Verksamhetschef till äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsät

Arbetsbeskrivning

Gnesta ligger i hjärtat av den sörmländska kulturbygden. Här finns den lilla lugna staden och den pulserande livaktiga landsbygden. Här finns naturen runt husknuten med härliga möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Vi är 750 medarbetare som arbetar i kommunen för att ge våra medborgare den bästa servicen. Du är välkommen att bli en av oss.

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen omfattar äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg samt kommunal hemsjukvård. Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning med ca 250 anställda omfattar bl.a. äldreboenden, demensboenden, korttidsboenden, hemtjänst, träffpunktverksamhet, dagverksamhet, kostverksamhet, LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet, socialpsykiatri samt trygghetslarm. Socialnämnden har infört LOV för hemtjänsten.

Inom socialförvaltningen finns en ledningsgrupp som har till ansvar att arbeta strategiskt och ta beslut om verksamhetens inriktning, arbeta med uppsatta mål och strukturer för verksamheten, uppföljning och utvärdering av mål, förändringsbehov, omvärldsbevakning mm.

Utöver ledningsgrupp finns stödfunktioner mot verksamhet och övriga samverkanspartner i form av administrativt stöd och personalstöd.

Socialförvaltningen söker nu en verksamhetschef.

Du kommer att ha övergripande ansvar för ledning och utveckling med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för din del av organisationen. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med socialchefen bevaka omvärlden och utvecklingsfrågor. Du ska leda, planera, utveckla, följa upp och styra verksamheten kostnadseffektivt och med god kvalitet. Som verksamhetschef kommer du att ansvara för sju enhetschefer inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Som verksamhetschef är du direkt underställd socialchefen. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och förväntas där ha ett övergripande perspektiv för att nå goda resultat inom hela förvaltningen.

Anställning sker under förutsättning att nämnden fattar erforderliga beslut om förändrad organisation.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning och gärna någon form av ledarskapsutbildning. Du ska ha erfarenhet av att leda andra chefer och ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Du ska ha goda kunskaper om den lagstiftning som styr verksamheten.

Som person är du säker och professionell i din framtoning samt har god självkännedom. Du är tydlig, drivande och har uthållighet i att utveckla verksamheten. En utvecklad social kompetens är en förutsättning för detta arbete som präglas av ständig samverkan med kollegor och uppdragsgivare.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: GNESTA KOMMUN Gnesta
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Anställningsintervjuer sker löpande under annonseringstiden. Vi tar inte emot ansökan via e-post.

Liknande jobb


Biträdande områdeschefer/enhetschef

6 december 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016

Områdeschef till vård och omsorg

29 november 2016