Arbetslivsinstitutet.se

Vill du vara med och bygga upp E3 - vårt nya energicenter i Eskilstuna


1 platser Tillsvidare Heltid Enligt avtal. Heltid. Tillsvidareanställning

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare. Vi har helhetssyn i vårt samhällsuppdrag och vi gör skillnad varje dag genom att fokusera på goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder.

I Eskilstuna finns driv och framåtanda. Vi är en av Sveriges miljöbästa kommuner som tänker hållbart i alla led, vi välkomnar olikheter och har modet att gå vår egen väg. Alla 8 500 medarbetare och ledare utvecklas i Modigt medarbetarskap/ledarskap och Modiga idéer.

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla Eskilstuna till en ännu bättre stad att bo, leva och verka i. Välkommen att göra skillnad!

Vi har tillsammans med Energimyndigheten påbörjat arbetet med att utforma ett energicenter i Eskilstuna. Energicentret har arbetsnamnet E3, Eskilstuna Energy Efficiency center, och ska bidra till att nå nationella och lokala klimat- och energimål.

E3 ska vara ett kompetenscentrum för samarbete och innovation inom energiområdet där forskare, startup-företag, marknadsaktörer och offentlig sektor ska samverka i en kreativ och dynamisk mötesplats. Här ska det finnas speciellt anpassade lokaler för besök, möten, utbildning och konferenser. E3 blir också en katalysator och ett nav för stadsdelen Väster i Eskilstuna, som fungerar som demonstrationsarena. Området ska användas för utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom energiområdet.

Projektet kommer löpande att rapportera till styrgruppen och organisatoriskt kommer huvudprojektledaren att höra till kommunledningskontoret med miljö- och samhällsbyggnadsdirektör Kristina Birath som närmaste chef. Initialt kommer huvudprojektledaren att ha sin arbetsplats i stadshuset, men kommer när lokalen för E3 är klar, att ha sin arbetsplats där. Båda platserna ligger nära tågstationen.


ARBETSUPPGIFTER
Gillar du höga förväntningar, tydliga mål på både kort och lång sikt och brinner för energieffektivisering i ett samhällsperspektiv? Då har du chansen att arbeta i ett av Sveriges mest spännande projekt i den här branschen!

Det är dags för nästa steg i projektet och vi behöver en huvudprojektledare som driver och leder arbetet i genomförandefasen. Utifrån givna projektdirektiv ska du ansvara för att verksamheten etableras och fylls innehållsmässigt samtidigt som en fysisk byggnad ska upphandlas.

Som huvudprojektledare har du ansvar för budgeten. Vi tror att en stor del av resurserna till projektet kommer genom extern finansiering, därför blir en del av din uppgift att arbeta med att söka medel från olika fonder.

E3 ska vara den naturliga platsen för samarbete, innovation och gemensamma projekt inom energiområdet där forskare och akademi, nystartsföretag, marknadsaktörer och offentlig sektor kan samverka – en viktig del i ditt arbete är att koppla samman de här olika intressenterna.

Du kommer att ha stöttning i form av extra resurser på deltid som till exempel kommunikatör, administratör, upphandlare och delprojektledare.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har minst kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik. Du har flerårig erfarenhet av kvalificerad projektledning och har kunskap om energieffektivisering i ett samhällsperspektiv eller demonstrationer av ny teknik i olika miljöer. Det är viktigt att du har kännedom om externa finansieringsprogram och hur man söker dem. Det är meriterande om du har arbetat med innovationsupphandlingar eller har kännedom om innovationssystem.

Som person behöver du vara drivande och självgående och uppskatta att vara med och bygga upp något snarare än att förvalta det som andra gjort. Du gillar utåtriktade kontakter och ser värdet av samverkan och samarbete. Du har förmågan att tänka strategiskt samtidigt som du kan hantera de operativa frågor som dyker upp. Bredden i uppdraget kräver också att du är strukturerad och organiserad.

? Mina förväntningar på huvudprojektledaren är, att du är bra på att koppla samman behovsägare med lösningar från företag och forskare. Du vill skapa nya möjligheter för företag och idéer inom energieffektivisering, på plats i Eskilstuna, och göra E3 till en spännande mötesplats i Energisverige, säger miljö- och samhällsbyggnadsdirektören Kristina Birath.

Välkommen med din ansökan till det roligaste jobbet om du brinner för energieffektivisering och vill vara med och påverka framtiden!


ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den ligger till grund för vårt urval. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du anger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Sofia Kroné Karlsson
016-710 27 52
Susanne Nickel

Therese Kristiansson
016-710 51 38
Namn på facklig företrädare lämnas vid förfrågan

Robert Isaksson
016-710 12 37
Sofia Kroné Karlsson (semester v.28-31, vid fråg

Ing-Britt Hagström
016-710 12 07
Fredrik Wetterling
016-710 26 42
Frågor gällande tjänsterna; kontaktpersoner är a

Jörgen Axelsson
016- 710 21 32
Ida Wetterberg
016-710 12 38
Rekryteringsenheten
016-710 70 77
Isabel Kjellberg
016-710 17 02
Per-Axel Sundberg
070-3289590
Rekryteringskonsult Isabel Kjellberg
016-710 17 02
SSR Maria Hedvall
016-710 54 09
Rekryteringskonsult Helena Swärd
016-710 25 73
Rekryteringskonsult Peter Skantz
016-710 10 65
Rekryteringskonsult Peter Poulsen
016-710 10 67
Vision Henrik Westberg
016-710 23 23
SSR Rose-Marie Sundman
016-710 25 92
Rekryteringskonsult Malin Gustafsson

Rektor Carl Lindstedt
016- 710 16 48
Rekryteringskonsult Robert Isaksson
016-710 12 37
Bygglovschef Per Wiig
016-710 10 24
Byggnadsinspektör Anette Larsson
016-710 11 16
Kommunalarbetarförbundet Anna Lundblad
016-710 51 29
Lärarförbundets Skolledarförening Mats Röstberg
016-710 28 43
Rekryteringskonsult Ida Wetterberg
016-710 12 38
Rekryteringskonsult Malin Gustafsson
070-08 66 955
Rekryteringkonsult Anna Dahlberg
070-215 83 24
Biträdande rektor Pernilla Sjögren
016-710 13 79
LR Helena Sivertsson
016-7102264
Lärarförbundet Git Nygårds
016-7102264
Lärarförbundet
016-710 23 24
Skolledarförbundet
073-950 66 60
Kommunal, BoU
016-710 25 72
Rekryteringskonsult Therese Kristiansson
016-7105138
Rekryteringskonsult Malin Gustafsson
016-710 28 13
Anna Larsson, Rekryteringskonsult
070-086 21 64
Rekryteringskonsult Stefan Adolfsson

Enhetschef Gudrun Luthman

Maria Englund, (särskilt boende) Enhetschef
016-710 22 25
Anneli Gravander, (hemsjukvård) Enhetschef
016-710 52 12
Roger Bergman,(särskilt boende) Sjuksköterska oc
073-950 65 29
Ludmilla Jarlbäck,(hemsjukvården) Distriktssköte
070 089 36 27
Catrin Lundberg, Rektor
073- 950 60 45
Biljana Sekaric, LR-representant
016-15 96 18
Rekryteringskonsult Stefan Adolfsson
070-086 21 63
Områdeschef Kommunikation Åsa Öberg Thorstenson
016-710 87 62
Jennie Werner, lärarförbundet
070-405 04 37
Peter Estberg, Rektor
073-950 61 02
rekryteringskonsult Johanna Gustafsson
016-710 51 38
Telefontid 08:00-10:00 Tim- och sommarjobb
016-710 70 99
Anna Larsson, Rekryteringskonsult
070-086 21 64
Rekryteringskonsult Stefan Adolfsson
070-086 21 63
Rekryteringskonsult Anna Dahlberg
016-710 28 30
Biträdande Rektor Jens Axdorph
016-710 21 17
Rektor Helena Carlström
016-710 23 67
Rekryteringskonsult Anna Svenson
070-0862165
Rekryteringskonsult Elin Engström
016-710 51 39
Rekryteringskonsult Jimmy Bylund
016- 710 28 32
Rektor Karin Dahlin
016-710 15 78
Rekryteringskonsult Isabel Kjellberg ( fram till 18e juli)
016- 710 17 02
Rekryteringsenheten
016- 710 70 77
Rekryteringskonsult Peter Poulsen (f.r.o.m 22 juli)
016-710 10 67
Tf enhetschef Maria Danielsson

Rektor Jessica Nåsmark Eriksson
016-710 2946
Biträdande rektor Mia Schärdin

Rektor Frida Åström

Rektor Fredrik Wetterling

Rektor Jenny Råström

Rektor Jens Lindgren
073-765 17 00
Rektor Jan-Erik Nyström

Rektor Karin Dahlin

Rekryteringskonsult Malin Gustafsson
016-7102813
Rekryteringskonsult Lisa Holmström (semester v. 30 - v. 32)
016-710 50 08
Rekryteringskonsult Malin Sjöbacka
016- 710 31 48
Rekryteringskonsult Helena Wallström

Rekryteringskonsult David Törnqvist
016 - 710 17 02
Rektor Frida Åström
016-710 45 82
Rekryteringskonsult Malin Medin
016-710 31 47
Enhetschef Tarja Hyvönen Sjögren
016-710 15 92
Kökschef Lina Sjöberg
070-086 61 01
Rekryteringskonsult Jasemin Bill
016-710 17 18
Rekryteringskonsult Annika Snickars
016-710 50 14
Rekryteringskonsult Therese Carlsson
016-710 39 31
Rekryteringskonsult Lina Dahlström
016-710 11 90
Lärarnas riksförbund Ulrika Rytterström
016-710 72 71
på Advice Executive Search. Gustaw Lindhall
072-329 94 94
Kökschef Fredrik Jonsson
016 710 46 77
Förskolechef Susanne Ekholm
016-710 13 36
Förskolechef Sofia Hertzberg
070-086 60 98
Rekryteringskonsult Hanna Söderberg
016 710 50 07
Rekryteringskonsult. Ledig 23/12 samt 2-5/1. Peter Skantz
016- 710 1065
Rekryteringskonsult Lisa Holmström
016-710 50 08
Rekryteringskonsult Malin Sjöbacka
016 710 31 48
Rekryteringskonsult Marika Kröller
016-710 9871
Rekryteringskonsult Mina Franklin
016-710 28 30
Rekryteringskonsult Maria Walde
016-710 98 72
Arbetsledare Peter Perneblad
076 496 12 74
Arenavärd Tomas Qvarfordt
076 496 21 29
Rektor Birgitta Gillberg

Förskolechef Christina Ebbesson

Förskolechef Carina Böös


Ansök

> Sista ansökningsdatum: 15 March 2017
Ange referens: 3409

Eskilstuna kommun

Besöksadress

63186 Eskilstuna
None

Liknande jobb


Planerare inom kulturområdet Örebro Kommun 28 February 2017 Planerare inom kulturområdet
Trafikverket 2 March 2017 Sakkunnig Planering - analys punktlighet
Vik. strateg – mobilitet och infrastruktur Region Gävleborg, Hå.. 1 March 2017 Vik. strateg – mobilitet och infrastruktur