Vårdare Oxie LSS

Arbetsbeskrivning

Bli en samhällsbyggare – jobba i Malmö stad!
Genom att arbeta i Malmö stad får du möjlighet att arbeta med hållbar samhällsutveckling. Som en samhällsbyggare spelar du en viktig roll i Malmös utveckling och därför ser vi oss som framtidens arbetsplats. Människors lika värde är en förutsättning för demokrati och är också en självklarhet i vår värdegrund.

Med 20 000 medarbetare är Malmö stad en av de största arbetsgivarna i Skåne. Vi har över 400 yrkeskategorier representerade inom 22 förvaltningar.

I Sociala resursförvaltningen finns Malmö stads kommungemensamma verksamheter inom individ och familjeomsorg samt insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS). Förvaltningen ansvarar också för mottagning av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn och planering och utbyggnad av LSS-boenden. Förvaltningen arbetar också med överförmyndarärenden, tillståndsärenden enligt alkohollagen samt föreningsbidrag till idéburna organisationer.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet innebär individuellt bemötande där varje boende får det stöd och den service som efterfrågas. En stor del av det dagliga arbetet består av pedagogiskt motivationsarbete med syfte att brukarna ska uppnå ökad självständighet och mer inflytande över sin vardag. Du stödjer, motiverar och assisterar brukarna i det dagliga livet, samt tolkar och förtydligar kommunikationen. Det är viktigt att berika den enskildes fritid med meningsfulla aktiviteter utifrån brukarnas behov, förmåga och intresse. Behovet av omvårdnadsinsatser är betydande, vilket även innefattar hantering av medicin. I uppdraget ingår kontaktamannaskap, matlagning, städning samt en del administrativa uppgifter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett intresse att arbeta med personer med autism utvecklingsstörning.
Du har en bra människosyn och ett pedagogiskt synsätt.
Du har omvårdnadsutbildning eller motsvarande.
Erfarenhet av tydliggörande pedagogik är ett krav. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med personer med utmanande beteende välkomnar vi den kompetensen.
Körkort är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Karin Söderquist
på 0709- 92 08 15
Peter Nilsson
0721-909160
Emma Josefsson
040-340557
Hans Andersson
0708549437
Ingela Pettersson
040-34 51 08
Roland Heller
040-291967, 040-340992
Mariann Persson
040-344334
Kristina Bozovic
040-345393
Eva Gustafsson
040-34 59 22
Roland Heller, SSR
040-291967, 040-340992
Magda Vidmar B, Vision
040-345920, 0768-605319
Arash Zinat-Bakhsh
0734-303363
Minna Tykesson
0709-103428
Anette Lindblad, Sektionschef
0766-394931
Tina Kronkvist Klint, Kommunal
0706-257607
Kerstin Håkansson
040-34 93 40
Paula Suikkonen, Sektionschef
0768-846334
Maria Johansson, Omsorgspedagog
0709-852322
Kommunal
040-345504
Marianne Giheden, Enhetschef
070-328 10 04
Peter Nilsson, Vision
0721-909160
Karin Elg, Tf enhetschef
040-345499
Eva Mårdklint
040-343970
Sektionschef Anette Edvardsson
040- 34 93 44
Sektionschef Joakim Hansson
0733-344310
Saco – FSA Petra Svensson
040-34 43 83/81
Sektionschef LSS Lis Svensson
040-34 78 58
Kommunal Erika Timar
040-34 55 45
Sektionschef Annica Löfgren
040-347753
SACO/FSA Lena Olsson
040-345116, 040-344340
Sektionschef Inger Hansson
0705-91 45 79
Kommunal Helene Persson
040-34 55 04
Sektionschef Cecilia Liljenberg
0723-543293
SKTF Peter Nilsson
040-345903
Sektionschef Gunilla Norsbo
040-34 59 26
Peter Olofsson,SSR
040-34 59 20
Jenny Mårtensson,Vision
040-34 59 20
Sektionschef Ethel Lorentzson
040- 34 91 91
Sektionschef Therese Olin
040 - 349364
SSR Emma Josefsson
040-34 93 98
Sektion 4 Kommunal
040-345504
Sektionschef Ulla-Carin Öhrstrand
040- 34 93 38
Vision Mariann Persson
040-344334
Sektion Hans Andersson
0708549437
LSR sjukgymnastförb Sofia Jarlbring

Sektionschef Stina Bergström
040-34 03 85
Sektionschef Anita Ceder-Hammar
040-34 62 56
Sektionschef Gunilla Mensahadji
040-34 19 89
Assistent KRA Pia Malmlöf
040-34 47 04
Kommunal Lillwor Andersson
040-344796
Sektionschef Viktoria Folkesson

Vårdförbundet Marika Bergquist
0708 - 632906
Dennis Gustafsson, Enhetschef
0733-345554
Sektionschef Åse Andersson
040-34 09 55
Jenny Warnerbring
0709-642292
Sektionschef Karin Söderquist
på 0709- 92 08 15
Samordnare Owe Sjölander
040-34 75 80
SSR Emma Josefsson
040-34 05 57
Vision Peter Nilsson
0721-90 91 60
Utvecklingssekreterare Kristina Bloomfield Wijk
040- 34 04 31
Sektionschef Eva-Lena Palm
0708-18 76 11
Sektionschef Anna Sommarmo

Kommunikationschef Ingela Davidsson
0766-33 67 02
Saco Attila Rostoványi
040-345118
Sektionschef Eva Sjöberg
040-34 53 70
Sektionschef Anna-Karin Wennerström Glans

Sektionschef Catharina Finne
0766-277863
Sektionschef Susanne Svensson Nemeth
0733-10 74 44
Sektionschef Ros-Marie Nilsson

Bladimir Baptista

Sektionschef Ola Nederman
040-34 04 61
Sektionschef Johan Bjerin
040-345900
HR-chef Maria Kellerman
040-34 93 07, 0708-40 87 30
Sektionschef Antonia Bommarco
0732-305733
Leg Sjukgymnast Erik Nilsson
0709-608449
Sektionschef Eva Totaro
040-34 92 11
Sektionschef Victoria Leidersdorff
040-345207
SSR Stefan Andersson
0708-482112
Sektionschef Christina H Ravanelli
0709-25 39 10
Sektionschef Daniela Jusufovic
040-34 52 69
Kommunal Helen Persson
040-34 30 53
Sektionschef Louise Lindholm
0708-917803
Sektionschef Adam Hrbinic
0768-80 13 74
Sektionschef Lee Hammarstedt
0708-59 77 66
Ann-Christine Klint-Kronkvist
040-345504
Sektionschef Elisabeth Cronsioe
0733-87 84 18
Kommunal sektion 16 Gun-Britt Eriksson
040-345561
Lisbeth Nilsson, enhetsched
040-349336 , 0708 -386554.
Enhetschef Karin S. Boijertz
040-34 04 28
Sektionschef Åsa Qvarsebo
0732-305733
Sektionschef Minna Tykesson
0709-103428
Avdelningschef Susanne Jordal
040-346027
Avdelningschef Irene Wahlgren
040-349310
SSR Martin Lünning
040-345920
www.malmo.se/socialaresursforvaltningen

Sektionschef Helena Sjöman
040-34 93 64
Samordnare Emeli Olsson
070-600 35 36
Peter Nilsson, Vision
0721-90 91 60
Sektionschef Ann-Christin Hedlund
040-34 45 20
Sektionschef Eva Wiberg Qvillberg
0733-42 85 60
Tina Kronkvist Klint, Kommunal
040-34 55 04
Anette Lindblad, Sektionschef

Sektionschef Joakim Cronmalm
0734 19 79 61
Kommunal Susanne Sandström
040-345504
Vik. sektionschef Sarah Hansson
0768-84 63 34
Roland Heller, SSR
040-349210
Syninstruktör Tom Nilsson
040-34 59 67
Sektionschef Eva Mårdklint
040-343970
Enhetschef Maria Posa
040-34 48 40
Kristina Ekholm
040- 34 48 34
Sektionschef Marie Javenfeldt
040-34 76 43
Sektionschef Anita Ceder Hammar
040- 34 62 56
Christian Nyhlén, Mercuri Urval
040-669 75 76
Naser Hasan, Jusek
040-34 36 06
Sektionschef Avdelning Vuxna Susanne Steffensson
040 - 34 09 49
Sektionschef Avdelning Vuxna Stina Bergström
040-34 03 85
Sektionschef Avdelning Funktionsstöd och boende, Kristina Herbertsson
040 - 340262
Sektionschef Avdelning Funktionsstöd och boende, Lena Eriksson
040 - 34 38 94
Sektionschef Avdelning Funktionsstöd, boende och Ros-Marie Nilsson
040 - 34 77 18
Sektionschef Avdelning Funktionsstöd, boende och Josefin Schoug
040 - 34 70 30
Sektion 4 Kommunal
040-345504
Sektionschef Thomas Coenning
0706-04 62 99
Sektionschef Ulrika Lindh
040-34 57 99
Sektionschef Marie Djurfeldt
040-34 59 01
Sektionschef Jessica Stark
0706-33 33 73
Sektionschef Linette Ziegenfeldt
0708-80 56 25
Enhetschef Karin Elg
040-34 54 99
SACO/SSR Roland Heller
040-34 92 10
Vision Kristina Ekholm
040- 34 48 34
Sektion 4 Kommunal
040-34 55 04
Sektionschef Anita Jönsson
040-34 48 04
Sektionschef Lina Boyd

Sektionschef Marie Ewéo

Sektionschef Emma Sällberg
0733- 877443
Sektionschef Henrietta Josefsson
0729-63 64 52
Secktionschef Michael Mårtensson
0708-547009
SSR Stefan Andersson
040-345114
Vision Peter Nilsson
040-345903
Sektion 4 Kommunal
040-34 55 04
Avdelningschef Leila Misirli
040-34 93 06
Sektionschef Jon Klüft
040-344337
Avdelningschef Johanna Tinghammar Bruck
040-343610
Vision Pia Svensson
040-343609
Sektionschef Kristina Bozovic
040-345393
Sektionschef Ulrica Bengtsdotter
040-34 52 32

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Malmö stad Sociala Resursförvaltningen Malmö
  • 3 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid / deltid. 75% - 100% i enlighet med Malmö stads mål att medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad är det möjligt att ansöka om önskad tjänstgöringsgrad. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde Tjänst 1 100%: Snarast Tjänst 2 75%: Snarast Tjänst 3 75%: Snarast

Postadress

August Palms plats 1
Malmö, 20580

Liknande jobb


Boendehandledare vikariat

Boendehandledare vikariat

21 February 2020

21 February 2020