Arbetslivsinstitutet.se

VA-ingengör


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid Tillsvidare

I Hallsbergs kommun har du nära till...
snabba kommunikationer, naturnära boende, bra barnomsorg, skola och ett kvalificerat gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med ny postterminal, nationellt verkstadscentrum samt nybyggnation av hyresbostäder och villafastigheter. I kommunen bor ca 15 300 invånare.

Drift- och serviceförvaltningen söker V/A ingenjör.

Vi söker dig som vill ha en nyckelroll i en mindre kommun och med glädje, driv och öppenhet arbeta brett och med stora möjligheter att påverka samhällsutvecklingen av Hallsbergs kommun.

Drift- och serviceförvaltningen ansvarar för kommunens tekniska verksamheter, såsom fastigheter, gator, vägar, parker och vatten- och avloppsanläggningar men även servicefunktioner som måltid, städ, kundtjänst och post. Vidare ansvarar förvaltningen för myndighetsutövning i form av miljö, bygglov, bostadsanpassning, energirådgivning och trafikfrågor.

Arbetsområde och arbetsuppgifter:
Om Du blir vår nya V/A-ingenjör kommer du att få ansvar för ett brett fält av V/A-verksamhet. Du tänker strategiskt på vårt V/A-nät och gör skisser och utreder tidiga skeden av ny V/A-utbyggnad eller andra förändringar. Du arbetar som projektledare i samband med ny- och ombyggnadsprojekt och du samordnar med andra teknikområden, håller ihop ekonomi och ser till att V/A projekteras. Du är även handläggare och svarar på remisser, ser till att V/A-taxan beräknas och ger råd åt allmänheten i frågor om vatten eller avlopp. Du förbättrar våra arbetssätt genom att bevaka omvärlden och ta in nya trender och rön.

Du kommer att ingå i avdelningens beredskapstjänstgöring.

Kvalifikationer:
Högskoleutbildning inom väg- och vatten, miljöteknik, VA-teknik eller motsvarande kunskaper är ett krav för tjänsten.
Vana att bedriva utredningsarbete, kunskap i entreprenadupphandling och byggledning är meriterande. Du har hög datamognad och goda kunskaper i CAD/GIS samt databashantering.

Som person är du noggrann, strukturerad, självständig och drivande. Du har god analytisk förmåga, ser möjligheter och lösningar samt kan samarbeta med många olika människor. Du har lätt att kommunicera på svenska både i tal och skrift. Löpande urval tillämpas.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor tillika Förskolechef Inger Andersson
0582-68 60 43
- Lärarförbundet -
0582-68 50 48
- Lärarnas Riksförbund -
0582-68 50 47
Rektor Lasse Eskelinen
0582-68 52 99
Rektor Marcus Boljang
0582-68 52 68
Rektor tillika Förskolechef Marie Rundberg
0582-68 62 00
Rektor Birgitta Åberg
0582-68 60 03
Budget- och adm rektor Kjell Gunnarsson
0582-68 60 07
Enhetschef Vuxengrupp Maria Johansson Engdahl
0582-68 54 28
Områdeschef Håkan Andersson
0582-685320
- Vision Britt-Louise Falkenström
0582-685458
- SSR Kjell Gustavsson
0582-68 51 23
Enhetschef Marie-Louise Hammar
0582-68 50 94
- Vårdförbundet Lillian Karlsson
070-4730991
Rektor Katarina Wallströmer
0582-68 64 00
Förskolechef Lena Hjärtsjö Larsson
070-262 60 24
Förskolechef Inga-Lill Friberg Pettersson
0582-68 50 04
Avdelningschef Jan Lindblom
0582-68 54 63
Underhållsingenjör Mattias Johansson
070-2285130
- Sveriges Ingenjörer Adina Lundberg
0582-68 50 97
Lärare Greta Åkesson
0582-68 63 00
Enhetschef LSS, pers ass Jannica Nilsson
0582-685031
Fack Kommunal .
0582-68 50 53
Förskolechef Jessica Bengtsson
0582-68 53 44
Rektor Catharina Lindvall-Scharmer
0582-68 54 02
Enhetschef Ingrid Stenqvist
0582-685321
SSR Josefine Dimberg
070-2962200
Vision Britt-Louise Falkenström
0582-685458
Förvaltningschef Marianne Christiansen
0582-68 51 55
Områdeschef Annika Winqvist
0582-685357
områdeschef Anette Söderström
0582-685504
Områdeschef Helena Blomberg
0582-685347
Enhetschef Gruppboende ochPsykiatri Roger Lindgren
0582-685065
Enhetschef Daglig verksamhet Birgitta Jansson
0582-685680
Förvaltningschef Fredrik Nordvall
0582-685340
Förvaltningschef Lena Dibbern
0582-685099
Avgiftshandläggare Yvonne Granberg
0582-685054
Avgiftshandläggare Gunnel Eriksson
0582-685036
Utvecklingssamordnare Ulrika Wiiand
070-222 59 55
- Lärarnas Riksförbund Hesselmyr, Eva
0582-68 50 47
Förskollärare Jessica Claesson
0582-685012
- Lärarnas Riksförbund Eva Hesselmyr
0582-68 50 47
Tf rektor Andreas Lundekvam
0582-686003
- SSR Maria Johansson Engdahl
0582-68 54 28
- Vision Anders Bolinder
0582-68 50 15
Planarkitekt Alexander Dufva
0582-685071
Tf förskolechef Kjell Gunnarsson
0582-68 60 07
Rektor LSS Annette Johansson
0582-68 53 51
Ekonomichef Lizanne Byström
0582-68 51 30
Samordnare Carina Andersson
0582-68 54 22
Avdelningschef Ingegerd Hedelund Almroth
0582-68 51 42
Enhetschef Sophia Lindh
0582-685031
- Sveriges Ingenjörer Linda Fransson
0582-68 50 97
Personalhandläggare Benny Blankner
0582-685138
Enhetschef Peranders Thor
0582-685175
Kulturchef Christina Johansson
0582-68 54 54
Enhetschef Per Runfeldt
0582-685000
Enhetschef Gruppboende och Psykiatri Roger Lindgren
0582-685065
Rektor Carina Brandt
0582-86003
Flyktingsamordnare Anna Gustafsson
070-247 46 26
Förskolechef Helena Finnman
0582-685004
Rektor Carina Brandt Nilsson
0582-86003
Förskolechef Greta Åkesson
0582-68 63 00
Rektor Cecilia Lindskog
0582-685299
Planeringsarkitekt Beatrice Rimmi
0582-68 51 78
Projektchef Ulrika Staaf
0582-685000
Enhetschef Maria Johansson Engdahl
0582-685428
Samordnare Avgiftshandläggare Katarina Bäckgren
0582-685304
Enhetschef Omid Sulayman
0582-680514
Tf Ekonomichef Ann-Charlotte Korff
0582-685180
Näringslivschef Kirsi Aronsson
0582-685000
Skolsköterska Lena Thor
0582-685261
Lärare Andreas Gillberg
0582-685000
Förskollärare Maria Kjell
0582-686312
Förskolechef Andreas Gillberg
0582-685000
Processledare Karin Björk
0582-686313
Förskolechef Anvar Jusufbegovic
0582-685167
Utvecklingsledare Johan Varnander
0582-681618
Utvecklingsledare Viktoria Törnqvist
0582-686018
Utvecklingsledare Kristina Eriksson
0582-685000
Projektledare Anna-Karin Ånberg-Lindblom
070-5949116
Rektor Carina Brandt Nilsson
0582-686003
Kommundirektör Torbjörn Dybeck
0582-68 51 50
Enhetschef Elisabeth Högberg
0582-685347
Utvecklingsledare Anna Hultsved
0582-68 64 02
Fritidschef Tobias Fornbrant
0582-685148
Enhetschef David Åström
0582-685680
Enhetschef Catharina Pisoni Söderblom
070-2029194
Förskolechef Andreas Gillberg
0582-68 63 07
Utvecklingsledare Sofia Floren
0582-686300
Enhetschef Omid Sulayman
0582-685014
Vik rektor Lilian Varnander
0582-685000
Förskollärare Anna Klingvall
0582-68 63 19
Samhällsbyggnadschef Marianne Christiansen
0582-68 51 55
Tf Förvaltningschef Jukka Tekonen
0582-685099
Jenny Berg
+46197663705
Kulturchef Christina Johansson
0582-685337
Rektor Anna Andersson
0582-68 64 00,
Förskollärare Emma Dahlberg
0582-685000
Utvecklingsledare Lina Karvonen
0582-685000
Administrativ samordnare Kjell Gunnarsson
0582-68 60 07
Enhetschef Annsofi Eriksson
0582-685321
Områdeschef Elisabeth Norberg
0582-68 53 57
Enhetschef Marie Louise Fahlander
0582-685502
ITK-pedagog Malin Larsson
0582-685385
Utvecklingsledare Lina Karvonen
0582-68 52 99
Rektor Carina Koutakis
0582-685314
Förvaltningschef Carita Prim
0582-685000
Kökschef Fredrik Andersson
0582-686434
Vik samordnare Rigmor Andersson
0582-686090
Enhetschef Linda Carlsen Selvin
0582-685065
Personalchef Maria Neander Karebo
0582-68 51 39
Rektor Jarmo Rajakangas
0582-686003
Rektor Lina Karvonen
0582-68 52 99
Enhetschef Gabriella Jörgensen
076-8462031
Enhetschef Elisabeth Tjärnen
0582-685515
Ekonomichef Lena Fagerlund
0582-685544
Kostchef Carita Prim
0582-685000
Tf förvaltningschef Clas-Göran Classon
070-6327040
Enhetschef Carina karlsson
0582-685000
Enhetschef Madelene Sonnerfelt
0582-685495
Kökschef Christian Björk
0582-685222
Enhetschef Anneli Kyngäs
0582-686088
Förskolechef Jessica Bengtsson
070-2691875
Rektor Carolina Schreiber
070-6966043
Enhetschef HSL Veronica Wiberg
070-202 91 94
Rektor/Förskolechef Caroline Schreiber
070-6966043
Fastighetschef Roberth Huss
0582-685140
Enhetschef Maria Larsson
0582-68 51 61
Områdeschef Maria Johansson Engdahl
0582-68 54 28
Områdeschef Maria Johansson Engdahl
0582-68 53 20
Fskl/Utvecklingsledare Helen Peterson
0582-68 64 08
Utvecklingsledare Tina Björk
0582-68 64 09
Personalstrateg Evelyn Boström
0582-685000
Avdelningschef Niklas Hasselwander
0582-685000
Enhetschef Sabina Jansson
0582-685094
Enhetschef Jannike Jansson-Hammargren
0582-685000
Bitr rektor Andreas Gillberg
0582-68 63 07
Områdeschef Anna Gustafsson
070-247 46 26
Kvalitets- och Administrativ chef Lena Dibbern
0582-685099
Avd.chef Hans Berglund
0582-685000
Enhetschef Malin Carlos
0582-686046
Bitr rektor Anna Sjöholm
0582-682598
Nämndsekreterare Jenny Andersson
0582-685000
Tf Enhetschef Annika Dahlin
0582-685014
Avd.chef Ingegerd Hedelund Almroth
0582-68 51 42

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 20 March 2015
Ange referens: Ref nr DOS17/2015

Hallsbergs kommun

Besöksadress

Västra Storgatan 14
None

Postadress

Västra Storgatan 14
Hallsberg, 69480

Liknande jobb


Anläggningsansvarig, Externa anläggningar Tekniska Verken i Li.. 24 March 2015 Anläggningsansvarig, Externa anläggningar
Statkraft Sverige AB 20 April 2015 Drift och Underhållschef vattenkraft
VA-ingenjör till tekniska förvaltningen Ljungby kommun, Tekn.. 21 May 2015 VA-ingenjör till tekniska förvaltningen
Malung-Sälens kommun.. 21 May 2015 VAMAS söker en driftsingenjör till ledningsnätet