Arbetslivsinstitutet.se

Verksamhetschef till vårdcentralen Rosengården i Malmö


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker efter överenskommelse.

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus och den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har totalt omkring 12 100 medarbetare och en omsättning om drygt 12 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid mot att vara bland de bästa.

Vårdcentralen Rosengården ligger i östra delen av Malmö, i det mest mångkulturella område du kan tänka dig. Förutom familjeläkarmottagningen har vi flera mottagningar som till exempel barnavårdscentral, distriktssköterska, psykosociala teamet, minnesmottagning, diabetes, blodtrycksmätning och såromläggning samt sjukgymnastmottagning. Vårt mål är nöjda patienter, hög vårdkvalitet och vård på rätt vårdgivarnivå. Från och med maj månad i år bedriver vi vår verksamhet i nya och fräscha lokaler.

ARBETSUPPGIFTER
I din roll som verksamhetschef leder och utvecklar du verksamheten utifrån de ramar som ges inom Hälsoval Skåne. Chefsrollen är en kombination av både strategiskt och operativt ledarskap där du har ansvaret för vårdcentralens ekonomi, verksamhet och medarbetare. Vidare är samverkan och nära dialog med kommunen och andra samarbetspartners en del av uppdraget. Du har divisionschefen som chef och ingår i divisionens verksamhetschefsgrupp, men inte i ledningsgruppen. Därutöver tillhör du en mindre strategisk chefsgrupp som träffas regelbundet, vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och samarbete. Till ditt stöd som chef inom divisionen finns HR-specialist, ekonom, strateg och kommunikatör.

Som chef över en vårdcentral är flertalet villkor givna utifrån Hälsovalet. Inom dessa har chefen frihet och ansvar att självständigt arbeta för att utveckla en för patienterna effektiv, kvalitativ och attraktiv verksamhet med ett hållbart och stimulerande arbetsklimat för medarbetarna.

KVALIFIKATIONER
För tjänsten krävs adekvat universitets- eller högskoleutbildning inom vårdrelaterat yrke samt ledarskapsutbildning. Du har dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet och helst erfarenhet av att arbeta inom Hälsoval Skåne. Vi ser gärna att du har erfarenhet och förståelse för kliniskt arbete och de olika professionerna inom primärvård.

För att lyckas i tjänsten krävs en förmåga att fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv och organisera verksamheten på ett strukturerat och resurseffektivt sätt som möter behoven hos medborgarna i området. Du har en förmåga att entusiasmera, skapa delaktighet och samarbete samt leda dina medarbetare i arbetet mot verksamhetens mål. Du känner dig trygg i din ledarroll och för på ett engagerat sätt verksamheten framåt med fokus på kontinuerlig förbättring och utveckling. Med en vårdcentral belägen i stadsdelen Rosengård ställs krav på att du som chef har en öppenhet och ett intresse för de särskilda utmaningar som det innebär och en förståelse för den arbetsmiljöpåverkan det kan medföra.

ÖVRIGT
På Region Skånes hemsida under Jobba hos oss kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig. Här finner du också förutom annonstitel, förvaltning eller bolag, hur många som har sökt tjänsten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Ingrid Gustafsson - Verksamhetschef
0706-535520
Anne-Christine Nilsson - Kommunal
046-2752200
Verksamhetschef Nadja Lindvall
0705-650053
Annika Pahlmblad (Läkarförbundet)
040-623 41 61
Enhetschef (semester till 27/1) Samra Mehmedovic

Teamledare Annika Olsson

Sjuksköterska Ahmedina Sudic
0722-36 98 25
Vårdförbundet, Sjuksköterska Viveca Rosendahl
040-623 69 30
Iréne Svensson, Verksamhetschef
0703-71 54 36
Vårdförbundets expedition
040-33 30 76
Verksamhetschef Lars Olofsson
040-623 40 98
Specialist i allmänmedicin Christina Franzén
040-623 40 20
Enhetschef Helena Vistmar-Lundahl
0725-10 14 99
Marita Cedergren, Vårdförbundet
040-6234600
Sofia Ljung, Verksamhetschef
0413-35 12 09
Hans Davidsson, Läkarförbundet
0413-35 12 00
Katinka Hindmo - Enhetschef

Camilla Andersson, vårdförbundet
040- 6234718
Emma Borgstrand, Verksamhetschef
0722-47 63 09
Marie Härstedt, HR-ansvarig
0768-887 14 25
Staffan Larsson, Läkarförbundet

Olof Lindqvist, Läkarförbundet (mellersta)

Ann-Louise Norlund, Verksamhetschef
040-623 40 59
Burhan Dawar, Läkarförbundet
070- 777 22 35
Karin Petersson, Teamledare
040-623 40 65
Gunnel Wahlgren, Verksamhetschef
0766-48 61 15
Gunilla Tullbom, Vision
046-275 21 19
Carina Forssell - Teamledare
040-623 46 67
Eva Bergström - Distriktssköterska
040-623 46 29
Mira Biloglav Gregov
040-623 46 44
Specialist i allmänmedicin Chrsitina Franzén
040-623 40 20
Verksamhetschef Britt-Marie Gunder
046-275 19 00
Enhetschef Johanna Norlin
046-275 19 00
Läkarförbundet Ninni Leviö
046-275 19 11
Bodil Knutson
046-275 17 80
Gunilla Rickard
046-275 17 82
Charlotte Dahlkvist - Teamledare
040- 623 46 55
Christel Wessmén
040- 623 46 49
Enhetschef Anneli Jönsson
0413-55 63 29
Vårdförbundet
046-17 23 77
Eva Svensson - Verksamhetschef
040-623 90 87
Ricardo Almon
040-623 90 72
Vision Liza Geite
040-623 90 70
Ingrid Gustafsson, verksamhetschef
0706-53 55 20
Pia Magnusson,Vårdförbundet
046-275 22 00
Verksamhetschef Rebecka Berglund
0721-99 81 70
Medicinsk sekreterare Julia Larsson
040-623 42 90
Verksamhetschef Bodil Knutson
0766-48 64 06
Verksamhetschef Iréne Svensson

Specialist i allmänmedicin Henrik Sieradzki

Helena Åkesson - Enhetschef
046-17 74 65
Vårdförbundet
0771 - 420 420
Ninni Westgren - Verksamhetschef
076-780 12 82
Margareta Olsson - Vårdförbundet
046-275 17 70
Leena Sundberg - Verksamhetschef
0415-25 13 18
Lisbeth Plagman - Sjukgymnast
0415-25 13 89
Annette Holm - LSR
0415-25 13 89
Ninni Westgren, verksamhetschef
046-275 17 45
Ell-Britt Lavin, Vision
046-275 17 29
Bodil Knutsson - Verksamhetschef
0766-48 64 06
Inga Dahl (Läkarförbundet)
046-275 18 47
Malin Alvén, Verksamhetschef
040-623 44 24
Kerstin Nilsson, Sjuksköterska
040-623 44 39
Hanna Christensson, Vision
040-623 44 34
Verksamhetschef Ingrid Svenning -
040-623 42 27
Teamledare för BVC Grankotten Annette Hedlund -
040- 623 42 18
Vårdförbundet Kristina Mejborn -
040- 623 42 18
Ewa Wickström, Vårdförbundet
046- 2752121
Lars Olofsson, verksamhetschef
040-623 40 98
För fackliga företrädare kontakta HR-specialist
046-17 21 69
Malin Friberg, Verksamhetschef
046-275 20 60
Ulrika Cederberg, Medicinsk rådgivare
046-275 20 50
Ola Bergstrand - Verksamhetschef
0733-691 720
Ann-Charlotte Jönsson - Enhetschef
046-275 21 68
Anna-Carin Sidneysson - Vårdförbundet
046-275 21 42
Karin Träff Nordström - Divisionschef
0727-21 36 45
Marie Härstedt - HR-ansvarig
040-675 30 46
Rosmarie Holm - Vision
040-33 33 18
Lone Lindholm - Vision
0725-08 65 60
Emma Borgstrand, Verksamhetschef
0722-47 63 09
Ann-Sofie Olsson, Vårdförbundet

Katinka Hindmo, Verksamhetschef
0725-01 41 38
Ingrid Castro, Verksamhetschef
0766-48 61 70
Camilla Andersson, Vårdförbundet
040-623 47 18
Helena Wallander - Verksamhetschef
0768-93 07 02
Caroline Ståhl - Malmö Läkarförening
040-623 49 00
Ingrid Castro - Verksamhetschef
0766-48 61 70
Gunilla Mårtensson - Barnsjuksköterska
040-623 47 32
Gunilla Möller (Vårdförbundet)
040-623 47 31
Katinka Hindmo, Enhetschef
0725-01 41 38
Karin Landgren, Chefsstöd
040-623 47 17
Anna-Lee Carlqvist, Vision
040-623 47 14
Leif Uttman, Distriktsläkare
0704-21 75 06
Rebecka Berglund, Verksamhetschef
040-623 42 75
Hirzeta Zulic, Medicinsk rådgivare
040-623 42 87
http://www.slf.se/ Läkarförbundet

Maria Ferens
0766-48 61 71
Verksamhetschef Victoria Boklund
0703-45 35 70
Läkarförbundet Diec Hong
040-623 48 91
Birgitta Olofsson - Distriktssköterska
0415-25 13 80
Lena Persson - Vårdförbundet
0415-25 13 19
Marie Olsson - Verksamhetschef
040-623 43 16
Malmö Läkareförening
040-33 60 40
Verkamhetschef Ingrid Svenning -
0705-335474
Läkarförbundet Catharina Jönsson
0739- 599668
Annica Lusth - Verksamhetschef
0702-85 29 39
Britt-Marie Lindberg - Läkarförbundet
046-17 28 27
Lise-Lott Rossander - Enhetschef
0721-99 83 14
Ingrid Svenning - Verksamhetschef
040-623 41 90
Kommunal
010-442 70 00
Karin Träff Nordström - Divisionschef

Charlotte Olsson - HR-specialist

Martin Kvist - Verksamhetschef
046-275 19 00
Anni Söderdahl Hansen - Vårdförbundet
046-275 19 00
Katinka Hindmo - Enhetschef
0725-01 41 38
Carina Lewis Nilsson - Läkarförbundet
040-623 47 18
Bodil Knutson, verksamhetschef
0766-48 64 06
Annica Lusth, Verksamhetschef
070 285 29 39
Akademikerförbundet SSR
08-617 44 71
Malin Alvén - Verksamhetschef
040-623 44 24
Susanne Delavaran - Specialistläkare i allmänmed
0768-69 04 02
Ninni Westgren - Verksamhetschef
076-780 12 82
Alexandra Schönherr - Läkarförbundet
046-275 17 06
Verksamhetschef Otti Trulsson
0768 - 87 02 98
Chefsstöd Charlotta Karlström
0737 - 05 19 60
Vårdförbundet Malmö, Växelnummer
040-33 30 76
Bengt Karlsson
040-623 92 00
Marie Härstedt - Enhetschef HR
040-675 30 46
Gunnar Lindvall, Verksamhetschef
040-623 93 76
Petra Widerkrantz, Enhetschef
040-623 93 55
Maya Vinsland, Vårdförbundet
040-623 93 55
Lise-lott Rossander, Enhetschef
0721-99 83 14
Ingrid Svenning, Verksamhetschef
040-623 42 27
Urszula Kokkonen, Vision
040-623 42 14
Lise-lott Rossander, Enhetschef
0721- 99 83 14
Victoria Boklund, Verksamhetschef
0703-45 35 70
Karin Lind, Barnsjuksköterska
040-21 74 03
Olof Lindqvist - Läkarförbundet
0415-25 13 12
Allan Dahlqvist - Vision
046- 17 57 26
Susanne Hellström - Enhetschef
040- 33 55 33
Heléne Karlsson – med.sekr/admin
040-33 55 31
Leif Uttman, t.f verksamhetschef
0704-21 75 06
Conny Dahlqvist, enhetschef division 2
040-33 82 94
Ulf Filhage, enhetschef division 3
046-17 72 15
Agneta Lanzow, Akademikerförbundet SSR
040-33 34 60
Verksamhetschef Agneta Rosdahl -
046-275 19 23
Maria Blixt-Lindsjö, Verksamhetschef

Samra Mehmedovic, Enhetschef
0766-48 66 35
Ola Bergstrand - Verksamhetschef
0733-69 17 20
Nadja Lindvall, Verksamhetschef
040-623 41 15
Verksamhetschef Britt-Marie Gunder -
0705-424439
Helena Wallander, Verksamhetschef
0768-93 07 02
Linda Carlsson, Samordnare
040-623 49 47
Tf verksamhetschef Karin Petersson-
040-623 40 59
Iréne Svensson, Verksamhetschef
040-623 49 91
Marie Lilja, Enhetschef
072-537 20 32
Leif Uttman, Verksamhetschef
070-421 75 06
Helena Vistmar Lundahl, Enhetschef
0725-10 14 99
Åsa Wieslander, Sjuksköterska
0768-93 08 58
Helena Vistmar Lundahl, Enhetschef
0725- 10 14 99
Åsa Wieslander, Sjuksköterska
0768- 93 08 58
Gunilla Topphem - Tf enhetschef
046- 17 74 62
Agneta Rosdahl, Verksamhetschef
046-275 19 23
Susanne Delavaran - Specialist allmänmedicin/Med
0768-69 04 02
Karin Träff Nordström, Divisionschef
072-72 13 645
Verksamhetschef Emma Borgstrand-
0722-47 63 09
Enhetschef Leena Jönsson-
046-17 72 10
Annica Nilsson, Distriktssköterska
046-275 17 18
Chefsstöd Ritha Minicz-
0415-251338
Verksamhetschef Leena Sundberg-
0415-25 13 18
Enhetschef Lise-lott Rossander-
0721-998 314
Verksamhetschef Ingrid Svenning-
040-6234190
Gunnar Lindvall, Verksamhetschef
040- 62 39 376
Britt-Marie Gunder, Verksamhetschef
0705-42 44 39
Verksamhetschef Ulla Rydén -
0732-59 42 84
Caroline Håkansson
0706-304860
Verksamhetschef Ulla Rydén-
0732-594284
Ulla Rydén, Verksamhetschef
0732-59 42 84
Caroline Håkansson, Teamledare
0706-304860
Elisabeth Persson
046-275 17 51
Virna Nilsson
046-275 17 36
www.fyioterapeuterna.se För lokal fackförening se:

Karin Petersson - Tf verksamhetschef
040-623 40 59
Samra Mehmedovic, Enhetschef
0766-486635
Annika Olsson, Chefsstöd
040-6239630
Ulla Rydén, Verksamhetschef
0732-594284
Kristina Nilsson, Enhetschef
0706-179431
Rebecka Berglund - T.f Verksamhetschef
0721-99 81 70
Peter Nirum, Verksamhetschef
040-623 44 80
Boel Einarsson, Enhetschef
040-623 45 11
Nadja Lindvall, Verksamhetschef
040 - 623 41 15
Sofia Bergvall, Verksamhetschef VC S Sandby
0725-32 70 43
Ninni Westgren, Verksamhetschef VC Dalby
076-780 12 82
Marie Lilja, Enhetschef
0725- 37 20 32
Britt-Marie Gunder -Tf enhetschef
0705- 42 44 39
Annika Törnqvist - Chefsstöd
046- 275 21 31
Annika Törnqvist, Medicinsk sekreterare, chefsst
046-275 21 31
Karin Petersson, tf Verksamhetschef
040- 623 40 59
Malin Alvén - Verksamhetschef
040 - 623 44 24
Marie Lilja, Enhetschef
0725-37 20 32
Rebecka Berglund, tf. Verksamhetschef
0721-99 81 70
Marie Tornbjer-Tullberg, Distriktsköterska
040-623 42 66
Ingrid Schölin, Enhetschef
0766-48 61 38
Sara Svensson, Teamledare
040-623 43 91
För fackliga företrädare kontakta HR på division

Suzanne Didricksson, Enhetschef
040- 623 45 43
Brigitte Petersen, Enhetschef

Annika Olsson, Chefsstöd
0766- 48 6634
Semester v. 33 Martin Kvist, Verksamhetschef
0705-321447
Marie Olsson, Verksamhetschef
040- 623 43 16
Ingrid Schölin - Enhetschef
0766-48 61 38
Malin Alvén, Enhetschef
040-623 44 24
Pia Viktor Persson, Verksamhetschef

Caroline Håkansson, samordnande sjuksköterska
0706-304860
Sara-Lisa Albrekt, psykolog
046- 275 18 32
Barbro Andersson, barnsjuksköterska BVC
046- 275 18 38
Lars Olofsson, Verksamhetschef
0732-57 63 22
Helena Båth, Enhetschef
0706-84 94 35
Ingrid Gustafsson, Verksamhetschef
046-275 21 97 alt. 046-275 21 93
Christina Westerdahl, Distriktsläkare
046-275 22 00
Karin Lind Barnsjuksköterska
040-21 74 03
Louise Gamming
040-623 40 28
Ulla Rydén - Verksamhetschef
0732-59 42 84
Sofia Bergvall - Verksamhetschef Södra Sandby
046-275 23 02
Malin Jönsson Lundgren, Enhetschef
0766-48 62 68
Sanne Wärjerstam, Sjuksköterska
040-623 95 37
Eva Ringström, Sjuksköterska
040- 623 94 99
Åsa Engblom, Verksamhetschef
0768- 87 17 96
Anne-Marie Ronnheden, Fysioterapeut/Samordnare
040-623 42 37
Karin Petersson - Verksamhetschef
0768-870878
Nicholas Nicholaidis - Medicinsk rådgivare
040-6234065
Ninni Westgren, Verksamhetschef
046- 275 17 45

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 July 2014
Ange referens: A404744

Region Skånes universitetssjukvård, division 5

Besöksadress

Västra Storgatan 12 KRISTIANSTAD
None

Postadress

Skånehuset i Kristianstad, J A Hedlunds väg
KRISTIANSTAD, 29189

Liknande jobb


Verksamhetschef för Brunnsgårdens vårdcentral Landstinget Blekinge.. 19 June 2014 Verksamhetschef för Brunnsgårdens vårdcentral
Verksamhetschef till Vårdcentralen Kungsgatan Landstinget i Österg.. 29 July 2014 Verksamhetschef till Vårdcentralen Kungsgatan