Arbetslivsinstitutet.se

Verksamhetschef


1 platser Tillsvidare Heltid

Örnsköldsviks kommun - Bildningsförvaltningen

På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.

Verksamhetschef BF:2016:195
till förskolan

Kommunfullmäktige har satt ett övergripande mål att Örnsköldsviks kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna år 2020. Vill du anta den positiva och stimulerade utmaningen att vara med och driva och utveckla framtidens förskola.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag efter överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och driva och utveckla vår förskola.
Du leder, samordnar och utvecklar förskolan i nära samarbete med dina förskolechefer.
Som verksamhetschef fungerar du som stöd för förskolecheferna i deras uppdrag och utveckling och du är en förebild genom ditt eget ledarskap.
Du kommer att finnas med i förvaltningens ledningsgrupp.
Som chef inom Örnsköldsviks kommun förväntas du arbeta utifrån helhetssyn med förvaltningens och kommunens utmaningar.
Du är föredragande i politiska forum och chefsträffar.

Kvalifikationer
Du har högskoleexamen med pedagogisk inriktning.
Du har flerårig erfarenhet som ledare.
Du är tydlig och har lätt för att samarbeta samt att skapa förtroendefulla relationer.
Du är mål- och resultatinriktad.

Upplysning
Förvaltningschef Kristina Rastbäck, tfn 070-190 90 55

Fackliga företrädare:
Lärarförbundet, Johanna Holmström, tfn 070-190 90 25.
Lärarnas Riksförbund, Åsa Elfving, tfn 070-190 90 26.
Skolledarförbundet, Maria Axelsson, tfn 070-190 34 18.
Lärarförbundet Skolledarna, Ulla Skoglund, tfn 070-631 27 40.

Bifoga CV, personligt brev och eventuellt examensbevis med din ansökan.

Ansökan
Du söker tjänsten via vårt webbaserade rekryteringsverktyg på vår webbplats under rubriken "Lediga jobb". Klicka på den tjänst du önskar söka och följ sedan instruktionerna.

Sista ansökningsdatum är den 2016-09-26

Välkommen med ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Lärarförbundet Christina Grewell
070-190 90 25
Samordnare Karin Andersson
073-274 56 01
Lärarnas riksförbund Åsa Elfving
070-190 90 26
Rektor Joakim Ekenberg
073-274 56 02
Rektor Thomas Larserud
070-205 62 43
Elevhälsochef Maria Ingelsson
0660-887 01
MLA Carina Danielsson
0660-26 50 68
Vårdförbundet Marie Ullsten
0660-886 09
Rektor Maud Karlström
073-275 56 40
Rektor Själevadskolan Mikael Breilin
070-395 13 17
Rektor Maria Nygren
070-315 75 52
Rektor Bredbyn Magnus Ahlberg
070-190 92 78
Rektor Björna Helen Brandehav
073-207 31 08
Rektor Helen Brandehav
073-270 31 08
Rektor Bert Grundström
073-379 07 73
Rektor Malin Pettersson
073-086 68 44
LR Åsa Elfving
0660-885 68 070-190 90 26
Lärarförbundet Christina Grewell
0660-885 79 070-190 90 25
rektor Maria Nygren
073-275 40 13
rektor Ulric Appelblad
073-068 09 26
rektor Lars-Erik Edblad
070-285 87 06
rektor Bert Grundström
073-379 07 77
rektor Husumskolan Maud Karlström
073-275 56 40
rektor Bjästaskolan Kerstin Åström
070-191 98 49
Sveriges Psykologförbund Sadri Behazadmehr
070-190 38 39
samordnare Karin Andersson
073-274 56 01
Förskolechef Anna-Karin Lindmark
073-270 20 51
rektor Nina Ödmark
073-274 85 39
LR Åsa Elfving
070-190 90 26
verksamhetschef Anders Fager
0660-883 77 070-191 98 47
bitr. verksamhetschef Eva Rundkvist
0660-883 65 073-046 97 13
Skolledarförbundet Eric Bagger
070-662 10 82
Lärarförbundet Ulla Skoglund
070-631 27 40
rektor Bert Grundström
073-379 07 73
rektor Karin Jardstam
0660-889 03 070-600 98 30
förvaltningschef Astrid Täfvander
0660-882 02 070-190 25 52
Lärarförbundet Christina Grewell
070-190 90 25
SACO Bettan Edberg
0660-883 64
förskolechef Per-Erik Hägglund
070-560 23 72
Kommunla Ruth Bergström
0660-886 76 070-190 90 27
rektor Ulf Månsson
0660-883 32 073-270 44 69
Lärarförbundet Peter Johansson
070-696 63 74
Lärarnas Riksförbund Åsa Elfving
070-190 90 26
Lärarnas Riksföbund Åsa Elfving
070-190 90 26
Lärarförbundet Ulla Skoglund
0660-26 53 65 070-631 27 40
Skolledarförbundet Karin Jardstam
0660-889 03 070-600 98 30
Tf gymnasiechef Nina Ödmark
0660-883 28 073-274 85 39
verksamhetschef Thomas Larserud
070-205 62 43
Lärarförbundet Christina Grewell
070-190 90 26
rektor Magnus Ahlberg
070-190 92 78
Skolledarförbundet Eric Bagger
0660-26 52 73 070-662 10 82
biträdande verksamhetschef Eva Rundkvist
0660-883 65 073-046 97 13
rektor Lisa Åhman
070-581 74 97
Elevhälsochef Maria Ingelsson
0660-887 01
SSR Linn Bodin
0660-883 66
rektor Malin Petersson
073-270 49 47
Rektor Björna Niclas Wästlund
073-2703109
Rektor Norrflärke Mariana Karlsson
073-2703104
Förskolechef Maria Schelin
073-275 10 75
Förskolechef Anna-Karin Lindmark
073-270 20 51
rektor Joakim Ekenberg
073-274 56 02
Rektor Sörliden Bert Grundström
073-379 07 73
Vision Pia Wangel
070-190 90 27
Utvecklingschef Kristina Rastbäck
070-190 90 55
Rektor Vuxenutbildningen Karin Jardstam
070-600 98 30
Rektor Höglandsskolan Maria Axelsson
070-190 34 18
kulturskolechef Ann-Catrin Brandtlin
070-356 07 52
Lärarförbundet Sten Johansson
073-046 97 16
LR Lars Fahlgren
070-280 96 77
rektor, Bjästaskolan Elisabeth Kjellsson
070-191 98 48
rektor Örnsköldskolan Eva Johansson
073-270 75 11
rektor Björnaskolan Niclas Wästlund
073-270 31 09
rektor Bredbynskolan Magnus Ahlberg
070-190 92 78
rektor Niclas Wästlund
073-270 31 09
Rektor Karin Jardstam
070-600 98 30
Psykologförbundet Sadri Behzadmehr
070-190 38 39
rektor Maud karlström
073-275 56 40
verksamhetschef Lena Gidlund
0660-881 78 070-671 20 04
verksamhetschef Lotta Nygren
0660-889 40 070-191 72 92
rektor Birgith Ingvarsson
0660-889 41 070-525 10 06
rektor Christer Joald
0660-889 31
rektor Nina Ödmark
0660-883 28 073-274 85 39
Personalavdelningen Karl-Erik Brännström
0660-882 67
Bredbyskolan rektor Magnus Ahlberg
070-190 92 78
Sörlidenskolan rektor Bert Grundström
073-379 07 73
Björnaskolan rektor Niclas Wästlund
073-270 31 09
Husumskolan rektor Maud Karlström
073-275 56 40
Själevad/Haffsta/Myckling rektor Björn Norgren
073-270 31 10
Geneskolan rektor Ulrika Hübenette
072-506 21 63
Nolaskolan rektor Birgith Ingvarsson
070-525 10 06
Örnsköldsviks gymnasium rektor Maria Nygren
070-315 75 52
Vuxenutbildningen Karin Jardstam
070-600 98 30
Operativt ansvarig Ishockeygymnasiet flickor Robert Elfving
070-517 82 88
Operativt ansvarig Ishockeygymnasiet pojkar Mikael Sundell
070-674 79 88
verksamhetschef Eva Rundkvist
0660-883 65 073-046 97 13
Vuxenutbildningen rektor Thomas Larserud
070-205 62 43
rektor Thomas Larserud
070-205 62 43
Grundsärskolan rektor Ulric Appelblad
073-068 09 26
Se uppgift ovan
0660-880 00
Operativt ansvarig Mikael Sundell
070-674 79 88
Operativt ansvarig Robert Elfving
070-517 82 88
rektor Birgit Ingvarsson
0660-889 41 070-525 10 06
rektor Bibbi Ingvarsson
070-525 10 06
Geneskolan rektor Sofia Helin
072-203 23 87
elevhälsochef Maria Ingelsson
070-154 72 97
Verksamhetschef Lotta Nygren
070-191 72 92
Upplysning fack se ovan

Rektor Ulf Månsson
0660-883 32
Rektor Magnus Vestin
0660-883 35
Rektor Sörlidenskolan Bert Grundström
073-379 07 73
Rektor Bjästaskolan Elisabeth Kjellsson
070-191 98 48
Samordnare Flerspråkigt centrum Karin Andersson
073-274 56 01
rektor Hållängetskolan Roger Sundin
0660-787 82 070-657 68 28
rektor, Geneskolan Sofia Helin
0660-26 53 62 072-230 23 87
rektor, Sörlidenskolan Björn Eriksson
073-274 12 53
rektor, Geneskolan Ulrika Hubinette
072-506 21 63
rektor gymnasiet Maria Nygren
073-275 40 13.
rektor Mats Falck
072-230 23 86
0660-880 65 Kerstin Richter
070-603 55 48
Rektor Mariana Karlsson
073-270 31 04
Rektor Ulla Skoglund
070-631 27 40
Rektor Vuxenutbildningen Karin Jardstam
070-600 98 30
Enhetschef Anneli Schavon
0660-26 52 63
Rektor Maria Axelsson
070-190 34 18
förvaltningschef Kristina Rastbäck
070-190 90 55
Lena Gidlund
0660-88178
Verksamhetschef Karin Jardstam
070-600 98 30
Chef Karin Andersson
073-274 56 01
Rektor Ulric Appelblad
073-068 09 26
rektor Magnus Vestin
0660-883 35 070-581 74 97
rektor Christer Joald
0660-889 31 070-337 70 57
rektor Roger Sundin
0660-787 82
Rektor Höglandskolan Maria Axelsson
070-190 34 18
Rektor Kristina Ödmark
0660-889 41
Rektor Maria Axelsson
0660-880 12
Rektor Björn Eriksson
0660-883 06
Rektor Maria Nygren
0660-883 29
Rektor Mikael Breilin
0660-26 51 41
Rektor Tomas Jonsson
0660-26 50 67
Chef Karin Andersson
073-274 56 01
Rektor Sörlidenskolan Jenny Björkman
072-515 39 80
Rektor Kerstin Åström
0660-26 50 05
Rektor Nina Ödmark
073-2748539
Verksamhetschef Lotten Nygren
070-191 72 92
Rektor Joakim Ekenberg
073-274 56 02
Förskolechef Anna-Karin Lindmark
0660-26 50 04
Förskolechef Christina Näslund
0660-26 53 43
Förskolechef Helena Norgren
0660-26 54 67
Rektor Veronica Berggren
070-180 10 46
Verksamhetschef Anders Fager
0660-883 77
Rektor Mats Falck
072-230 23 86
Rektor Bert Grundström
0660-26 50 76
Rektor Veronica Berggren
0660-26 54 33
Rektor Marianne Hägglund
0660-265485
Rektor Mariana Karlsson
0660-265207
Rektor Tomas Jonsson
0660-265067
rektor Veronica Berggren
0660-265433
rektor Magnus Vestin
060-883 35
rektor Jonny Backman
0660-883 28
rektor Magnus Westin
0660-883 35
Kvalitetsledare Johan Berglund
072-519 30 94
Elevhälsochef Maria Ingelsson
070-191 72 89
Rektor Maria Schelin
073-275 10 75
Verksamhetschef Andders Fager
070-191 98 47
Rektor Raymond Grahn
073-274 12 59
Rektor Magnus Westin
070-5817497
Rektor Raymond Grahn
0660-884 08
Rektor Ulrika Hübenette
072-506 21 63
Verksamhetschef Anders Fager
070-191 98 47
Rektor Ulf Månsson
073-2704469
Rektor Roger Sundin
070-657 68 28
Rektor Ulf Månsson
0660-88332
Rektor Marianne Hägglund
073-274 14 32
Rektor Elisabeth Kjellsson
070-191 98 48
Rektor Kerstin Åström
070-191 98 49
Chef Karin Andersson

Rektor Tomas Jonsson
073-275 56 40
Rektor Maria Schelin
073-275 10 75
Rektor Anders Granberg
070-190 89 77
Rektor Eva Johansson
073-270 75 11
Rektor Jonny Backman
072-501 25 68
Verksamhetschef Mikael Breilin
070-395 13 17
Rektor Carin Henriksson-Byström
070-190 61 53
Rektor Magnus Vestin
070-528 74 42
Kulturskolchef Ann-Catrin Brandtlin
070-356 07 52
Förskolechef Tuovi Silvola
073-2745604
Förskolechef Anneli Wernblom
072-5062164
Förskolechef Ann-Sofie Östman
070-1919850
Förskolechef Ann Sundin
070-1906202
Rektor Alne Anders Granberg
070-190 89 77
Rektor gymnasiet Nina Ödmark
073-274 85 39
Verksamhetschef Lotta Nygren
0660-889 40
Rektor Karin Jardstam
0660-88903
Rektor Ulrika Holmgren
0660-88907
Rektor Tomas Jonsson
073-275 56 40
Verksamhetschef Lena Gidlund
070-671 20 04
Rektor Elisabeth Bäckström
070-190 90 59
Rektor Bert Grundström
072-514 07 22
chef Elisabeth Vedin
070-191 98 52
Rektor Jerry Carlström
070-1906152
Rektor Jenny Björkman
072-515 39 80
verksamhetschef Mikael Breilin
070-395 13 17
Samord. skolpsykolog Anna Eklund
072-571 71 39
Rektor Sofia Helin
0660-88000
Rektor Anders Granberg
070-190 89 77
Kulturskolechef Ann-Catrin Brandtlin

Utvecklingsledare Ann-Sofie Eurenius
072-555 97 55
Kristina Rastbäck
070-190 90 55
Rektor Jerry Carlström
073-526 78 34
Rektor Jenny Björkman
072-515 39 80
Enhetschef Lisa Öberg
0660-88661
Avdelningschef Linda Mikaelsson
0660-882 21 073-271 36 98
Förskolechef Helen Karlsson
0660-883 05
Rektor Vivianne Danielsson
070-605 12 10
Rektor Mariana Karlsson
0660-265207 073-270 31 04
Rektor Niclas Wästlund
0660-88029 073-270 98 05
Kulturskolechef Ann-Catrin Brandtlin
070-356 07 52
Förvaltningschef Kristina Rastbäck
070-190 90 55
Chef Ulrica Westin
0660-885 64 072-236 35 69
Rektor Marie Edin
0660-265141 070-202 82 97
Rektor Björn Eriksson
0660-88306 073-274 12 53
Rektor Ulrika Holmgren
0660-88 907
Rektor Ulrika Hübenette
072-50 62 163
Rektor Lotta Wallgren
070-204 10 53
Gymnasiechef Lotta Nygren
070-191 72 92
Rektor Örnsköldsskolan Eva Johansson
073-270 75 11
Rektor Ängetskolan Carin Henriksson-Byström
070-190 61 53
Rektor Husumskolan Tomas Jonsson
073-275 56 40
Rektor Domsjöskolan Elisabeth Bäckström
070-190 90 59
Rektor Lotta Wallgren
070-204 10 53

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 26 September 2016

Örnsköldsviks Kommun, bildningsförvaltningen

Besöksadress

Nygatan 16
None

Postadress

Nygatan 18
ÖRNSKÖLDSVIK, 89188

Liknande jobb


Verksamhetschef, Friskis&Svettis Addilon AB 28 September 2016 Verksamhetschef, Friskis&Svettis
Verksamhetschef, Friskis&Svettis Eskilstuna Addilon AB 20 October 2016 Verksamhetschef, Friskis&Svettis Eskilstuna
Verksamhetschef till HVB-boende i Kalmar län Oddwork Sweden AB 31 October 2016 Verksamhetschef till HVB-boende i Kalmar län
Kvinnojouren Gertrud 8 November 2016 Verksamhetsledare till kvinnojouren Gertrud