Arbetslivsinstitutet.se

Verksamhetschef till äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsät


1 platser Tillsvidare Heltid Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse. Anställningsintervjuer sker löpande under annonseringstiden. Vi tar inte emot ansökan via e-post.

Gnesta ligger i hjärtat av den sörmländska kulturbygden. Här finns den lilla lugna staden och den pulserande livaktiga landsbygden. Här finns naturen runt husknuten med härliga möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Vi är 750 medarbetare som arbetar i kommunen för att ge våra medborgare den bästa servicen. Du är välkommen att bli en av oss.

ARBETSUPPGIFTER
Socialförvaltningen omfattar äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg samt kommunal hemsjukvård. Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning med ca 250 anställda omfattar bl.a. äldreboenden, demensboenden, korttidsboenden, hemtjänst, träffpunktverksamhet, dagverksamhet, kostverksamhet, LSS-boenden, personlig assistans, daglig verksamhet, socialpsykiatri samt trygghetslarm. Socialnämnden har infört LOV för hemtjänsten.

Inom socialförvaltningen finns en ledningsgrupp som har till ansvar att arbeta strategiskt och ta beslut om verksamhetens inriktning, arbeta med uppsatta mål och strukturer för verksamheten, uppföljning och utvärdering av mål, förändringsbehov, omvärldsbevakning mm.

Utöver ledningsgrupp finns stödfunktioner mot verksamhet och övriga samverkanspartner i form av administrativt stöd och personalstöd.

Socialförvaltningen söker nu en verksamhetschef.

Du kommer att ha övergripande ansvar för ledning och utveckling med verksamhets-, personal- och ekonomiansvar för din del av organisationen. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med socialchefen bevaka omvärlden och utvecklingsfrågor. Du ska leda, planera, utveckla, följa upp och styra verksamheten kostnadseffektivt och med god kvalitet. Som verksamhetschef kommer du att ansvara för sju enhetschefer inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Som verksamhetschef är du direkt underställd socialchefen. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och förväntas där ha ett övergripande perspektiv för att nå goda resultat inom hela förvaltningen.

Anställning sker under förutsättning att nämnden fattar erforderliga beslut om förändrad organisation.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning och gärna någon form av ledarskapsutbildning. Du ska ha erfarenhet av att leda andra chefer och ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Du ska ha goda kunskaper om den lagstiftning som styr verksamheten.

Som person är du säker och professionell i din framtoning samt har god självkännedom. Du är tydlig, drivande och har uthållighet i att utveckla verksamheten. En utvecklad social kompetens är en förutsättning för detta arbete som präglas av ständig samverkan med kollegor och uppdragsgivare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Britt-Inger Åhman
0158-275 678
Ann Karlsson
0158-275 132
Lilian Björk
0158-275684
Kommunal, Jane Löfstrand
0158-275125
Nils-Erik Selin
0158-275101
Christina Thunholm, personalchef
0158-275109
Marlene Bernfalk
0158-275 225
Bengt Klintbo
0158-275 167
Vision, Elisabeth Gustavsson
0158-275670
Torsten Grimbe
0158-275275
Lärarförbundet skola, Susanne Morgan
070-5151965
Ulf Johansson
070-5747530
Anneli Gustafsson
0158-275639
Kommunal, Linda Levin
0158-275 125
Guy Olsson
0158-275120
Klas Jervfors
073-778 77 87
Susanne Stamreus
0709-558445
Anette Berg
0158-275157
Fredrik Yllman
0158-275696
Johan Dahlberg
0158-275 187
Lärarförbundet förskola, Hallgerd Sjödin
0158-275219
Helene Pettersson
0158-275376
Magdalen Eberhardsson
0158-275 261
Rektor Ulf Johansson
070-5747530
Verksamhetschef Maud Höglander
0158-275 145
Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd Ann Karlsson
0158-275 145
Vision, Elisabeth Gustavsson
0158-275 670
Ekonom Anders Nordling
0158 - 275 146
Ekonom Bengt Klintbo
0158-275 167
SSR, Suzanne Ohlén
0158-275 145
Christer Andén, samhällsbyggnadschef
0158-275 169
Kultur- och fritidschef Susanne Stamreus
0709-558445
Samordnare Hanna Ahlström
0158-275 283
Förvaltningschef Socialförvaltningen Marja Kammouna
0158-275 636
Vision, Maria Lindholm
0158-275 670
FSA, Liselotte Söderlund
0158-275 000
Ledarna, Johan Dahlberg
0158-275 187
Vårdförbundet, Katarina Gustafsson
0158-275 000
rektor Magdalen Eberhardsson
0158-275 261
LR skola år 6-9, Mats Lindroos
0158-275611
Kanslichef/kommunjurist Mia Öhrnell
0158 - 275 104
Enhetschef Anette Berg
0158-275157
Administratör Inger Karlsson
0158-275149
förskolechef Monica Gustavsson
0158-275460
Fackligt ombud Hallgerd Sjödin
0158-275219
Miljöchef Ghita Sjösteen
0158-275214
Socialsekreterare barn- och familj Britt-Inger Åhman
0158-275 678
Enhetschef Pia Ragni Orrhammar
0158275156
Verksamhetschef Marja-Liisa Sten

Ledarna, Johan Dahlberg
0158-275187
Myndighetschef Gunhild Wallén
0158-275 600
Arbetsledare Bo Granqvist
0158-275186
Drifttekniker Henry Gustafsson

Rektor Torsten Grimbe
0158-275275
LR skola år f-6, Anders Wolf
0158-275178
Verksamhetschef Barbro Grimbe
0158-275210
Kostchef Eva Nordenhem
0158-275 286
Rektor Bengt Greiff
0158-275262
Fritidssamordnare Malin Broqusit
0158 - 275 652
Förvaltningschef Monica Harlin
0158-275 201
Utvecklingsstrateg Marie-Louise Ramevik
0158-275 551
Rektor Helene Pettersson
0158-275376
Miljöchef Ghita Sjösteen
0158-275 214
Biträdande rektor Maja Thorsén
0158-275 215
Socialsekreterare, Barn- och familj Sanna Berg
0158-275 695
Förrskolechef Anne Hedlund
0158-275206
Kökschef på Liljedalshemmet Karin Geiborg
0158-275 290
Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd Evelina Luttinen
0158-275 145
Verksamhetsansvarig Kulturskolan Klas Jervfors
073-778 77 87
Förskolechef Lilian Björk
0158-275684
Enhetschef Sofia Gustafsson
0158-275 696
Marja-Liisa Sten
0158-275 668
Enhetschef Pia Asperö
0158-275157
Socialsekreterare Sara Ljungman
0158-275 145
Socialsekreterare, Barn- och familj Sanna Berg
0158-275 145
Förskolechef Anne Hedlund
0158-275 206
Verksamhetschef Kerstin Glockner

VA chef Lars Edenhofer

Handläggare i ekonomi- och Vuxengruppen
0158 - 275 145
Barn- och utbildningschef Monica Harlin
0158-275201
Utvecklingsstrateg Marie-Louise Ramevik
0158-275 551
Samhällsbyggnadschef Christer Andén,
0158-275 169
Bygglovshandläggare Lisa Wentzel
0158-275 168
Rektor Magdalena Eberhardsson
0158-275 261
Arbetsledare Gatukontoret Bo Granqvist
0158-275 000
Teknisk chef, tidigare miljöchef Ghita Sjösteen
0158-275 638
Enhetschef Selma Akan
0158-275 696
Gruppledare Angelica Bergqvist
0158-275 729
Enhetschef Mattias Pettersson
0158 - 275 637
Chef för kansli och kommunservice/kommunjurist Mia Öhrnell
0158 - 275 104
förskolechef Monica Gustavsson
0158-275 460
Tf Miljöchef Marlene Keijsner
0158-275 174
Enhetschef Daglig verksamhet Pia Asperö
0158-275157
Tf Verksamhetschef Maria Blomgren
0158-275 600
VA-jobb Leopold Vilhelmsson

VA-jobb Gabriel Zeino

Socialassistent Jenny Gustafsson
0158 -275 145
Socialsekreterare Barn- och familj
0158 - 275 145
Utbildningssekreterare Elin Lindelöw Vecka 28-29
0158-275 236
Förskolechef Anne Hedlund Vecka 30
0158-275 206
Förvaltningschef Monica Harlin Vecka 31-32
0158-275 201
Chef för kansli och kommunservice/kommunjurist Mia Öhrnell

Biblioteksassistent Kristina Karlsson, v.31
0158-275000
Bibliotekarie Betina Kruusmägi, v 32 - 33
0158-275000
Förvaltningschef vuxen- och omsorgsförvaltningen Marja Kammouna
0158 - 275 636
Upphandlingsstrateg Christian Blume
0158-275 106
Ekonomichef Susanne Gustafsson
0158- 275 225
Rektor, Freja 6-9 Reino Dahl
0158-275 261
Biträdande rektor, 6-9 Maja Thorsén
0158-275215
Teknisk chef Ghita Sjösteen
0158-275 638
Enhetschef Gnesta ungdomsboende Elin Insulander Hjelm
0158 – 275 637
Verksamhetschef Kerstin Glockner
0158-275 691
Kostchef Camilla Zingmark
0158-275 286
Bitr. Rektor Maja Thorsén
0158275215
Rektor Miladin Panic
0158-275293
Rektor Reino Dahl
0158-275261
Bitr.Rektor Maja Thorsen
0158-275 215
Chef för kansli och kommunservice/kommunjurist Mia Öhrnell
0158-275 104
Verksamhetsansvarig Kulturskolan Klas Jervfors
0158-275 457
Rekryteringskonsult Ola Nordin
0767047602
Planeringschef Tomas Enqvist
0158-275 000
Daniel Åström

Miljöchef Ellinor Lundin
0158-275 214
Fackliga företrädare nås via kommunens växel 015

Verksamhetschef Maud Höglander
0158 - 275 145
Samordnare / Utredare Sandra Bornlinder
0158 - 275 462
Socialsekreterare, Barn- och familj Sanna Berg
0158 - 275 145
Socialsekreterare Sofi Olsson
0158 - 275 145
Planeringschef Tomas Enqvist
0158-275 000
Skoladministratör Aysun Bulduk

VA-chef Björn Gudmundsson
0158-275 431
HR Samordnare Nils Karlsson
0158-275112
Förvaltningschef Ann Malmström
0158-275636
Verksamhetschef för Elevhälsan Barbro Grimbe

Förskolechef Anne Hedlund
0158 - 275 206
Utvecklingssekreterare Elin Lindelöw
0158 - 275 236
Kommunchef Christina Hedberg
0158-725101
IT chef Hans Haglund
0158-275 120
Utredare Sandra Bornlinder
0158 - 275 462
Enhetschef Pernilla Karlsson
0158-275639
Insater på hemmaplan Astrid Thörner
0158 - 275 313
Rektor Marie Nyberg
0158-275 275
Kommunsekreterare Jenny Johansson
0158-275 142
Tf Kanslichef Anna Sandklef
0158-275 263
Chef HR och Arbetsmarknad Erik Asp
0158-275109
Enhetschef Kostenheten Camilla Zingmark
0158-275 286
Verksamhetschef Maud Höglander
0158 - 275 145
Enhetschef Linda Bergström
0158-275600
Vaktmästare Förvaltningsservice Krister Ekberg
073-6207416
Förvaltningschef Christina Thunberg
0158-725201

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 31 December 2013
Ange referens: A366301
Övrigt: Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare: Gnesta kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Gnesta kommun

Besöksadress

Västra Storgatan 15 64680 Gnesta
None

Postadress

None
Gnesta, 64680

Liknande jobb


Årjängs kommun, Stöd.. 9 December 2013 Områdeschef, äldre- och handikappomsorg
Eda kommun, Vård och.. 19 December 2013 Områdeschef vård och omsorg