Verksamhetsledare - sport och friluftsliv

Arbetsbeskrivning

Mid Sweden Science Park AB söker till Peak Innovation Vinnväxtprojektet en verksamhetsledare inom sport och friluftsliv.

Mid Sweden Science Park (MSSP) är regionen Jämtlands plattform där kunskapsintensiva företag, Mittuniversitetet och andra aktörer kan samarbeta i ett regionalt innovationssystem. Mid Sweden Science Park är en organisatör och sammanhållande kraft av regionens befintliga och planerade innovationssatsningar. Målgruppen är kunskapsintensiva och utvecklingsbenägna företag i regionen som vill utveckla sin verksamhet med nya idéer, produkter eller tjänster. Mid Sweden Science Park driver idag det etablerade innovationssystemet Peak Innovation.

Innovationssystemet Peak Innovation är en framtidssatsning inom turism, sport och friluftsliv som skall stimulera till forskning och affärsutveckling inom och mellan dessa områden. Peak Innovation ingår i Vinnovas Vinnväxtprogram (www.vinnova.se/vinnvaxt) och drivs som ett partnerskap mellan näringsliv, universitet, offentlig sektor och idrottsrörelsen. Visionen 2020 är ?Jämtlandsregionen är en internationellt ledande miljö för forskning och affärsutveckling inom turism, sport och friluftsliv?.

Arbetsbeskrivning
Som verksamhetsledare i området sport och friluftsliv leder du arbetet mot uppsatta mål. Du fungerar som katalysator och organisatör för företagsnätverk och kluster av företag i branschen. Du är ansvarig för planering, budget, resurs- och projektstyrning, riskanalys och projektkvalitet. Du rapporterar till processledaren och bistår processledaren i övergripande arbetsuppgifter.
Arbetet bedrivs från tidiga faser i företag och dess konceptutveckling till detaljutveckling, industrialisering och implementation. Du säkerställer att områden som integration, jämställdhet och miljö ges utrymme i projekten. Vi bedriver arbete med kundprojekt på plats hos kund eller i egna lokaler. Arbetsområdet är huvudsakligen Jämtland men nationella och internationella resor förekommer.

Kvalifikationer
Som person är du strukturerad, systematisk, kommunikativ, och har flerårig erfarenhet av projektledning. Du är drivande samtidigt som du har god förmåga att etablera och utveckla kontakter. Du har erfarenhet av innovationsarbete/innovationssystem och regional utveckling. Du har erfarenhet av samverkan mellan t ex näringsliv forskning/utveckling och idrott.

Som verksamhetsledare har du erfarenhet av budgetplanering, risk management, resurs- och projektstyrning, dokumentation samt resultat- och måluppfyllelse. Du har erfarenhet från att arbeta med kund- och leveransprojekt och uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Då Peak Innovation befinner sig i en intensiv utvecklings- och leveransperiod söker vi en person vars erfarenheter, kvalifikationer och nätverk gör det möjligt att snabbt sätta sig in i arbetet och leda verksamheten mot målen inom sport och friluftsliv.

Akademisk examen relevant för uppdraget.

Kontaktpersoner på detta företaget

VD Magnus Burvall
070-312 00 22

Sammanfattning

Besöksadress

AKADEMIGATAN 3
ÖSTERSUND

Postadress

AKADEMIGATAN 3
ÖSTERSUND, 83140

Liknande jobb


25 maj 2020

20 maj 2020