Arbetslivsinstitutet.se

Vattensamordnare med inriktning fysisk påverkan på vattenmiljön


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid/ Ej specificerat

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden.
Vår vision är ” I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland”.


På enheten Vattenmyndighetens kansli arbetar ca 10 personer. Vårt arbetsområde är vattenförvaltning utifrån EG:s ramdirektiv för vatten.

Vattenmyndighetens kansli bereder ärenden och ger stöd till vattendelegationen. Kansliet ska även samordna arbetet mellan länsstyrelserna inom vattendistriktet och ge vägledning till aktörer som berörs av vattenförvaltningsarbetet. Kansliet deltar också i den gemensamma organisation som finns mellan de fem vattenmyndigheterna och samverkar med nationella organisationer.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgift är att vara den på kansliet som ansvarar för arbetet med fysisk påverkan och dess ekologiska effekter på vattenmiljön. Här ingår kartläggning och analys av hydrologisk och morfologisk påverkan, bedömning av åtgärdsbehov samt utformning och uppföljning av åtgärder. Arbetet sker i nära samarbete med berörda länsstyrelser, kommuner och centrala myndigheter, t.ex. Havs- och vattenmyndigheten och SMHI. En viktig uppgift den närmaste tiden är att samordna arbetet i distriktet med avrinningsområdesvisa planer för åtgärder vid vattenkraftverk och dammar, t.ex. fria vandringsvägar för fisk. En annan uppgift är att ta fram en strategi för arbete med distriktets hamnar. Bedömning av påverkan från markavvattning och fysisk påverkan på kustområden är andra områden som behöver utvecklas. En stor del av arbetet genomförs i Vattenmyndigheternas gemensamma arbetsgrupper och nätverk för hydromorfologiska frågor, såväl i distriktet som nationellt. Du kommer även att delta i övrigt arbete på kansliet, samverkan inom distriktet och arbetet på nationell nivå.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom hydrologi, naturgeografi, vattenresurslära eller motsvarande. Du ska ha helst ha arbetslivserfarenhet av arbete med vattenmiljöfrågor på kommun, länsstyrelse eller annan myndighet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt goda pedagogiska egenskaper och lätt för att föra fram ditt budskap. Du ska ha ett strukturerat och målinriktat arbetssätt samt ha lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla kontakter. Mycket goda datorkunskaper krävs. Meriterande är om du har god kännedom om vattenförvaltningen och dess lagstiftning. Erfarenhet av arbete med tillsyn och prövning av vattenverksamhet på myndighet eller kommun är också meriterande.

 

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Vi sätter värde på de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten.

Vill du veta mer kontakta Mats Wallin, enhetschef. Fackliga företrädare är Anna Onsten Molander, ST och Pernilla Börjesson, SACO-S. Samtliga når du via vår växel på telefon 010 – 224 90 00.

Välkommen med din ansökan senast den 17 juni 2015.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 17 June 2015

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


Handläggare inom vattenförvaltning Länsstyrelsen i Väst.. 2 June 2015 Handläggare inom vattenförvaltning
Handläggare inom vattenverksamhet Länsstyrelsen i Väst.. 3 June 2015 Handläggare inom vattenverksamhet