Arbetslivsinstitutet.se

Verkmästare


1 platser Tillsvidare Heltid Polismyndigheten i Skåne tillämpar individuell lönesättning. Funktionen är pla-cerad i ett lönespann på 27 000 - 30 000. Anställningen kommer att föregås av en provanställning på 6 månader.

Vid Polismyndigheten i Skåne ledigförklaras

En anställning som verkmästare, med tjänstgöring vid stabsavdelningen, som gruppledare vid verksamhetsstödsenheten, utrustningssektionen.

Allmänt
Polismyndigheten i Skåne är Sveriges tredje största polismyndighet med över 3600 anställda. Polismyndigheten är organiserad i fem polisområden samt tre länsgemensamma avdelningar. En av dessa är stabsavdelningen där verksam-hetsstödsenheten och utrustningssektionen ingår. Utrustningssektionen ansvarar för myndighetens uniforms- och vapenförsörjning, fordonsparken i orten Malmö, samt myndighetens fordonsinköp. Vi är 15 medarbetare på sektionen och sitter i ett nybyggt polishus, där vi har egen fordons- och vapenverkstad.

Arbetsuppgifter
Du ska som chef fokusera på konkreta resultat både kvalitativa och kvantita-tiva. Du tar ansvar för den egna verksamhetens roll i det nationella uppdraget och klargör målen för medarbetarna. Detta innebär att du leder och fördelar arbetet i verkstaden och har fullt personalansvar. Du svarar för kundmottag-ningen av så väl interna som externa kontakter. Du ska kunna göra avvägningar och bedömning av fordons status. Uppföljning av fordon som exempelvis kost-nader för drift och reparationer ingår i ditt ansvarsområde. Du ansvarar för kontakterna med bland annat försäkringsbolag och andra parter i skaderegle-ring. Arbete i datormiljö är ett förekommande inslag i vardagen.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har fordonsteknisk utbildning eller motsvarande samt tre års erfarenhet som mekaniker. Du ha minst två års arbetsledarerfarenhet och vana av arbete i diagnossystem. Du ska kunna ge klara instruktioner, ställa tydliga kvalitets- och prestationskrav på dina medarbetare och följa upp resultat. Du ska kunna ge och ta återkoppling, skapa dialog och anpassa din kommunikation till olika situationer och individer.

Du har en helhetssyn och har lätt för att samarbeta. Du kan prioritera verksam-heten utifrån ställda krav och målsättningar samt tillfälligt höja arbetstakten utan att kvaliteten eftersätts när verksamheten så kräver. Vid arbetsanhopning behåller du realistiskt perspektiv och fokuserar på att prioritera och omfördela uppgifterna. Du är kreativ, initiativrik och har förmågan att kunna lösa upp-komna problem. Du har ett professionellt och vänligt bemötande och sätter kundens behov i fokus. Du är prestigelös och inte rädd att ställa upp om ser-vicen kräver arbete utanför normala ramar. Du behärskar det svenska språket i såväl tal som skrift.

Körkort B-behörighet är ett krav.

Meriterande
. Ledarskapsutbildning

Övrigt
Arbetstider är normal kontorstid mån - fre med flexram. Viss obekväm tid kommer att förekomma.

Vi förutsätter att du är väl förtrogen med Polisens värdegrund samt medarbe-tarpolicy och arbetar i enlighet med dessa. Värdegrunden och medarbetarpoli-cyn kan du läsa mer om på vår hemsida.

Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av öppenhet och är inriktad mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas till vara.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning. Det finns författningsenliga krav på svenskt medborgarskap.


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 2 September 2013
E-post: [email protected]
Övrigt: ANSÖKAN, bestående av personligt brev och meritförteckning (inga be-tygskopior) skickas via e-post till funktionsbrevlådan "Ansökan HR Skåne" [email protected], senast den 2 september 2013. Märk din ansökan samt ärendemening med tjänst, avdelning och diarienummer.

Polismyndigheten i Skåne, Rekryterings- och anställningssektionen

Besöksadress

Storgatan 43
None

Postadress

None
MALMÖ, 20590

Liknande jobb


MECA SCANDINAVIA AB 21 August 2013 Reservdelsman
Jobbet.se (LS Jobbet AB) 21 August 2013 Servicerådgivare, Toyota Center Biva Bergslagen
Nässjö Bilskadecenter 27 August 2013 Kundmottagare
Skaderådgivare/Planör Nav1Rekrytering AB 28 August 2013 Skaderådgivare/Planör