Arbetslivsinstitutet.se

Virserums Konsthall söker ny ledare.


1 platser Tillsvidare Heltid

Initiativtagaren till och ledaren för Virserums Konsthall, Henrik Teleman lämnar vid årsskiftet chefskapet vid Virserums för egen konstnärlig verksamhet, och eventuellt andra uppdrag. Styrelsen söker därför hans efterträdare.
Virserums Konsthall drivs av en ideell förening med bidrag från Statens Kulturråd, Hultsfreds kommun och Regionförbundet i Kalmar län. Bidragen uppgår till ca 40 % av omsättningen, och för större aktiviteter är konsthallen beroende av annan extern finansiering främst via projekt. Att aktivt arbeta med finansiering är därför en del av konsthallschefens vardag.

Arbetet som konsthallschef vid Virserums Konsthall innebär att vara ansvarig för hela verksamheten inför styrelsen, planera och genomföra utställningar, aktiviteter m m inom ramen för den budget som lagts fram för godkännande av styrelsen.

Konsthallschefen är konstnärlig ledare, ekonomiskt ansvarig och ansvarig för personal samt leder det dagliga arbetet i konsthallen. Den fasta personalen utgörs förutom av konsthallschefen f n av 2 personer samt 3 projektanställda i projekt som finansieras externt.

Den person vi söker ska ha dokumenterad konstnärlig erfarenhet av att leda projekt och/eller verksamheter under en längre period samt kunna visa resultat. Det är också viktigt att personen kan leda det dagliga arbetet med utställningsbyggnation, underhåll av fastigheten m m.

Konsthallen är väl förankrad i lokalsamhället och samverkar med företag och organisationer i regionen.
Det är därför ett krav att konsthallschefen är bosatt i lokalsamhället, som är konsthallens viktigaste influens och kritiker.

Information om konsthallens mål m m finns på hemsidan www.virserumkonsthall.com.

Ett viktigt område för konsthallen är arbetet med trä och nödvändighetens arkitektur, där Henrik Teleman kan komma att göra insatser på uppdrag av styrelsen.

För ytterligare information, kontakta styrelseordförande Margaretha Hultgren, tel 0495 30333 eller 070-2054174.

Kontaktpersoner på detta företaget

kassör Barbro Wenden
049531506 0706629303
personalansvarig Barbro Wenden
049531506 0706629303
Producent Carolina Jonsson
0495-31536

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 13 October 2013
Övrigt: Ansökan, som ska vara styrelsen tillhanda senast 13/10, ställd till Styrelsen för Virserums Konsthall, och skickas under adress Kyrkogatan 34, 57080 Virserum. Ansökan ska förutom CV och löneanspråk innehålla en kort redogörelse för hur du ser på det konstnärliga uppdraget för Virserums Konsthall.

Virserums Konsthall

Besöksadress

Kyrkogatan 34
None

Postadress

Kyrkogatan 34
VIRSERUM, 57080

Liknande jobb


Curator/konstpedagog SÖRMLANDS MUSEUM 15 September 2016 Curator/konstpedagog
Museiassistent Vetlanda kommun, Kul.. 21 September 2016 Museiassistent
Assisterande curator till OpenArt Örebro Kommun 31 October 2016 Assisterande curator till OpenArt