672831
Rektor Birre Thomasson
031-367 32 49
Lärarförbundet Margareta Lindblom

Rektor Jan Carlsson
031-367 18 40
Kommunal Mats Åke

Rektor Tom Haglund

Fackliga företrädare Therese Anelind

Lärarförbundet Jörgen Kall

Rektor Kristina Stenvall
031-3670224
LR Kerstin Härnqvist
031-367 11 61
Lärarförbundet Magnus Samuelsson

Rektor Benny Olausson
031-3672706
Lärarförbundet Ola Fransson
070-666 71 40
Rektor Jan Tinnberg
031-367 05 72
Lärarförbundet Ove Gerth

Lärarnas Riksförbund Svante Henning
031-367 29 60
Rektor Ingela Linzie
031-367 24 06
Bengt Ekberg

Rektor Ann- Charlotte Havner
0706-203750
Lärarförbundet Björn Månsson

LR Gunnar Söderlund

Rektor Laila Gordon von Hacht
031-3670514
Servicechef Susanne Olsson
031 367 24 07
Skolsköterska Anna Camén
031-367 25 20
Skolsköterska Annika Lundius
031-367 10 71
Vårdförbundet Margita Peterson
031-3671518
Rektor Aleksandra Milovic
0722-06 97 06
Lärarförbundet Yvonne Södergren
0725-014243
Lärarförbundet Anette Eldemyr
0725-014021
Områdeschef Suzanne Norman Berg
031-3671812
Vårdförbundet Margita Peterson
031-367 15 18
rektor Tina Fernström
031-367 17 07
Lärarförbundet Sven Lassbo

Lärarnas riksförbund Ingrid Tornfalk

rektor Camilla Liljeroth

Lärarförbundet Magnus Myssling
031-3670691
rektor Amela Filipovic
0761-012901
Lärarnas Riksförbund Magnus Myssling

SI/CR Ann Lena Davison

Rekor Daniel Palm
031-367 18 65
Rektor Svante Boström
031-367 31 10
LR Per Sahlin

Lärarförbundet Anders Norberg

Sveriges Ingenjörer Bengt E Johansson

Verksamhetschef Benny Lindgren
031-367 30 20
Enhetschef Björn Kalin
031-367 30 23
Enhetschef Eva Borin Dahlberg
031-367 30 22
Lärarförbundet Ann-Kristin Steen
031-367 30 50
SACO/LR Katrin Karlsson
031-367 30 56
Områdeschef Stefan Öhman
0706-639953
Rektor Ingemar Hansson
031-367 09 07
Kommunal Suzanne Hasselholm

Vision Elisabeth J Karlsson
031-3670336
Lärarförbundet Eva Dimitroupoulos

Lärarnas Riksförbund Mikael Näslund
076-142494
Vision Eva Heffler
031-367 31 18
Rektor Laila Gordon von Hacht
031-3670514
LR Christina El Saidi

Enhetschef Barbo Eckerström Tedeborg
0313670238
Vision Michel Serey

Enhetschef Jonas Lundmark

tf områdeschef Lena Ericsson

Jusek Anders Forsman
031-367 01 82
Vision Ingela Wehrnlund

Rektor Ingrid Blaxhult
031-3670516
Rektor Eva Wiberg
031-367 25 13
LR Carina Mathiasson

LF Jan-Olov Ambrén

Områdeschef Suzanne Norman Berg
0705-371196
Sveriges skolledarförbund Ulf Dahlqvist
031-368 57 59
Lärarförbundets skolledarförening Torgny Tjärnskog
0707-851713
LR Elisabet Wahl
0702-806687
Lärarförbundet Julian Tynan O Mahoney
0727-257468
Kommunal Michael Bourne
0702-05 23 90
Vision Ingela Wehrnlund
070-667 22 04
Enhetschef Ann-Sofie Johansson
031-367 31 76
Rektor Jan Carlsson
0768-048613
Kommunal Mats Åke
0722-01 61 60
Lärarförbundet Magnus Samuelsson
0725-54 68 22
Lärarnas Riksförbund Bitte Johansson Tsagarakis
076-1412471
Rektor Annika Andersson
031-3670227
Rektor Tomas Hagelberg
031-3670222, 0704-712707
Vision Eva Heffler
031-367 31 18
Rektor Håkan Cardfelt
031-367 24 09
Lärarförbundet Peter Olsson
0761-029012
Rektor Helene Holmström
0722-218447
LF Ulla Dahlbäck-Falk
0703-382562
LR Irene Emanuelsson
0703-459726
Rektor Tom Haglund
0702-458414
LR Therése Anelind
0703-863662
Lärarförbundet Jörgen Kall
0703-398470
LR Ann Andersson
0705-29 2647
Rektor Eva Fredmark
0703-64 46 42
Rektor Martin Frejinger
031-367 32 21
Utbildningsledare Maria Eriksson
031-367 32 73
Lärarförbundet Margareta Lindblom
0761-03 04 71
Rektor Ann-Charlotte Havner
031-367 06 24
Lärarförbundet Björn Månsson
031-367 06 76
Lärarnas Riksförbund Magnus Myssling
0727-443232
Rektor Katarina Hjernestam
031-367 31 97
Rektor Claes Westerberg
031-367 31 91
LR Eva Runhammar
0722-046463
Rektor Marianne Persson
0709-71 05 67
Rektor Anna Wreeby
031-367 32 08
Vision Mary Rodriguez
031-367 31 13
Kommunal Fadila Bara

Rektor Annika Forsler
031-3670225
LR Åsa Andersson

Gruppchef/IT-service Fredrik Breitholtz
031-3670333
SACO JUSEK Karin Sivertz
031-3650612
Bibliotekschef Maria Lagerqvist
031-367 26 20
Gymnasieområdeschef Lindholmen Karl-Johan Höjer
031-367 26 10
DIK Lars-Erik Svelander
08-466 24 67
Rektor Rosa Holmberg
031-367 32 07
Utbildningsledare Anna Hägerlund
031-367 32 35
Rektor Christina Wesslén
0702-47 34-05
Vision Michel Serey

Lärarförbundet Charlotta Börjesson

LR Tracie Bengtsson Hopcraft

Rektor Maria Laasonen
031 708 92 29
Rektor Agneta Wessman Alsin
0702-47 36 33
Lärarnas riksförbund Asal Josefsson
0703-69 76 20
Lärarförbundet Mats Carlsson
0725-54 68 27
Servicechef Marek Hom
031-367 0244
Gymnasieskolenhetschef Mikael O Karlsson
031-3670701
Rektor Jessica Thompson
031-367 25 29
Lärarförbundet Jan-Olov Ambrén
070-602 20 66
Biträdande förvaltningschef/ekonomichef Marie Alkvist-Carlsson
031-367 00 18
Personalchef Håkan Larsson
0707 64 20 72
Vision Elisabeth J Karlsson
031-367 03 36
Rektor Eva Wiberg
031-367 25 13
Utvecklingsledare sjöfart Jan Coxner

SI Jörgen Persson
073-021 52 42
Speciallärare Monica Andersson

DIK Karin Hansson
031-3670660
Rektor Robert Hagsten
031-3673191
Rektor Mats Altby
031-367 25 12
Rektor Bengt Broberg
031-367 17 08
Planeringsledare Matilda Jansson
031-367 01 66
Rektor Lena Jangvik
031-3670223
Kökschef Lauri Koivukangas
031-367 06 26
Rektor Camilla Liljeroth
031-3670606
Rektor Rosa Holmberg
031-3673207,0707-332545
Utbildningsledare Peter Johansson
072-2036131
Verksamhetschef Karin Asplund
031-367 01 65
Restaurangansvarig Catrin Fleuron
031-367 22 62
Rektor Christina Wesslén
031-3670560
Rektor Kaj Sandgren
031 3671412
Rektor Agneta Wessman Alsin

Rektor Kristina Bergman Alme
070-785 44 42
Rektor Maija Söderström
031-367 24 08
Rektor Kerstin Damgaard
031-3672023
Rektor Aleksandra Milovic

Rektor Susanne Feiff-Baric
031-3672000
Rektor Ingrid Blaxhult
031-3670516
Rektor Jan Tinnberg
031-3670572
Tf förvaltningschef/ekonomichef Marie Alkvist-Carlsson
031-367 00 18
Områdeschef Stadsgemensamt Malin Högstedt
031-367 00 12
Gruppchef Ingela Håman
031-3670017
Avdelningschef Maija Söderström
031-367 00 16
Servicechef Bärbel Olsson
031-3672202
Rektor Carl Egeberg

Områdeschef Ann-Sofie Johansson
031-367 31 76
Enhetschef Ann-Charlotte Karnemo
031-3670456
Enhetschef Annika Malmryd
031-3670456
Områdeschef Gymnasieområde Lindholmen Mona Ericsson
031-3672610
Gymnasieområdeschef Lena Ericsson
031-367 07 00
Utbildningsledare Birgitta Andersson
031-367 31 89
Servicechef Sladjana Simic
031-3671714
Köksmästare Anna Aspelin

Rektor Eva Fredmark

Rektor Maria Laasonen
031-7089229
Rektor Vård-och omsorgsprogrammet Laila Gordon von Hacht
031-3670514
Rektor Bräckegymnasiet Malin Sandgren

Rektor Specialidrott/Idrott och hälsa Mats Winqvist
031-3670515
Handbollsinstruktör Veronica Isaksson

Enhetschef/rektor Mikael Karlsson
073-800 06 06
Rektor Maria Nicolai
031-3670607
Rektor Bengt Broberg
031-367 17 08
rektor Katinka Wertsén
031-367 17 07
Rektor Kerstin Damgaard
0702-182519
Rektor Katarina Larsson
031-367 02 22
Gruppchef Veronica Sigfridsson
031-367 32 04
Gruppchef Daniel Kanje
031-3670333
Utvecklingsledare Mikael Tellefsen

Rektor Åsa Jouper-Jaan
070-376 56 22
Enhetschef Annika Malmryd
031-367 04 57
Enhetschef Cathrine Sellgren
031-3671908
Verksamhetschef Karin Asplund
031-367 30 90
Rektor Agneta Wessman Alsin
031-367 15 09
Skolkurator Malin Sjöberg

Rektor Susanne Feiff-Baric
0725-014241

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 31 July 2015
Ange referens: A475848

Göteborgs stad, Utbildningsförvaltningen

Besöksadress

40482 Göteborg
None

Postadress

None
Göteborg, 40482

Liknande jobb


Utbildningsassistent YrkesAkademin AB 24 June 2015 Utbildningsassistent
Utbildningsledare Yrkeshögskolan Vetlanda kommun, Vet.. 25 June 2015 Utbildningsledare Yrkeshögskolan
Samordnare Yrkessvenska Hermods 25 June 2015 Samordnare Yrkessvenska
Utbildare Tandsköterska YrkesAkademin AB 30 June 2015 Utbildare Tandsköterska