Arbetslivsinstitutet.se

Vägledare till HVB för ensamkommande flyktingbar


6 platser Tillsvidare Heltid/Deltid Viss tid/tillsvidare. Timtid/deltid/heltid

Företagspresentation
Big Care är från grunden ett vårdbemanningsföretag som grundades år 2000. De senaste åren har Big Care framgångsrikt bemannat olika geografiska områden och verksamheter inom kommuner och landsting. När Stockholms kommun på nytt införde kundval inom hemtjänst blev Big Care auktoriserad utförare, år 2006.
Big Cares verksamhet växer och vi etablerar oss i nya verksamheter i den utsträckning som innebär att vi kan behålla en kontrollerbar och hög kvalitet. Big Care har kompetens och resurser för vidareutveckling.
Bolagets organisation bygger på en demokratisk modell där personal-och kundinflytande är avgörande. Ledningen strävar efter att kontinuerligt få återkoppling på genomfört arbete. På så vis kan utveckling och förbättring verkligen förankras och leda till konkreta förändringar i det praktiska arbetet. Företaget uppfyller samtliga krav i ledningssystemet SS-EN ISO 9001:2008 och är certifierat. En certifiering enligt ISO standard säkerställer att vårt kvalitetsarbete planeras, genomförs, följs upp och förbättras på ett systematiskt sätt.

Big Care har startat ett HVB för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i Enköping. Vi söker personal enligt nedanstående beskrivning.

Arbetsuppgifter:
Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt med att stödja ungdomarna i deras individuella utveckling,integration och omvårdnad. Vi ska stödja dem att skapa sociala nätverk bl.a. genom fritidsaktiviteter, motivera till utbildning och egen försörjning samt ge praktiskt stöd vid t.ex. läxläsning. I tjänsten ingår även att följa gällande lagstiftning och rutiner, ansvar för upprättande och uppföljning av ungdomarnas individuella handlingsplaner samt dokumentation.

En annan del av vägledarens uppdrag är att sköta den dagliga verksamheten vid boendet t.ex. att tvätta, städa och laga mat.
Arbetet innebär ett stort eget ansvar och förutsätter god förmåga till samarbete med skola, gode män, särskilt förordnad vårdnadshavare, flyktingmottagning, socialtjänst, hälsovård, föreningsliv mm.
Arbetstiden är schemalagd där även kvälls-, natt- och helgtjänstgöring ingår.

Intervjuer sker löpande.

Kvalifikationer:
Minst två års eftergymnasial utbildning inom det beteendevetenskapliga, sociala eller pedagogiska området eller annan utbildning som arbetsgivaren anser likvärdig.
Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsterna. Erfarenhet av arbete med ungdomar och flyktingar är meriterande. God datorvana och B-körkort krävs för tjänsten. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner på detta företaget

enhetschef Eva Brorson
070-7682012

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 30 August 2014
Ange referens: BCHVB201407
E-post: [email protected]

Big Care Hvb, AB

Besöksadress

Björnidegränd 4
Vällingby

Postadress

Björnidegränd 4
Vällingby, 16246

Liknande jobb


Aabid Integration 18 July 2014 Behandlingspersonal HVB för ensamkommande barn
Vägledare Ung integration Härke ÖSTERSUNDS KOMMUN 29 July 2014 Vägledare Ung integration Härke
Integrationshandledare Socialförvaltningen,.. 8 August 2014 Integrationshandledare