Arbetslivsinstitutet.se

Vill du bli Södersjukhusets jurist och dataskyddsombud?


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Individuell lön efter överenskommelse mån - fre 39,5 tim/vecka, flextid Tillsvidareanställning

Södersjukhuset – ett akutsjukhus mitt i Stockholm, är hela livets sjukhus där vi med hög kompetens och bra samarbete strävar efter att vara Sveriges ledande akutsjukhus. På Södersjukhuset bedrivs även en omfattande klinisk forskning och utbildning. För oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära, personliga patientkontakten och se till att leva upp till våra ledord: ”för patienten - med patienten”. 
Den administrativa avdelningen Sjukhusservice söker en jurist som även ska inneha rollen som sjukhusets dataskyddsombud. Tjänsten är placerad vid sektionen för Juridik och Journalservice, en sektion som hanterar journalförfrågningsärenden, arkivfrågor, ersättningsanspråk, fondärenden, registratur och diarieföring mm. Sjukhusservice tillhandahåller tjänster inom juridik, fastighet, säkerhet, projektledning, upphandling, medicinteknik, bibliotek m.m. 
 
Arbetsuppgifter: 
Som jurist på Södersjukhuset ger du sjukhusets ledning och verksamhetsområden juridiskt stöd inom såväl civilrätt som förvaltningsrätt. Det handlar främst om avtalsrätt, offentlighet och sekretess samt hälso- och sjukvårdslagstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även ansvar att hålla internutbildningar, ta fram och revidera styrdokument samt leda eller delta i beredning av beslutsunderlag. Du är en central och uppskattad funktion på sjukhuset. 
Som sjukhusets dataskyddsombud kommer du inledningsvis att arbeta med den implementering av dataskyddsförordningen som har inletts vid sjukhuset, för att säkerställa att Södersjukhuset efterlever lagkraven. Du kommer att arbeta med att ta fram och löpande uppdatera interna styrdokument och processer samt löpande övervaka verksamhetens regelefterlevnad inom området. 
Inom Stockholms läns landsting finns flera samarbetsorgan/nätverk för jurister respektive personuppgiftsombud (fr o m 2018 dataskyddsombud) där du ges möjlighet att samverka och utbyta erfarenheter med kollegor på andra enheter inom landstinget. Du kommer även att ingå i ett nationellt nätverk för jurister inom hälso- och sjukvården. 
 
Anställningsform: 
Tillsvidareanställning 39,5 tim/vecka 
 
Kvalifikationer: 
Som jurist på Södersjukhuset ska du ha förmågan att kunna se helheten och snabbt kunna sätta dig in i olika frågeställningar. Du ska ha juristexamen och några års erfarenhet av juridiskt arbete, t.ex. inom företag, myndighet eller liknande. Du har goda kunskaper om personuppgiftslagen och det är meriterande om du är insatt i den kommande dataskyddsförordningen. Det är meriterande med erfarenhet som personuppgiftsombud eller att på annat sätt ha arbetat inom området. 
Du ska tycka om att arbeta med många olika frågeställningar samtidigt och kunna lämna relevanta svar med kort varsel. Du bör ha ett intresse för att dela med dig av dina kunskaper och gärna ha erfarenhet av att arbeta pedagogiskt.  
Det är viktigt att du behärskar svenska språket väl både skriftligt och muntligt.  
 
Personliga egenskaper: 
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, flexibilitet och initiativförmåga. Du är starkt engagerad i dina arbetsuppgifter och tycker om att ha kontakt med många människor. Du måste kunna arbeta utifrån Södersjukhusets värdegrund med ett patient- och kundperspektiv.  
Som sjukhusjurist behöver du vara en serviceinriktad person med en problemlösande förmåga. Du har förmågan att leda arbetet utifrån tydliga mål, strategier och med patientnyttan i fokus. Som person är du bra på att lyssna och föra fram ett budskap, du har även lätt att uttrycka dig i tal och skrift.  
 
Information om tjänsten lämnas av: 
Anita Bengtson, sektionschef Sjukhusservice tel 08-616 14 94, 
Lena Lundin servicedirektör Sjukhusservice tel 08-616 17 90 
 
Fackliga företrädare: 
SACO Linda Lampén 08-616 11 48 
 
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna Wiberg

Niklas Blomberg
08-616 17 10
Tina Sjöqvist
08-616 2961
Anna-Karin Svedén
08-616 18 27
Nina Hermansen
08-616 1212
Viveca Dahlström , 08-616 28 11
08-616 1589
Peter Blomberg
08-616 31 75
Nancy Skohg

Nancy Skohg

Petra Ekbacke, Vårdenhetschef
08-616 20 35
Birgitta Möller
08-616 26 76
Ann-Marie Bernsveden
08-616 40 95, 070-9930350
Helena Strömgren

Marina Adler
08-616 41 48
Karin Juhlin
08-6161593
Christina Otterstam

Anna Kristina Taavo Dickman
08-616 1589
Lena Langenfors
08-616 37 29
Anna Wiberg

Irina Ekstrand
072-599 37 56
Elisabeth Pantzar
08-616 31 61
Patric Gill, kostchef
08-616 16 85
Patric Gill
08-616 16 85
Margareta Hansell

Anna Malm

Lisa Skogström
08-616 46 57, 072-5993734
Lisa Skogström
08-616 446 57, 072-5993734
Birgitta Milton
072-599 38 45
Helene Berg
08-6161512
Julia Hedin
072 599 28 13
Fredrik Stenius
08-616 40 29
Anna Wiberg

Ingrid Rasmuson
08-616 10 93, 616 10 11, 073-966 09 52
Emma Lindbäck
0725993529
Tora Almquist
0725993517
Nancy Skohg
08-616 30 00
Eva Ullman
08-718 65 21, 0700-891 713
Peter BLomberg
08-616 12 23
Rebecca Rosenqvist
072 599 39 27
Git Eliasson
08-616 17 22
Marina Adler-Runow
08-6164148/076-569 65 92
Anita Bengtson
08-616 14 94
Vårdenhetschef Sophia Grigoriou
076-582 45 19
Maria Anckers

Anna Karin Svedén
08-616 15 93
Annelie Moquist

Pia Petrovic
073-699 48 76
Anita Bengtson, chef Upphandlingssektionen
08-616 14 94
Susanna Hagström tf sektionschef avd IT och eHälsa
08-616 16 93
Susanne Engdahl
070-4846018
Mikaela Nissander, chef sektion Telefoni
08-616 11 01
Maria Anckers
072–5993622

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 27 December 2017

Södersjukhuset

Besöksadress

Sjukhusbacken 10
None

Postadress

Sjukhusbacken 10
Stockholm, 11848