Arbetslivsinstitutet.se

Verksjurist, Visby


2 platser Tillsvidare Heltid . Heltid/ Ej specificerat

Riksantikvarieämbetet är en av Sveriges äldsta myndigheter med cirka 300 medarbetare, som har ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Vår uppgift är att stimulera, vara pådrivande och samlande i kulturarvsarbetet och verkar för att kulturmiljön bevaras brukas och utvecklas. Myndighetens verksamhet innefattar olika typer av insatser till skydd för kulturarvet, med kunskapsbyggnad och kunskapsförmedling, vård och konservering, myndighetsarbete och arkeologisk uppdragsverksamhet som viktiga beståndsdelar. Myndigheten präglas av samverkan och öppenhet mellan de olika verksamhetsområdena för att nå bästa resultat. Riksantikvarieämbetet strävar efter att vara i framkant inom vårt område gällande allt från konserveringsteknik till informationssystem och tillgänglighet.

Verksjurist, Visby

Myndigheten har ansvar enligt kulturmiljölagen (1988:950) bland annat för överinseende, för verkställighetsföreskrifter och för att överklaga beslut enligt lagen.

Juridiska enheten ingår i administrativa avdelningen som leder och samordnar det administrativa stödet inom myndigheten. Vid enheten finns tre verksjurister, en upphandlare, en huvudregistrator, en verksarkivarie, en miljöledningsansvarig samt en chefsjurist som tillika är enhetschef.

Juridiska enheten söker nu två verksjurister, varav den ena tjänsten är en ny tjänst.

Arbetsuppgifter:

Som verksjurist kommer du att arbeta med att:

-       utforma regler för myndigheten såsom föreskrifter i arbetsordningen, verkställighetsföreskrifter och allmänna råd,

-       företräda myndigheten vid domstol,

-       ge kvalificerat juridiskt stöd till myndighetens olika avdelningar, och

-       genomföra interna utbildningar.

Förutom förvaltningsrätten kommer du främst att arbeta med kulturmiljörätt och immaterialrätt. Kulturmiljörätten omfattar i första hand kulturmiljölagen (1988:950). Det finns även bestämmelser om kulturmiljön i bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) och skogsvårdslagen (1979:429).

Inom immaterialrätten är det i första hand upphovsrättsliga frågor som aktualiseras.

Vår kravprofil - din kompetens: Vi söker dig som har juridisk kandidatexamen och flera års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete. Du har kompetens som innefattar goda kunskaper i en eller flera av följande områden; kulturmiljörätt, miljörätt, plan- och byggrätt, upphovsrätt och förvaltningsprocessrätt.

Vi ser gärna att du tidigare har arbetat inom statlig eller kommunal verksamhet. Har du tidigare arbetat inom domstol är det särskilt meriterande.

Arbetet kräver att du har god kommunikativ förmåga, är resultatinriktad och arbetar självständigt. Vidare vill vi anställa dig som har en samarbetsförmåga som präglas av ett prestigelöst och respektfullt arbetssätt där det är naturligt att dela med sig av information och kunskap. För att lyckas i ditt arbete krävs det även att du är noggrann och har god analytisk förmåga.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt:

Anställningarna är tillsvidare. Vi tillämpar individuell lönesättning.

Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 8 april. Märk din ansökan med refnr 2.9.1-01078-2015. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Per Dahl, enhetschef
08/5191 8000
Therése Linder, personalhandläggare
08-5191 8000
Catrin Rigefalk, ST-Kultur
08-5191 8000
Malin Blomkvist, enhetschef
08/5191 8000
Karin Sterner, systemansvarig
08/5191 8000
Matilda Karlsson, SACO
08/5191 8000
Robert LANG, ST
08-5191 8000
Jesper Andersson
08-5181 8000
Anders Karlsson
08-5191 8000
Madeleine Juniwik
08-5191 8000
Thomas Gustafsson, SACO
08-5191 8000
Catharina Sojde, Chefsjurist
08-5191 8000
Christian Runeby, enhetschef
08-5191 8000
Madeleine Juniwik, personalhandläggare
08-5191 8000
Maria Rossipal, SACO
08-5191 8000
Christer Lundgren, enhetschef
08-5191 8000
Torsten Hökby, avdelningschef
08/5191 8000
Matilda Karlsson, SACO
08-5191 8000
Catharina Hammarskiöld, kommunikationschef
08-5191 8000
Thomas Gustafson, SACO-S
08-5191 8000
Fredrik Käck, platsansvarig
08-5191 8000
Ulf Hofstedt, SACO-S
08-5191 8000
Berit Hansson, ST
08-5191 8000
Personalchef Lotta Israelsson
08-5191 8000
HR-konsult Therese Linder
08-5191 8000
SACO-S Thomas Gustafson
08-5191 8000
ST Robert LANG
08-5191 8000
Chef Informationsavdelningen Torsten Hökby
08-5191 8000
ST-Kultur Robert Lang
08-5191 8000
Enhetschef Anders Löfgren
08-5191 8000
Enhetschef Christina Klotblixt
010-4808001
Enhetschef Gunilla Lagnesjö
08-5191 8000
Annika Peurell, Enhetschef
08-5191 8338
Sara Harring, HR-konsult
08- 51 91 81 17
Catrin Rigefalk, ST-kultur
08-5191 8000
Marie Green, SACO-S
08-5191 8000
Lars Lundquist, Enhetschef
08-5191 8000
Therese Linder, HR-konsult
08-5191 8000
Maria Logothetis, SACO
08-5191 8000
Robert  Lang, ST-Kultur
08-5191 8000
Catharina Sojde, Chefsjurist
08-5191 8000
Gunilla Lagnesjö, Enhetschef
08-5191 8000
Maria Rossipal, SACO-S
08-5191 8000
Helena Håkansson, Kommunikationschef
08-5191 8000
Anna Klint Habbe, Enhetschef
08-5191 8000
Stefan Lindgren, ST-kultur
08-5191 8000
John-Björn Huber, SACO
08-5191 8000
Linda Klementsson, tf Platsledare
018-239 312
Fredrik Nihlén, SACO-s
0414-186 20
Berit Hansson, ST-kultur
08-51 91 80 00
Pär Jonsson, enhetschef
08-5191 8000
Therese Linder, HR-konsult

Christer Lundgren, IT-chef
08-5191 8000
Lotta Israelsson, Personalchef
08-5191 8000
Sara Harring, HR-konsult
08-5191 8117
Christian Runeby, Enhetschef
08-5191 8000
Lars  Amréus, Riksantikvarie
08-5191 8000
Jesper Andersson, Avdelningschef
08-5191 8000
Torsten Hökby, Avdelningschef
08-5191 8000
Malin Blomqvist, Enhetschef
08-5191 8100
Matilda Karlsson, saco-repr
08-5191 8000
Jenny Lundqvist, HR-konsult
08-5191 8000
Marcus Smith, Saco
08-5191 8000
Linda Klementsson, tf Platsledare
018-239 312
Jan Olofsson, Platsledare
0414-186 22
Linda Klementsson, Enhetschef
018-239 306
Jan Olofsson, Enhetschef
072-702 65 66
Fredrik Nihlén, SACO-s
072-702 65 67
Stefan Nilsson, Tf Enhetschef
08-5191 8000
Marcus Smith, Saco-S
08-5191 8000
Jens Bäckström, ST-kultur
08-5191 8000
Britt-Inger Andersson, Avdelningschef
08-5191 8000
Fredrik Lundström, Avdelningschef
08-5191 8000
Miranda Hackzell, ST-kultur
08-5191 8000
David Larsson, Enhetschef
08-5191 8000
Jessica Öhnell, SACO
08-5191 8000
Nikos Tsakiridis, Enhetschef
08-5191 8000
Beatrize Olsson, HR-konsult
08-5191 8000
Hanna Sofia Johansson, SACO
08-5191 8000
Therese Linder,
08-5191 8000
Johannes Wattskog, SACO
08-5191 8000
Magnus Hansson, ST
08-5191 8000
Torsten Hökby, Stabschef
08-5191 8000
Lotta Boss, Enhetschef
08-51918000
Robert Lang, Fackförbundet ST
08-5191 8000
Maja Flygt, SACO
08-5191 8000

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 8 April 2015

Riksantikvarieämbetet

Besöksadress

Storgatan 41 11484 STOCKHOLM
None

Postadress

Box 5405
STOCKHOLM, 11484

Liknande jobb


Trafikverket 7 April 2015 Verksjurist skadeståndsrätt
Trafikverket 7 April 2015 Verksjurist civilrätt, vikariat
Tandvårds- och läkem.. 9 April 2015 Jurist, tidsbegränsad anställning
Läkemedelsverket 17 April 2015 Verksjurist