Vikarierande sjukgymnast sökes

Arbetsbeskrivning

Sjukgymnastiken


Vi söker en sjukgymnast med intresse för och helst erfarenhet av geriatrisk rehabilitering! Du kommer att arbeta på vår geriatriska rehabilieringsavdelning med inriktning mot ortopedi och stroke. Du tillhör sjukhusets sjukgymnastgrupp som har ett gemensamt ansvar att tillgodose de sjukgymnastiska behoven på sjukhuset. Arbetet sker i nära samarbete med övriga vårdgivare i teamet kring patienten.


Arbetsuppgifter:
Sedvanliga sjukgymnastiska uppgifter på en geriatrisk rehabiliteringsavdelning. Placeringen innebär arbete främst med patienter med ortopediskt rehabiliteringsbehov, men även patienter med neurologiska åkommor kan komma i fråga. I flera fall görs hembesök som ett led i den individuella planeringen för patienten. Du arbetar som en del i rehabiliteringsteamet kring patienterna.


Kvalifikationer:
Leg. sjukgymnast. Gärna med intresse för och erfarenhet av geriatrik. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Personliga egenskaper:
God samarbetsförmåga, ansvarstagande samt självständighet är önskvärda egenskaper.

Övrig information:
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.


Södertälje sjukhus erbjuder högkvalitativ akut och planerad specialistvård inklusive förlossning för invånarna i södra Stockholm med omnejd.
Med ca 1000 medarbetare erbjuder vi, som landstingsägt aktiebolag, ett komplett vårdutbud och en effektiv vårdkedja med patienten i fokus.
Södertälje sjukhus bedriver ett målinriktat jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Ett modernt akutsjukhus, med utökat antal vårdplatser, väntas stå klart 2017.
Nya Södertälje Sjukhus bli först ut i raden av Stockholms läns landstings strategiska investeringar i framtidens sjukvård.
Södertälje sjukhus – din nära specialistvård.

Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Ansök här”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte.

Kontaktpersoner på detta företaget

Vecka 26-28 Verksamhetschef Maria Undén
08-55024650
Vecka 30 - Linjechef Anna Bringby
08-55024651
LSR Vecka 26-27 Ingrid Gulde
08-55024575
Chefsjuksköterska Jan Teiner
08-550 249 79
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08-550 243 06
Chefsjuksköterska Veronica Dahlgren
tel: 08 - 550 241 66
Vårdförbundet Kerstin Felldin
tel: 08 - 550 240 00 vx
Chefssjuksköterska Eleksandra Mousa
08-550 244 66
Bitr. Chefssjuksköterska Anna-Karin Blomkvist
08-550 244 66
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08-550 240 00vx
Chefsjuksköterska Birgitta Stenius
08-55024784
Chefsjusköterska Helena Wallin
0855024393
Verksamhetschef Anneli Lennberg
0736251727
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08-55024306
Verksamhetschef Anneli Lennberg
073-6251727
Linjechef Anna Bringby
08-550 246 51
V. 33 Verksamhetschef Maria Undén
08- 550 246 50
LSR Ingrid Gulde
08-550 245 75
Chefsjuksköterska Carin Lindahl
08-55024139
Bitr. ch. ssk Sofhie Sköld
08-55024116
Enhetschef Anne Söderberg
08- 550 24958
Vision Anette Boden
08-550 243 08
Enhetschef Birgitta Lagerqvist
08- 55024978
Chefsjuksköterska Carin Lindahl
08 550 241 39
Bitr chefssjuksköterska Sofhie Sköld
08 550 241 16
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08 550 240 00vxl
Studierektor Paula Enler-Skyttberg
08-550 240 00 vx sökare 4216
Studierektor Yvonne Karlsson Lind
073-620 96 40
Studierektor Tomas Moberg
08-550 240 00 vx
Personalspecialist Christina Lernefalk
08-550 240 12
Läkarföreningen Björn Cars
08-550 240 00 vx
Chefsjuksköterksa Annika Cederholm
08-55024386
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08 550 240 00vx
Enhetschef Maria Lindblom
08-550 241 52
Chefsjuksköterska Regina Karlsson
08-550 251 33
Vårdförbundet Lisa Bladin
08-550 240 00vx
Chefsjuksköterska Annika Cederholm
08-55024326
Chefsjuksköterska Annica Sundberg
08-55024352
Chefsjuksköterska Susanne Karlsson
08-55024325
Vårdförbundet Kerstin Fälldin
08-55024000 vx
Chef VO Paramedicin Maria Undén
08-550 246 50 (v 44)
Chef kuratorer och psykolog Charlott Eriksson
08-550 245 53 (ej v 44)
Kurator ASIH Monica Bergvall
08-550 245 48
Vision Ulla Rönnkvist
08 550 242 98
SSR Sylvie Bedel Soukup
08 550 247 92
Verksamhetschef Annelie Lennberg
08 550 240 02, 0736 625 17 27
Vårdförbundet Lisa Bladin
vxl 08-55024000
Kommunal Erika Warnicke
08-55024000
Samordnare Upphandlingsenheten Carita Jagersten
08-550 240 17
Vision Anette Boden
08-550 240 00vx
Chefsjuksköterska Annika Johansson
08-550 252 64
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08-550 240 00 vx
Chefsjuksköterska Regina Karlsson
08 550 251 33
Vårdförbundet Lisa Bladin
08 550 240 00vx
Vårdförbundet Karstin Felldin
08-55024000vx
Chefsjuksköterska Veronica Dahlgren
08-550 241 66
Vision Annette Boden
08 550 240 00vx
Chefsjuksköterska Regina Karlsson
08-55025133
Kommunal Erika Warnecke
08-55024000
Chefsjuksköterska Åsa Hedh
08 55024432
Diabetessjuksköterska Tina Asplund
08 55024447
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08 55024000
Chefsjuksköterska Anette Hast
08-55024148
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08-55024000 vxl
Verksamhetschef Sven Klaesson
08 - 550 25268
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08 550 240 00
Chefsjuksköterska Aija Blomberg
08 550 241 44
SRAT Maria Yngvesson
08 442 44 61
Chef systemvård Karin Andersson
08 - 550 250 96
Vision Anette Bodén
08 - 550 240 00 vx
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08 - 550 240 00 vx
Studierektor för psykiatri Tomas Moberg
08-550 240 00 vx
Bitr. Chefsjuksköterska Sophie Sköld
08-550 241 16
Chefsjuksköterska Carin Lindahl
08-55024139
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08 550 240 00vx
Chefsjuksköterska Annika Cederholm
08-550 243 86
Vårdförbundet Kerstin Felldin
08-550 240 00
Chefsjuksköterska Annika Cederholm
08 550 243 86
Chefsjuksköterska Annika Johansson
tel:08-55025264
Chefsjuksköterska Carin Lindahl
08-55024139
Tf chefsbarnmorska Chatarina Strömbäck
550 242 40
Verksamhetschef Lena Kumlin
08-550 24498, 073-6618844
Administrativ servicehef Christer Maskåll
08-550 250 77
Biträdande chefsjuksköterska Niina Lempiäinen
08 550 24189
Chefsjuksköterska Thomas Lupaszkoi Hizden
08 550 251 83
Verksamhetschef Florean Pietsch
08-550 240 00, vxl
Enhetschef Susanne Karlsson
08 55024152
Chefsjuksköterska Regina Karlsson
08 55025133
Radiolog, handledare Anna Jansson

Verksamhetschef Anna-Sophie Westman

Verksamhetschef Anneli Lennberg
0736 251 727
Verksamhetschef VO Vård Anneli Lennberg
073 625 17 27
Cheflogoped Susanna Berndts
08 550 246 62
Enhetschef Anita Karlsson
08- 550 246 07
Chefbarnmorska Maria Hedström
08-55024250
Chefsjuksköterska Sevim Yossef
08-550 240 00 (vxl)
Chefsjuksköterska Veronica Dahlgren
08-550 241 66
Chefsjuksköterska Karin Masus
08-550 249 79
Verksamhetschef VO Vård Anneli Lennberg
073 625 17 27
Personalspecialist Christina Lernefalk
08 550 240 12
Chefsjuksköterska Carin Lindahl
08-55024139
Enhetschef Veronica Dahlgren
08-550241 66
Chefssjuksköterska Eleksandra Mousa
08-550 244 66
Bitr. Chefssjuksköterska Anna-Karin Blomkvist
08-550 244 66
Bitr. Chefsjuksköterska Niina Lempiäinen
08 550 241 89
Bitr. chefsjuksköterska Niina Lempiäinen
08 550 24189
Verksamhetschef Sven Klaesson
08-550 252 68
Psykolog Linda Ritheim
08-550 252 78
Chefsjuksköterska Annika Sundberg
0855024352
Enhetschef Anita Karlsson
08-550 246 07
Chefsjuksköterska Anette Hast
08-55024148
Chefsjuksköterska Annika Cederholm
08-55024784
Chefsjuksköterska Janne Putkinen
08-55024746
Verksamhetschef Maria Undén
070-0903767
Studierektor Paul Lundgren
072-507 70 91
Studierektor allmänmedicin Yvonne Karlsson Lind
073-620 96 40
Studierektor psykiatri Stefan Eriksson
070-165 53 98
Chefsjuksköterska Sevim Deniz Ercan
08-550 24376
Enhetschef Lena Jerning
08-550 24186
chefsjusköterska Annika J Johansson
08-550 252 64
HR-specialist Karl Kristensson
08.552 240 52
Chefsjuksköterska Annika Sundberg
08-55024352
Chefsjuksköterska Anja EKlund
08-55024325
Chefsjuksköterska Susanne Karlsson
08-55024152
HR Karl Kristensson
08-55024052
Chefsjuksköterska Anette Hast
08-55024148
Tf Verksamhetschef Ingrid Lindroth
08-55024709
Enhetschef Katarina Söderberg
08-550 249 58
Chefsjuksköterska Daniel Tiberg
08-550 255 56
Ekonomichef AnnaLena Jornerud Wikström
08-550 24044
Chefssk Veronica Dahlgren
08-55024166
Verksamhetschef Anna Bringby
08-55024651
Enhetschef (161228-170102) Sara Svensson
08-55024665
Chefsjuksköterska Lena Englundh
08-550 243 86
Bitr.chefsjuksköterska Yvonne Sidmalm
08-550 243 26
HR Karl Kristensson
08-550 240 52
Enhetschef Anja Pettersson
08-550 24572
Chefsjuksköterska Annica Sundberg
08-55024352
Chefsjuksköterska, Palliativa Sevim Deniz-Ercan
0855024000 vxl
Chefsjuksköterska, ASIH Annika Cederholm
0855024000 vxl
Chefsjuksköterska, ASIH Janne Putkinen
0855024000 vxl
Chefssjuksköterska Sanda Mousa
08 550 244 66
Chefsjuksköterska Sevim Deniz Ercan
08-55024000
Vd Mikael Runsiö
08-550 24027
Chefsjuksköterska Åsa Hedh
08-55024432
Sjuksköterska Katri Huikuri
08-55024024
HR Karl Kristensson
08-55024052
TF Enhetschef Karolina Andersson
08-55025192
Chefsjuksköterska Eleksandra Mousa
08-55024466
Bitr.chefsjuksköterska Anna-Karin Blomkvist
08-55024466

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Södertälje Sjukhus AB ---
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Vikariat 100%, 130812-130930, ev med möjlighet till förlängning.

Besöksadress

Rosenborgsgatan 6-10
None

Postadress

---
---, ---

Liknande jobb


26 February 2020

26 February 2020

26 February 2020

26 February 2020