Arbetslivsinstitutet.se

Verksamhetsutvecklare skolområde centrum


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Deltid. 50-100% Dagtid. Tillsvidareanställning Tjänstens sysselsättningsgrad kommer inledningsvis att vara 50 % men kommer att utökas till 100 %.

Halmstad är en populär turistort såväl som hemstad. Här bor 92 000 invånare som ständigt blir fler i en av landets mest expansiva regioner. Tillsammans med kommunens 7 900 medarbetare har du chansen att vara med och utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad och upplevelsestad. Vi har fler än 70 yrkesgrupper som gör skillnad. Vill du vara med?


Barn och ungdomsförvaltningen arbetar med cirka 13 500 barns och elevers lärande och utveckling. Vi är kommunens största förvaltning med cirka 2 400 anställda som tillsammans verkar inom förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, kulturskola, särskola, teknikskola och stödresurscentrumet Kärnhuset.ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetsutvecklingskonsult inom barn- och ungdomsförvaltningen i skolområde centrum så arbetar du strategiskt och operativt med verksamhetsutvecklingsfrågor. Du arbetar på skolområdeschefens och rektorernas/förskolechefernas uppdrag.
Det ligger i tjänsten ett särskilt fokus på språk och kommunikation, IKT och lärande samt barn i behov av stöd och tidiga insatser. Du ska kunna arbeta med dessa frågor i ett 1- 16 års perspektiv.


KVALIFIKATIONER

Högskoleutbildning med en pedagogisk inriktning och specialpedagogisk utbildning. Det krävs en god kännedom i de styrdokument som reglerar barn- och ungdomsförvaltningens pedagogiska verksamhet i kombination med en analytisk målinriktad förmåga med fokus på helheten. Du är kommunikativ med en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Du ska ha erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling och handledning. Erfarenhet av arbete med de styrdokument som reglerar barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet. Mycket god processarbetskompetens och förmåga att aktivt och strategiskt leda och driva förändringsarbete tillsammans med personal inom grundskolan, särskolan och förskolan.

Kontaktpersoner på detta företaget

Helena Hyttfors Jonsson

Clas Stillborg

Jonas Nelson

Malin Hansson

Pauline Broholm-Lindberg

Ingvar Lennartsson

Rosa Kolhammar

Daniel Josefsson
0722-096556
Anita Wickbom

Ingrid Svensson
0730-382653
Marie Liljenberg

Marie Fransson
035-13 07 66
Dick Hero

Helena Gaudenz
035-13 86 37 eller 035-13 86 47
Marie-Louise Larsson
035-13 86 37, 035-13 86 47
Agneta Ödmark

Lärarförbundet

Kerstin Olsson

Kerstin Johansson
035-12 99 78
Ninni Andersson Gruvander, HR-konsult/rekryterar
070- 261 37 03
Bernt-Olof Bengtsson
035-13 80 52
Ralf Lind
035-13 81 11
Niclas Brag
035-13 81 10
Olle Persson, Lärarförbundet
035-13 81 35
Måns Magnusson
035-13 81 12
Carina Larsson
035-10 79 22
Darinka Ribic

Åsa Mårtensson
035-13 79 96
verksamhetschef Kärnhuset Jan Abrahamsson

Lärarförbundet Huseyin Karagös

Lärarnas Riksförbund Ronny Torstensson

Förskolechef Caroline Ydén Pihl
035-13 74 68
Siv Järnhed, Lärarförbundet
035-13 67 12
rektor Marie Liljenberg

rektor Yvonne Schnell

Lärarnas Riksförbund Magnus Hygert
035-17 44 40
Lärarföbundet Helene Carlsson
035 174010
Vik rektor Anki Fredriksson

Evalis Larsson Lärarförbundet
035-13 75 83
Joakim Sjölund LR
035-13 75 83
Rektor Stefan Ottosson
070-4791395
Rektor Kristina Ahlström

LR Christer Karlsson
035-54509,035-60051
Lärarförbundet Per-Erik Lundahl
035-91370
Förskolechef Annette Altemyr

Föskolechef Barbro Sundström

Lärarförbundet Monica Gumrin
035-212714
Lärarförbundet Carina Rex
035-139883
Skolområdeschef Hans Dahlqvist
035-13 88 13
HR-konsult Söder Marika Wallin
070-393 13 46
Anders Börjesson, Lärarförbundet
035-13 71 29, 070-633 44 19
Urban Thored, Skolledarna
035-13 88 71
Rektor Kärnhuset Ulf Röjbro

HR-utvecklare BUF Eva Berg
035-139468
Rektor Nyhemsskolan Yvonne Schnell

Rektor Eldsbergaskolan Linda Svensson

Lärarförbundet Marie Fransson
035-13 07 66.
Lärarförbundet Lena Eriksson
035-13 8892
Lärarnas Riksförbund Kerstin Carlson
035-13 88 68, 035-13 88 76
Förskolechef Stenstorps förskola Ingegerd Roslund

Förskolechef Kärlekens förskola Agneta Ödmark
035-13 85 48
Lärarförbundet Halmstad

Förskolechef Malin Rydhög
035-13 88 73
Zorana Sekulic, Lärarförbundet
035-407 28
Rektor Dick Hero
0702-058933
Kristina Lassagård
035-138647
Lärarförbundet Milica Larsson
035 13 85 72
Funktionschef HR Lena Östblom

HR-utvecklare Alexandra Almén

Lena Nilsson, Vision
035-13 75 19
Rektor Helén Smith
035- 13 88 02
Lärarnas Riksförbund Admira Grozdanic
035- 13 88 36
Lärarförbundet Kuno Bernhardsson
035- 13 88 36
Förskolechef Lotta Svensk
035-13 81 73
Rektor Jan Årstrand
035-13 75 07
Förskolechef Carina Norén Sundén

Lärarförbundet Irene Svedin
035-13 67 11
Rektor Lena Karlsson
035-15 47 03
Kerstin Samuelsson, Lärarförbundet
035-13 79 97
Rektor Andersbergsskolan Ralf Lind
035-13 81 11
Rektor Lennart Ranagården
035-13 75 75
rektor/förskolechef Anneli Perelius

Joppi Kölhami Nicoletti
tel 035-21 82 18 (Sömntutan)
Förskolechef Barbro Sundström

Rektor Maria Stenström

Lärarförbundet Gun-Marie Jeppsson
035-139552
Lärarnas Riksförbund Bert Möller

rektor Gunnar Bjärnlid

Linda Abrahamsson
035-136701 eller 136702
Förskolechef Lena Karlsson

Kommunal Carina Gudmundsson
035-15 71 32
Förskolechef Måns Magnusson
035-13 81 12
Lärarförbundet Carina Larsson
035-10 79 22
Lärarnas Riksförbund Helena Poddany
035-16 94 42
Lärarförbundet Helen Nilsson
035-16 94 42
Gunnar Bjärnlid

Lärarförbundet Helene Carlsson
035-17 44 21
Rektor Jonas Angeria

Kommunal Eva-Lena Jacobsson
035-13 85 10
Pauline Broholm-Lindberg, skolområdeschef centru
070-248 52 21
Ann-Marie Abrahamsson, HR-konsult
035-18 25 89, 070-313 17 80
rektor Christer Jönsson
070-189 12 12
leg. logoped Sanna Kraft
070-234 22 61
leg. logoped Birthe Holmqvist
035-13 96 14
Förskolechef Ylva Johansson
0706-30 19 25
Lärarförbundet Åsa Mårtensson
035-12 96 05
Lennart Carlsson, LR
03513 88 36
Förskolechef Lennart Hall
035-13 88 34
Vision Lena Nilsson
035-13 75 19
Kamilla Ekman, Kommunal
035-19 29 35
Förskolechef Lena Karlsson
035-15 47 03
Britt-Marie Bengtsson, Lärarförbundet
035-14 95 39
Lennart Carlsson, LR
035-13 88 36
Jan Abrahamsson, tf skolområdeschef

Rektor/Förskolechef Clas Stillborg
076-1356526
Förskolechef Åsa Hällström

Förskolechef Charlotta Rydberg
tel 0768327202
Förskolechef Christina Jönne

rektor Lars Ahl
0702-28 40 10
Rektor Niclas Brag
035-13 81 10
Rektor Lina Tannerfalk
0767-748796
Rektor Tina Hovius
0703-138661
Rektor Magnus Rudgard
035-13 88 10
t.f. avdelningschef Kärnhuset Karolina Larsson
0706-11 96 15
rektor Marie Liljenberg
070-685 86 67
Rektor Lisbeth Gustafsson

Förskolechef Kent Roslund

skolområdeschef centrum Pauline Broholm-Lindberg
070-248 52 21
HR-konsult Ann-Marie Abrahamsson
035-182589
Tf Verksamhetschef Kärnhuset Christer Jönsson

HR-utvecklare Eva Berg
0702- 28 06 07
Rektor Ulf Fembro

Agneta Ödmark, förskolechef Kärlekens och Holms
070-671 27 36, 035-13 85 48
Förskolechef Leif Ljungberg
035-13 88 69
rektor F-3 Helena Hyttfors

rektor 4-9 Daniel Josefsson

Rektor Helén Smith
035-13 88 02
Rektor Daniel Josefsson

Slöjdlärare med inriktning textil. Lisa Nidsjö

t.f. verksamhetschef Kärnhuset Christer Jönsson
0701-89 12 12
förskolechef Yvonne Bergh Bengtsson
035-138639
rektor F-3 Helena Hyttfors Jonsson

fritidspedagog Holms skolan Inger Fritzon

fritidspedagog Sofiebergsskolan Jonas Nelson

Rektor Maria Stenström

rektor Anneli Perelius

Rektor Lisbeth Gustafsson

Marie Liljenberg, rektor
070-685 86 67
Clas Stillborg, Rektor/Förskolechef
076-1356526
Pia Bagge, Rektor
0727113637
Barbro Sundström, förskolechef
072-2427676
Kerstin Olsson; Förskolechef
0705-530719
tf HR-chef Johanna Rognli
070-6198088
Rektor Magnus Ljungdahl
035-15 47 01
Annette Altemyr, förskolechef
070-530 31 75
Charles Lundholm rektor/avd.chef modersmål Kär
0702388538
Yvonne Bergh Bengtsson, Förskolechef
035-138639 el 0703-735679
Rektor Rosa Kolhammar

Maria Stenström, Rektor
0703-91 86 60
Anneli Perelius, Rektor
0703-13 85 84
Helena Hyttfors Jonsson, rektor F-3
0727-05 58 45
Daniel Josefsson, rektor år 4-9
0722-09 65 56
Vikarierande förskolechef Lotta Jönsson

Nina Wigrup Holmgren, HR-konsult inr. pool &bema
0702-613703
Johanna Rognli, bemanningschef/chef timvikarier
0706-857212
Darinka Ribic Förskolechef

Lars Ahl Rektor
070-2284010
Kristina Johnsson Lärarnas Riksförbund
0706524911
Carina Norén Sundén, förskolechef
072- 223 72 98
Agneta Ödmark Förskolechef

Förskolechef Tommy Rosberg
070-573 94 49
Rektor Anders Hjalmarsson

Rektor Rose-Marie Nielsen

Vik förskolechef Ann-Charlotte Jönsson

Karin Quander chef
035-18 27 55
Förskolechef Tina Andersson-Gunnarsson,
0709-21 97 28
Rektor Fredrik Samuelsson

Yvonne Schnell

Yvonne Schnell rektor

Ylva Johansson, Förskolechef
0706-30 19 25
Christer Jönsson Tf. verksamhetschef

Sanna Kraft leg. logoped

Rektor Margaretha Eriksson

Rektor Ulf Anderberg

Rektor Lina Tannerfalk

Rektor Lina Tannerfalk Wiberg

Skolområdeschef Centrum Pauline Broholm-Lindberg

Specialpedagog Erica Eklöf

Barbro Sundström Förskolechef

Förvaltningschef Richard Mortenlind
070 257 51 82
HR-chef Alexandra Almén

Rektor Dick Hero

Ralf Lind, rektor

Rektor Ulla Rischél

Vik rektor Anki Fredriksson
073 041 44 58
Rektor Jan Årstrand

Daniel Josefsson Rektor

Magnus Ljungdahl, rektor
035-15 47 01, 076-769 99 75
Ekonomichef Eva Demle

Charles Lundholm, rektor Kärnhuset
070-238 85 38
Förskolechef Leif Ljungberg

Rektor Fredrik Landelius

Tommy Persson, Rektor
0766-11 15 43
Mikael Wendt, Rektor
0702-43 88 13
Rektor Ralf Lind

Förskolechef Christina Jönne
070-632 82 22
Tina Andersson-Gunnarsson, Förskolechef
0709-21 97 28
Tf skolområdeschef Darinka Ribic

Förskolechef Tommy Rosberg

Patrik Engström, avdelningschef kvalitet- och ut
076-106 23 53
Förvaltningschef Pauline Broholm Lindberg
070-248 52 21
HR-chef Alexandra Almén
070-300 24 44
Anders Hjalmarsson, rektor
070-512 80 71
Birgitta Renbom
0725-863244
rektor Bäckman, Kristina
0729-63 91 10
vik rektor Biljana Mackic
0729-63 91 09
Rektor Ralf Lind
073 800 01 03
Rektor Ulf Fembro
0727-11 99 40
rektor Mikael Wendt
0702-43 88 13
Rektor Björn Lokind
072 963 98 37
Rektor Magnus Ljungdahl
076 769 99 75
enhetschef enheten för Lärande Karolina Larsson
telefon: 0706-11 96 15
Halmstads Naturskola Magnus Göranson
070-2765116
Nina Wigrup Holmgren, HR-konsult
035-138094
Rektor Jan Årstrand
070 374 44 14
rektor Tony Roth

Tina Hovius, Enhetschef Kärnhuset
0705377672
rektor Biljana Mackic
0729-63 91 09
Rektor Ingrid Andersson
072 963 95 47
Marika Wallin, HR-utvecklare
035-13 80 88
Marika Wallin, HR-utvecklare

Rektor Jamshid Jalouli

Rekryteringsansvariga, Bemanningsenheten

Rektor Nikola Trubarac

Rektor Dick Hero
0702-058933
Vik rektor Ida Lundqvist

Ida Lundqvist, vik rektor
072 976 12 21
Fredrik Samuelsson, rektor
070 814 01 28
Barbro Sundströn, Förskolechef
072 242 76 76
rektor Chatarina Mardell
0723-86 95 10
HR-konsult Nina Wigrup Holmgren
035-13 80 94
Catharina Hjelte, förskolechef
076-607 19 71
Linda Svensson, rektor Eldsbergaskolan
072-23 67 507
Lena Karlsson, förskolechef
070-359 27 45
Tina Hovius , Enhetschef
070 313 86 61
Camilla Lithander, Rektor
072 963 99 95
Ingrid Andersson, Rektor
072 963 95 47
Eva Demle, ekonomichef

Jan Årstrand, Rektor
070 374 44 14
Joakim Sjölund, LR
035-13 75 83
Mikael Wendt rektor
0702-43 88 13
Biljana Mackic rektor
0729-63 91 09
Chatarina Mardell, rektor
072-386 95 10
Marika Wallin, HR-utvecklare

Måns Magnusson ,Förskolechef
072 551 20 96
Lotta Svensk, Förskolechef
070 438 86 70
Björn Lokind, rektor
072 963 98 37
Margaretha Eriksson, rektor
0708-139892
Elisabeth Collin, rektor
073-850 52 31
Susanne Backe
073-577 24 75
Per Werger, rektor
072-961 20 67
Mari Remse, enhetschef
035-13 75 13
Darinka Ribic, skolområdeschef Söder
070 633 67 63
Magnus Rudgard, skolområdeschef Centrum
070 513 61 35
Linda Svensson, Rektor
072 236 75 07
Yvonne Bergh Bengtsson, Förskolechef
070-3735679
Hanna Netterberg, Enhetschef
072 963 78 57
Jasmina Sandlund, rektor
072-1712521
Ulf Anderberg, Rektor

Lina Tannerfalk Wiberg, Rektor

Wictoria Pålsson, Rektor

Anki Fredriksson, Samordnare migration
073-041 44 58
Christer Jönsson, Enhetschef migration och integ
070-189 12 12
Helena Hyttfors Jonsson, Rektor
072-705 58 45
Daniel Josefsson, Rektor
072-209 65 56
Dick Hero, Rektor

Terése Lek, Rektor
0703-13 85 84
Ulf Röjbro, Förskolechef
070-681 42 58
Rosa Kolhammar, tf enhetschef

Helena Poddany, Rektor
072- 987 16 31
Jenny Wiemo, rektor

Maria Rüter, Rektor
070-6462526
Åsa Hällström, förskolechef

Ola Ekstrand, Rektor
070- 283 41 12
Pia Bagge, skolområdeschef
035-13 67 51
Leif Ljungberg, bitr. skolområdeschef Norr
070-23 73 274

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 3 July 2013
Ange referens: A337431
Övrigt: Om du erbjuds anställning inom Barn –och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Barn –och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders –och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta. Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vänligen ansök via offentliga jobb.se, det underlättar vår rekryteringsprocess.

Halmstads kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Besöksadress

Kyrkogatan 5 Halmstad
None

Postadress

Box 153
Halmstad, 30105

Liknande jobb


Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen Nybro kommun, Nybro .. 28 June 2013 Studie- och yrkesvägledare, vuxenutbildningen
Utbildningskonsult inom IT Framtiden AB 5 July 2013 Utbildningskonsult inom IT