Verksamhetscontroller/Processledare för utvecklingsarbete inom ekonomistyrn

Arbetsbeskrivning

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige som tillsammans har ca 970 000 invånare. GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

GR arbetar inom bl a följande områden: regionplanering, miljö, trafik, arbetsmarknad, välfärd och socialtjänst, kompetensutveckling,utbildning och forskning.

ARBETSUPPGIFTER
Verksamheten och den ekonomiska omsättningen inom GR har ökat mycket under de senaste fem åren. Det finns ett behov att utveckla och anpassa ekonomi-system/ rutiner/processer till de nya förutsättningarna. Under våren 2013 genomfördes en behovskartläggning som utmynnade i en åtgärdsplan vilken ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Som ett led i genomförandet av ovanstående åtgärdsplan söker GR nu en kvalificerade Verksamhetscontroller/Processledare för utvecklingsarbete inom ekonomistyrning.

Huvudsaklig arbetsuppgift är att arbeta inom projekt ”Ekonomistyrning GR” i enlighet med framtagen åtgärdsplan.

Övergripande innebär detta följande:
- att ha fokus på nyskapande och utvecklingsarbete.
- att tillsammans med projektledaren driva förändringsarbete inom bland annat följande processer; budget, uppföljning/månads-årsbokslut och prognos.
- att ge stöd till projektledare i verksamheten och övriga verksamhetsansvariga.

Uppdraget innebär ett nära samarbete med GRs ekonomienhet men deltar inte i det löpande arbetet med ekonomi och uppföljning


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som
– är högskoleutbildad ekonom med flera års erfarenhet som kvalificerad verksamhetscontroller
– har erfarenhet av att driva förbättringsarbete och projekt inom ekonomiområdet.
– är drivande, självgående, analytisk och strukturerad.
– har god förmåga att bygga relationer/förtroende samt kommunicera i tal och skrift.

Det är också meriterade att tidigare ha arbetat med ekonomisystemet Raindance.
Dokumenterad erfarenhet som verksamhetscontroller och processledare.

Kontaktpersoner på detta företaget

Maja Sabelsjö

Märit Malmberg Nord
031-335 50 77
Tony Dahl
031-335 50 34
Anders Hemborg
031-335 50 72
Björn Hellsten

Regional IT-samordnare Linn Wallér
0768-72 47 10
Länssamordnare Karl Fors
0725-66 30 70
Saco-representant Anders Hemborg
031-335 50 72
Visions representant Tony Dahl
031-335 50 34

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborgsregionens kommunalförbud, Hela GR
  • 1 platser
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Uppdraget löper under två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast och enligt överenskommelse.

Postadress

Box 5073, 402 22 Göteborg
Göteborg, 41250

Liknande jobb


21 February 2020

21 February 2020