Arbetslivsinstitutet.se

Verksamhetschef


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Vi jobbar med att skapa bra dagar året runt. För alla som bor i Gävle. För Gävle som plats. Tillsammans bygger vi ett Gävle att vara stolta över, som växer och som gör skillnad i människors liv. Vi behöver dig för att bli ännu bättre. Du kan bli en av våra 7000 medarbetare som gör ett viktigt jobb. Vi erbjuder intressanta och utmanande jobb med flera möjligheter till utveckling. Vårt öppna arbetsklimat präglas av respekt för allas lika värde.

Omvårdnad Gävle har drygt 2200 medarbetare. Vi ansvarar för stöd och omsorg
till äldre och personer med funktionsnedsättning Vi arbetar aktivt för att vara en
attraktiv arbetsgivare nu och i framtiden. Olika rekryteringsaktiviteter, kompetensutveckling och verksamhetsutveckling är viktiga inslag i detta arbete.

Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i vår gemensamma värdegrund.
För dig är det självklart att utgå från den i mötet med kunder, anhöriga och varandra.
ARBETSUPPGIFTER
Att vara chef ger stora möjligheter till inflytande och påverkan i organisationen. Chefskapet är en profession vars huvuduppgift är att driva och utveckla verksamheten. Det innebär ett formellt ansvar avseende medarbetare, ekonomi och verksamhet. I chefsuppdraget ingår att vara en ledare och en god förebild som skapar öppenhet i arbetsklimat och arbetssätt.


Som verksamhetschef inom Boende och stöd kommer du att arbeta med inriktning personer med psykisk funktionsnedsättning genom stöd i det egna boendet. Du ansvarar för verksamhetens resultatutveckling, ekonomi, kundkvalitet och personalledning.
En viktig del i detta arbete är att utifrån kundernas individuella behov och önskemål, finna de bästa lösningarna på hur de överenskomna insatserna ska utföras.
Du har ansvar för att främja ett helhetsperspektiv, bland annat genom att följa beslut, mål, värdegrund, policys, riktlinjer, avtal och andra övergripande dokument och beslut för egen regi, Omvårdnad Gävle och Gävle kommun.


KVALIFIKATIONER
Förutom lämplig högskoleutbildning samt väl meriterad erfarenhet från verksamhets
området vill vi att du är en person som fattar tydliga beslut och är lojal med av andra fattade beslut. Du måste kunna anpassa dig till ändrade förhållanden och också våga pröva nya arbetsmetoder som utvecklar verksamheten.
Du agerar affärsmässigt utifrån en helhetssyn vilket bland annat innebär en ekonomisk
medvetenhet i förhållande till den egna verksamheten och i förhållande till hela
kommunkoncernen.

Vi värderar högt om du har erfarenhet från personalledning då ett omfattande personalansvar ingår som kräver god pedagogisk förmåga att kommunicera. Likväl krävs goda kunskaper vad gäller ekonomi.
Att du drivs av ett hälsofrämjande förhållningssätt i ditt ledarskap är en självklarhet d v s att du har förmågan att skapa ett arbetsklimat där medarbetarna är delaktiga i verksamheten och dess utveckling. Det är av stor vikt att du motiverar dina medarbetare, delegerar och ger befogenheter, ger råd, stöd och möjligheter till utveckling. Arbetsuppgifterna kräver att du är självständig i ditt uppdrag men att du även tillsammans med dina kollegor driver verksamheten utifrån fastställda mål och ramar.
Körkort med körvana är ett krav.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rekryteringsgruppen PFV
070-167 55 07 Tel tid vardagar 8-10
Kommunal
026-17 99 67
Pia Alsin Verksamhetschef
026-17 99 42
Ylva Olsson Kommunal Gävle
026-17 99 15
Gull Karlsson Vision
026-17 99 27
Ann Hedbom
026-17 88 12
Kerstin Nordström
026-17 98 99
Lena Yngvesson
026-17 72 49
Anna Rosshagen

Vårdförbundet

Anna-Lena Eklund
026-17 96 10
Malin Lööf
026-17 90 86
Eva Franzén
026-17 72 30
Eva Lundgren Vårdförbundet
070-414 08 30
Rekryteringsgruppen Maria Andersson

Kommunal Anette Löfvenius
026-17 99 32
Chef för Biståndsenheten LSS/SoL Tony Nordfeldt
026-17 90 52
Solveig Sigfridsson Vision
026-17 87 85
Melinda Wiking SACO

Annmarie Sandberg Förvaltningschef
026-17 87 23
Gull Karlsson Vision
070-082 65 99
Hanna Hedqvist SACO
070-082 66 12
Kommunal Gävle Anette Löfvenius
026-17 99 32
Verksamhetschef Ingela Söderberg
070-310 23 54
Verksamhetschef Liselott Sandberg
076-803 31 23
Verksamhetschef Helén Polmé

Ina Fagerlind Kommunal Gävle
026-17 99 17
Chef förebyggande Kerstin Weivert
026-17 95 80
Chef för verksamhetsstöd Ewa Molarin
026-17 89 79
Verksamhetschef Eva Franzén
026-17 72 30
Eva Lundgren Vårdförbundet
070-414 08 30
Verksamhetschef Malin Lööf
026-17 90 86
Distriktssköterska Kajsa Granqvist

Rekryteringsgruppen
070-167 55 07. Teltid månd-fred 8-10
Anette Löfvenius
026-17 99 32
Rekryteringsgruppen
070-167 55 07 Mån-fre 8-10
Anette Löfvenius
026-179932
Chef för Biståndsenheten SoL Ulla Hamrén
026-17 89 01
Vision
026-17 99 27
PA konsult Ulla Yderfors
026-17 88 10
Verksamhetschef Kerstin Nordström
026-17 98 99
Anna Rosshagen FSA

Melinda Wiking LSR
076-119 93 36
Verksamhetschef hemsjukvård Anna-Lena Eklund
026-17 96 10
Verksamhetschef vård och omsorgsboende Malin Lööf
026-17 90 86
Verksamhetschef vård och omsorgsboende Eva Franzén
026-17 72 30
Verksamhetschef Kerstin Nordström
026-179899, 076-8033124
Melinda Wiking LSR
070-082 66 61
Biträdande förvaltningschef Lena Isokivelä
026-17 91 39
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Britt Aspgren
026-17 89 38
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lisa Hartung
026-17 83 62
Utvecklingschef Utvecklingsavdelningen Kerstin Weivert
026-17 95 80
Samordnare Utvecklingsavdelningen Anna Bengtsson
026-17 95 81
Melinda Wiking SACO
070-082 66 61
Områdeschef Stig Norberg
026-17 99 39
Myndighetschef Katarina Skoog
026-17 82 82
Verksamhetschef vård och omsorgsboende Eva Franzén
026-17 72 30, 070-314 22 92
Verksamhetschef Monica Ameztégui Lindberg
026-17 94 15
Verksamhetschef Pia Alsin
026-17 99 42
Områdeschef Pia Gabrielli
026-17 89 18
Biträdande förvaltningschef, Omvårdnad Gävle Lena Isokivelä
026-17 91 39
Verksamhetschef Eva Franzén
026-177230, 070-3142292
Verksamhetschef hemsjukvård Anna-Lena Eklund
026-179610, 070-0826551
Kommunikationschef Marina Norrman
026-17 89 34
Verksamhetschef Sarah Bydén
026-17 91 09
Verksamhetschef Helén Polmé
026-17 91 29
Verksamhetschef Viktoria Persson
026-17 91 03
Verksamhetschef Malin Lööf
070-4141950
Områdeschef Anneli Lindblom
026-17 72 49
Områdeschef Anettte Falk
026-17 72 69
Ekonom Birgitta Sedvall
026-17 87 40
Biståndschef SoL Britt Inger Ärfström
026-179075, 070-0848531
Tf Biståndschef LSS/SoL Katarina Pettersson
026-179052, 070-4140767
Verksamhetschef Hamrånge Anne Hillman
026-17 50 76, 070-418 75 11
Verksamhetschef Katrin Svensson
026-17 72 95
Rehabchef Kerstin Nordström
026-17 98 99
Verksamhetschef Funktionsnedsättning Lena Johansson
026-17 81 18
Verksamhetschef Vård- och omsorgsboende Carina Andersson
026-17 93 14
Verksamhetschef Ordinärt boende Anna-Lena Eklund
026-17 96 10
Enhetschef Görgen Lindén
026-17 98 19
Verksamhetschef Boende och Stöd enligt LSS/SoL Johan Callenmark
070-414 27 51
Verksamhetschef Socialpsykiatri Lena Johansson
070-414 01 08
Verksamhetschef Personlig assistans Lena Andersson
070-414 07 96
Enhetschef rehabenheten Kerstin Nordström
026-17 98 99
Utvecklingschef, Planering och utveckling Kerstin Weivert
026- 17 95 80
IT-strateg Omvårdnad Gävle Mathilda Domeij
026- 17 81 23
Biståndschef Britt Inger Ärfström
026-17 80 00
Myndighetschef Katarina Skoog
026-17 80 00
Enhetschef Nina Bending
026-17 80 96
Enhetschef Daniel Skoog
026-17 72 59
Enhetschef Ingela Jidåker
026-17 73 72
Myndighetschef Katarina Skoog
026-17 82 82
Biståndschef Britt Inger Ärfström
026-17 90 52
Enhetschef Rose Geschwindt
026-17 50 76
Enhetschef Anneli Grönblad
026-17 88 53
Verksamhetschef Lena Carlsson
026-17 98 47
Verksamhetschef Sarah Bydén
026-17 90 22
Chef Verksamhetsstöd Ewa Molarin
026-17 89 79
Ekonomichef Rolf Hammar
026 - 17 93 05
Biståndschef Katarina Stistrup
026-17 94 10
Enhetschef Maria Pettersson
026-17 81 14
Verksamhetschef Vård och omsorgsboende Carina Andersson
026-17 93 14
Enhetschef Ingela Söderberg
026-17 73 71
Enhetschef Malin Lööf
026-17 90 86
Enhetschef Annica Eriksson
026-17 91 29
Enhetschef Solbritt Jonsson
026-17 89 95
Enhetschef Karin Öblom
070-084 06 85
Chef PFV Anette Larsson
026-17 99 57
Enhetschef PFV Anette Strömberg
026-17 95 57
Biståndschef Ingela Söderlind
026-17 90 75
Verksamhetschef Helén Polmé
026-17 96 75
Verksamhetschef Vård och omsorgsboende Lena Carlsson
026-17 93 14
Verksamhetschef Funktionsnesättning Lena Johansson
026-17 81 18
Enhetschef Hemsjukvården Kajsa Granqvist
026-17 22 83
Chef Verksamhetsstöd Eva Molarin
026-178196
HR chef Anita Bjurström
026-178745
Verksamhetschef Socialpsykiatri Lena Johansson
026-17 81 18
Verksamhetschef Boende och Stöd enligt LSS/SoL Johan Callenmark
026-17 98 74
Enhetschef Funktionsnedsättning Eva-Maj Snellman
026-17 94 81, 070-414 08 01
Enhetschef Marita Carlsson
026-17 89 90
Enhetschef Taina Palomäki
026-17 81 93
Enhetschef Ann Hedbom
026-17 88 12
Chef Ordinärt boende Anneli Lindblom
026-17 72 49
Rekryteringsgruppen PFV
070-167 55 07 telefontid vardagar 8-10
Verksamhetschef Ordinärt boende Anna-Lena Baadstrand
026- 17 96 10
Verksamhetschef Ordinärt boende Pia Gabrielli
026-17 89 18
Verksamhetschef Vård och omsorgsboende Lena Carlsson
026-17 98 47
Enhetschef Personlig assistans Annelie Oderstad
026-17 88 86
Utvecklingschef, Planering och utveckling Kerstin Weivert
026- 17 95 80
Chef Vård- och omsorgsboende Anettte Falk
026-17 72 69
Enhetschef Förebtggande Stina Nordström
026-17 89 21
Kontorschef Verksamhetsstöd, Omvårdnad Gävle Anna Axlund
026-17 91 58
Verksamhetschef Lena Andersson
026-17 50 46
HR-chef Anita Bjurström
026-17 87 45
Enhetschef PFV Anette Strömberg
026-17 95 57

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 April 2014
Ange referens: OMV8/14
Övrigt: För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gävle kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har Gävle kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Gävle kommun, Omvårdnad Gävle

Besöksadress

80184 Gävle
None

Postadress

Stadshuset
Gävle, 80184

Liknande jobb


Områdeschef utredning Ludvika kommun 26 March 2014 Områdeschef utredning
Mjölby kommun 29 March 2014 Omsorgschef
Affärsområdet Äldreboende söker två områdeschefer Sundsvalls kommun Äl.. 31 March 2014 Affärsområdet Äldreboende söker två områdeschefer