Vill du arbeta som it-säkerhetsspecialist hos CERT-SE?

Arbetsbeskrivning

MSB utvecklar, tillsammans med andra, individens och samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Vi arbetar genom kunskapsuppbyggnad, stöd, utbildning, övning, reglering, tillsyn och eget operativt arbete i nära samverkan med kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer för att uppnå ökad trygghet och säkerhet på alla samhällsnivåer – från lokalt till globalt.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vi söker en it-säkerhetsspecialist till enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering vid avdelningen för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet.

Avdelningen består av fyra enheter med totalt c:a 60 medarbetare.

Enheten för operativ cybersäkerhet och it-incidenthantering består av 24 medarbetare. Till vardags är vi den nationella funktionen för stöd till samhället i arbetet med att hantera och förebygga it-incidenter. Denna funktion benämns CERT-SE. Vid större händelser kan CERT-SE bemannas av fler kollegor från andra enheter på avdelningen.

- CERT-SE har tekniskt fokus mot masspåverkande cyberhot, sårbarheter i vanligt förekommande produkter samt mot specifika hot av allvarlig natur. Detta i syfte att bidra till skydd av samhällsviktiga funktioner och digitala tjänster samt för samhället i stort.
- CERT-SE tar emot, söker, bedömer, analyserar och förmedlar cybersäkerhetsrelaterad information. Detta i syfte att sprida information och kunskap innan och under IT-incidenter.
- CERT-SE är Sveriges kontaktpunkt för cybersäkerhet gentemot motsvarande funktioner i andra länder.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta som it-säkerhetsspecialist i enhetens operativa verksamhet vilket gör att dina arbetsuppgifter kan vara av både planerad eller händelsestyrd natur. Vissa veckor har du beredskap i rollen som vakthavande. På kontorstid leder du då det operativa arbetet vid CERT-SE genom att prioritera och fördela ärenden till enhetens it-säkerhetsspecialister. Efter kontorstid bevakar du CERT-SE telefon och epost och har viss omvärldsbevakning på området. Skyndsamma ärenden kan behöva hanteras även utanför kontorstid. Som vakthavande har du också kontakt med drabbade verksamheter samt andra nationella och internationella aktörer.

Övriga veckor arbetar du exempelvis med incidentutredningar, analyser, omvärldsbevakning eller olika it-incidentförebyggande aktiviteter. Dina arbetsuppgifter är av både it-teknisk och administrativ art.

Du kommer även att delta i it-incidentövningar, nationellt som internationellt. Ibland arbetar du enskilt, ibland tillsammans med andra.

Din kompetensprofil

- Du har för tjänsten relevant högskoleutbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt.
- Du har minst tre års yrkeserfarenhet av it-säkerhetsrelaterat arbete i en större organisation.
- Du har deltagit i hantering av it-säkerhetsincidenter, vilket gett dig erfarenhet inom områden som logganalys, it-forensik och analys av skadlig kod.
- Du är intresserad av och har vana från omvärldsbevakning inom sakområdet.
- Du har mycket god förmåga att uttrycka dig, läsa och skriva på svenska och engelska.

Meriterande är

- yrkeserfarenhet från en CSIRT/CERT
- yrkeserfarenhet inom it-säkerhetsarbete i Microsoftbaserade server- och klientmiljöer
- it-incidentrelaterade utbildningar, exempelvis SANS504/508
- arbete med cyber threat intelligence – analys och utredning av attackmetoder och kännetecken

I en operativ verksamhet är lagkänsla en viktig del av arbetsmiljön och bidrar till vår förmåga att hålla hög kvalitet och bibehållen arbetsglädje även vid pressade tidsförhållanden. Vi sätter därför stor vikt vid din personlighet och vid din förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.

Anställningsform

Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor i tjänsten, nationellt och internationellt, kan förekomma. Anställningen är en tillsvidareanställning och MSB tillämpar provanställning.

Svensk medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Har du frågor kontakta tf. enhetschef Andreas Rappe, bitr. enhetschef Peter Jonegård eller  bitr. enhetschef Robert Jonsson. Fackliga företrädare är Lena Vretling Saco-S, Frida Billström ST och Ann-Britt Paradis SEKO. Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240.

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast den 18 januari 2019, märkt med referensnummer 2018/210. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Som statlig myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på till exempel ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


12 February 2019

26 August 2019