Arbetslivsinstitutet.se

Vattenvårdshandläggare


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Länsstyrelsen i Kronobergs län är en statlig myndighet med ca 180 anställda.
Vill Du vara med och utveckla länet och Länsstyrelsen? Vi vill att vårt län har en hållbar utveckling med tillväxt i balans. Länsstyrelsen är en viktig samhällsaktör och vi tänker och agerar framåt med visionen att vi ska vara ett föredöme, och genom vårt värdegrundsarbete. Vägen till visionen går genom våra fem strategier; att bygga en sund, effektiv och modern organisation, öka tillgängligheten och sätta dem vi är till för i centrum, utveckla kommunikationen intern och externt, aktivt delta i samverkan med näringslivet och offentliga aktörer och genom att utveckla verksamheten tvärsektoriellt och göra rätt prioriteringar. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och vill ta tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Länsstyrelsens miljövårdsenhet är organiserad i fyra funktioner. Vattenvårdsfunktionen har för närvarande 14 medarbetare som ansvarar för bl.a. fiske, kalkning, effektuppföljning, vattenförvaltning samt tillsyn och prövning av vattenverksamheter.
Arbetet med tillsyn och prövning av miljöpåverkande verksamheter bedrivs med stöd av miljöbalken och är ett av de viktigare verktygen för att nå miljökvalitetsmålen. Inom 11 kap. miljöbalken omfattar tillsynen både små och stora kraftverk, regleringsdammar, vattenskyddsområden, anläggningar och grävningar i vattenområden samt klagomål från allmänheten m.m.ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en medarbetare som har arbetat med miljöbalkens bestämmelser om vattenverksamhet och är väl insatt i de olika miljöjuridiska frågor som kan uppkomma vid tillämpning av lagstiftningen. I tjänsten ingår tillsyn och prövning enligt miljöbalken, ärendehandläggning samt att företräda Länsstyrelsen i domstolprocesser. Du kan även komma att arbeta med information och rådgivning gentemot verksamhetsutövare, medverka som stöd i andra medarbetares ärenden samt delta i projekt med anknytning till vattenfrågor. Arbetet är till stor del självständigt och bedrivs i samarbete med kollegor och andra myndigheter inom arbetsområdet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är flexibel och som självständigt kan genomföra dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga och är intresserad av att tillsammans med gruppen arbeta mot uppsatta mål. Arbetsuppgifterna kräver ett gott omdöme samt god problemlösande och analytisk förmåga. Du är kvalitetsmedveten och kan arbeta strukturerat mot uppsatta mål. Eftersom vårt arbete i stor utsträckning handlar om kontakter med företag, myndigheter och enskilda måste du ha lätt för att ta initiativ samt ha en utvecklad förmåga att skapa goda kontakter. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Du skall ha:
- en miljö- eller naturvetenskaplig utbildning samt mångårig erfarenhet av tillämpning av 11 kap. miljöbalken, alternativt en juridisk utbildning på universitets- eller högskolenivå med erfarenhet av tillämpning av 11 kap. miljöbalken.
- god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
- B-körkort

Meriterande är, i nämnd rangordning:
1. erfarenhet av process i mark- och miljödomstolen
2. goda kunskaper inom förvaltningsrätt
3. kunskap inom vattenvårdsfunktionens arbetsområden.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar 6 månaders provanställning

Kontaktpersoner på detta företaget

Johanna Martin
010-2237000
Carin Karlsson
010-2237000
Sara Lamme
010-223 70 00
Eva Nilsson
010-223 70 00
Per-Anders Persson
010-223 70 00
Stefan Carlsson
010-223 70 00
Fredrik Holm
010-223 70 00
Anders Joelsson
010-223 70 00
Kerstin Carlsson
010-223 70 00
Kommunikationsansvarig Johanna Martin
010-2237000
SACO Sara Lamme
010-223 70 00
ST Eva Nilsson
010-223 70 00
Länsantikvarie Heidi Vassi
010-223 70 00
ST Jan Borgehed
010-223 74 26
SACO Karin Hopstadius
010-223 71 63
Funktionsledare för social hållbarhet Katarzyna Musial
010-223 74 23
Utvecklare för social hållbarhet Susanne Hallström
010-223 74 20
Funktionsledare för servicefunktionen Julia Fasth Sahlin
010-223 71 16
Integrationsdirektör Gisela Andersson
010-2237419
Utvecklare av integration Susanne Hallström
010-2237420
SACO Anna Ståhl
010-2237182
Landsbygdsdirektör Stefan Carlsson
010-223 70 00
Funktionsledare Anders Meijer
010-223 70 00
SACO Anders Joelsson
010-223 70 00
ST-länsstyrelse Kerstin Carlsson
010-223-70-00
Funktionsledare Johan Ekström
010-223 70 00
ST Carita Linné Naess
010-223 70 00
ST Jan Borgehed
010-223 70 00
SACO Anna Ståhl
010-223 70 00
Funktionsledare Per-Anders Persson
010-223 70 00
Ida Andreasson
010-223 70 00
Funktionsledare Karin Hopstadius
010-223 70 00
Utvecklare av integration Susanne Hallström
010-223 70 00
Funktionsledare Madeleine Karlsson
010 223 70 00
Enhetschef Carin Karlsson
010-2237000
Länsarkitekt Lars Hederström
010-2237000
Telefonistsamordnare Terese Lundgren
010-223 70 00
Funktionsledare Annika Bladh
010-223 70 00
Integrationsdirektör Gisela Andersson
010-223 70 00
Projektledare Christina Gutiérrez Malmbom
010-223 70 00
länsveterinär/funktionsledare Fredrik Holm
010-223 70 00
Funktionsledare Elisabet Ardö
010- 223 70 00
Enhetschef Carin Karlsson
010-223 70 00
Tf länsarkitekt Gunnel Henriksson
010-223 70 00
Verksamhetsansvarig Camilla Pártos
010-223 70 00
Biträdande verksamhetsansvarig Ina Samulesson
010-237 70 00
Funktionsledare Jan Grosen
010-223 70 00
Samordnare Vattenvårdsförvaltningen Monica Andersson
010-223 70 00
Kommunikationschef Pia Steinbach Mastenstrand
010-2237000
Ekonomichef Thomas Rademyr
010-223 70 00
Funktionsledare Elisabet Ardö
010-2237000
Funktionsledare Jan Grosen

Vattenvårdshandläggare Elin Wallqvist
010-223 70 00
Tf enhetschef Jan Grosen

Tf funktionsledare Kaisa Sandstedt
010-223 70 00
HR chef Helen Jönsson
010-223 70 00
Funktionschef Per-Anders Persson
010-223 70 00
Funktionschef Johan Ekström
010-223 70 00
Tf funktionschef Kaisa Sandstedt
010-223 70 00
Funktionschef Jan Grosen

Integrationsutvecklare Fredrik Ottosson
010-223 70 00
Funktionschef Maria Levin
010-223 70 00
länsveterinär/funktionschef Fredrik Holm
010-223 70 00
Länsarkitekt Gunnel Henriksson
010-2237000
Funktionschef Elisabet Ardö
010-223 70 00
Enhetschef Martin Sjödahl
010-223 70 00

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 31 July 2016
Ange referens: 112-3086-16

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Besöksadress

Kungsgatan 8 35186 VÄXJÖ
None

Postadress

Kungsgatan 8
VÄXJÖ, 35186

Liknande jobb


Förste assistent till enheten för zoologi NATURHISTORISKA RIKS.. 2 September 2016 Förste assistent till enheten för zoologi
Miljöanalytiker Sveriges lantbruksun.. 6 December 2016 Miljöanalytiker
Länsstyrelsen i Gotl.. 16 January 2017 Fisketillsynsman