Växande Älmhult söker VD

Arbetsbeskrivning

Växande Älmhult är en ekonomisk förening öppen för alla företag och organisationer med arbetsgivar-ansvar i Älmhultsbygden. Genom aktivt och konkret samhällsarbete byggt på engagerade medlemmar och samverkan med kommunala funktioner arbetar Växande Älmhult för att Älmhultsbygden uppnår hög attraktionskraft för både företag och anställda att verka och leva i. Såväl privat näringsliv, med IKEA i spetsen, som Älmhults kommun är aktiva medlemmar och dessa driver föreningen i samverkan. Verksamheten startade i maj 2000 och har sedan dess utvecklats till att idag representera 75% av kommunens totala näringsliv.

Växande Älmhult söker VD
"Att arbeta för tillväxt genom att vara näringslivets språkrör och kanal för såväl lokal som regional samverkan" är ditt huvuduppdrag som VD på Växande Älmhult. Du har ansvaret att leda och utveckla föreningens verksamhet enligt strategier och handlingsplan som fastställts av föreningens styrelse. För att lyckas med uppdraget krävs en kombination av strategiska och operativa insatser inom främst två fokusområden; ett gynnsamt företagsklimat och ett attraktivt Älmhult.

Ditt uppdrag som VD innebär följaktligen att bevaka utvecklingen i samhälle och näringsliv inom föreningens intresseområden i Älmhult. Dessutom erfordras kontinuerlig kontakt med medlemmarna för att fånga upp behov och intressen. Du kommer också att initiera aktiviteter kopplat till detta och på så vis synliggöra föreningen i debatt och samhälle. Du rapporterar till styrelsen, som består av representanter för såväl näringsliv som Älmhults Kommun.

Är detta en utmaning för dig?
Som person är du en sann affärsmässig kommunikatör och pedagog. Du har hög social kompetens och en säljande attityd. Att ta kreativa initiativ och beslut ligger i din natur. Entreprenörskapet och inställningen "att ingenting är omöjligt" bör vara det som talar för dig som person. Viktigt är också att du är bosatt i Älmhults kommun eller i dess omnejd och gärna att du aktivt deltar i samhällets föreningsliv. Därtill är ordning och reda och struktur viktigt för att lyckas i denna roll. Dina formella erfarenheter består i bred och djup näringslivserfarenhet. Vi ser gärna att du har bakgrund från eget företagande, projektledning och/eller med kopplingar till offentlig verksamhet. Du bör ha kunskaper i företagsekonomi, goda engelska kunskaper i tal och skrift samt grundläggande PC-kunskaper.

Sammanfattning

Liknande jobb


Näringslivschef

24 september 2010

Drivande Näringslivschef

7 april 2010

Näringslivschef

25 mars 2010

Näringslivschef

28 december 2010