Viltsamordnare - Vilthandläggare till Vänersborg

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en drivande kraft i arbetet för det hållbara samhället. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner och en rad andra aktörer för att bidra till ett samhälle där människor, djur och natur har det bra, både idag och i framtiden. Vi ser till samhällsintresset som en helhet, gör väl sammanvägda bedömningar och säkerställer att regeringens beslut genomförs i länet. Vårt fokus är länets 1,6 miljoner invånare och 49 kommuner. Länsstyrelsen i Västra Götalands län är värdlän för den nationella och länsstyrelsegemensamma IT-enheten som ska bidra till de 21 länsstyrelsernas utveckling genom att erbjuda ett hållbart och effektivt IT-stöd.

På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:

* Intressanta, utmanande och omväxlande arbetsuppgifter
* Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta
* Yrkesstolhet
* Möjlighet att lära nytt och utvecklas
* Bra förmåner och villkor
* God arbetsmiljö och gott kamratskap

Naturvårdsenhetens uppdrag är att stärka den biologiska mångfalden och friluftslivet. Vi bildar naturreservat av representativa och värdefulla naturområden samt vårdar och förvaltar dessa områden. Vi verkar för en god hushållning med naturresurser samt prövar olika verksamheters och arbetsföretags tillåtlighet och bedriver tillsyn. Den viktigaste lagstiftningen är miljöbalken. Länsstyrelsen är den regionalt ansvariga förvaltningsmyndigheten för jakt och viltförvaltning och ska genomföra tilldelade uppdrag inom jakt och viltförvaltning.

Förvaltningsfunktionen består av ca 20 medarbetare som har ett brett spektrum av arbetsuppgifter. Funktionen arbetar med vilt- och rovdjursförvaltning, men också med förvaltningen av skyddade områden, Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), den lokala naturvårdssatsningen (LONA), miljöövervakning och miljömål. Vilthandläggarna är placerade i Vänersborg. Just nu pågår en process att samordna vilt- och rovdjursförvaltningen.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som viltsamordnare/vilthandläggare ska du både samordna arbetsuppgifter och ingå i den grupp som arbetar med viltförvaltning. Du kommer att vara placerad i Vänersborg vid naturvårdsenheten och tillhöra förvaltningsfunktionen.

Du ska ansvara för planering och samordning av verksamheten. Du kommer också att handlägga jakt- och viltskadeärenden, arbeta med Cites samt föredra ärenden i länets Viltförvaltningsdelegation. I arbetsuppgifterna ingår även ekonomisk uppföljning och utvärdering samt kontakter både internt och extern med djur- och markägare, organisationer och andra myndigheter.

Viltförvaltningen befinner sig i en utvecklingsprocess och omfattas succesivt av allt fler arter.

I arbetsuppgifterna ingår:
* Planera och samordna viltförvaltningen
* Vara föredragande/sekreterare i viltförvaltningsdelegationen
* Handlägga och besluta i olika typer av vilt-, jakt-, och skyddsjaktärenden
* Besluta om tillstånd och tillsyn av handel och förevisning av utrotningshotade djur
* Handlägga remisser
* Hantera viltskademedel
* Delta i arbetet med den nya älgförvaltningen

Din placeringsort är Vänersborg.

KVALIFIKATIONER
* Högskoleutbildning med examen i biologi med inriktning mot viltekologi eller annan utbildning som bedöms likvärdig
* Goda datakunskaper (Office-paketet)
* B-körkort

Meriterande
* Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
* Jägarexamen
* God kunskap i GIS

Personliga egenskaper
* Du är analytisk, strukturerad och har mycket god organisationsförmåga
* Du är målinriktad och kan planera och prioritera arbetsuppgifter, både dina egna och andras
* Du är en positiv och utåtriktad person som kan skapa engagemang och delaktighet
* Du har god service- och ansvarskänsla
* Du är tydlig och kan kommunicera ut ditt budskap på ett lättförståeligt sätt såväl i tal som i skrift
* Du måste stundtals kunna hantera en hög arbetsbelastning

Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gull-Britt Svensson
010-22 455 24
Sten Wolme
010-224 54 39
Mikael Johansson

Jan Carlsson

Pia Strandh
031-7619213
Redovisningschef Emelie Larsson
010-224 54 08
ST Gull-Britt Svensson
010-22 455 24
SACO Sten Wolme
010-224 54 39
SEKO Mikael Johansson

Personalchef Jan Carlsson

Funktionschef Jörel Holmberg
010-224 51 69
Vilthandläggare Lisbeth Johansson
010-224 54 67
ST Gull-Britt Svensson
010-224 55 24
SEKO Thomas Gorin Weijmer
0770- 457 990
Säkerhetsdirektör Lisa Nordahl
010-224 45 04
Klimatanpassningssamordnare Anna Gerogieva Lagell
010-224 45 05
Inköpschef Ronny Odervång
Tel 010-224 44 95
Stabschef Lenny Lämber
010-224 48 23
Dokumentcontroller Annika Berggren
0736 - 60 51 56
Enhetschef Karolina Von Mentzer
010-224 45 56
Biträdande Länsantikvarie Lars Jacobzon
010-224 51 05
Funktionschef Ärendefunktionen Eva Olsen tillgänglig 1 till 4 juli samt från 14
010-224 51 68
Naturvårdshandläggare Linda Karlsson till gänglig 1 till 18 juli samt
010-224 43 59
Enhetschef Sven Sweberg

Gruppchef Förvaltning Dan Nygren tillgänglig fr o m 4/8
010-2245638
Gruppchef Förvaltning Dan Nygren anträffbar fr o m 4/8
010-2245638
Avdelningschef Ulrika Samuelsson
010-224 54 35
Energi- och klimathandläggare Andrea Teran Öman
010-224 46 16

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen Västra Götalands län GÖTEBORG
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde under hösten 2014., upphör: Anställningen kan komma att inledas med sex månaders provanställning.

Besöksadress

Södra Hamngatan 3 40340 GÖTEBORG
None

Postadress

None
GÖTEBORG, 40340

Liknande jobb


FÖRSTE ASSISTENT

20 March 2008

Zoolog till Ölands Djur & Nöjespark

24 September 2007