Verksamhetsjurist

Arbetsbeskrivning

SiS är en förvaltningsmyndighet för de statliga institutioner som bedriver vård för ungdomar på särskilda ungdomshem och vuxna missbrukare på LVM-hem. Vården bedrivs vid ett 35-tal institutioner runt om i landet. SiS är organiserat i tre verksamhetsområden (VO) med ett verksamhetskontor i varje. Vi söker nu verksamhetsjurist med placering på verksamhetskontoret för Missbruksvård i Stockholm.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet består av intern granskning och kontroll av institutionernas verksamhet avseende den klientrelaterade verksamheten, med betoning på rättssäkerhetsfrågor och dokumentation och ett stöd till institutionerna i samband med extern tillsyn av verksamheten.

Hantering och handläggning av:

Rapporter och anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria
Inkomna beslut från Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket m fl
Internremisser
Klagomål
Allmänna frågor

Ansvara för kunskapshöjning inom LVM lagstiftning och i frågor om rättsäkerhet och dokumentation bl a via SiS basutbildning för personal. I arbetet ingår även att i teamet med övriga funktioner på verksamhetskontoret utforma och följa upp aktiviteter i områdets verksamhetsplan. Det 11 LVM-hemmen är belägna från Lund till Umeå vilket innebär att resor förekommer som planeras utifrån behov.


KVALIFIKATIONER
Juristprogrammet
God förmåga att utrycka sig i tal och skrift
God förmåga och fallenhet att samarbeta och kommunicera

Erfarenhet av institutionsvård och tvångsvård
Kunskap om socialtjänsten
Körkort

Kontaktpersoner på detta företaget

kontorschef Janne Koskinen
010-453 43 04
SACO Katrin Lavröd

SEKO Ulla Thörnqvist

OFR Thord Jansson

Tf Verksamhetsdirektör Maria Skoglund

Sammanfattning

Besöksadress

Drottninggatan 29
None

Postadress

Box 16363
Stockholm, 10326

Liknande jobb


Datainspektionen rekryterar jurist

Datainspektionen rekryterar jurist

29 april 2020

Datainspektionen rekryterar jurist

Datainspektionen rekryterar jurist

29 april 2020

Contract Manager

Contract Manager

27 april 2020