Ystads kommun söker Bygglovschef

Arbetsbeskrivning

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt. Allt som allt en god miljö för kreativitet.
Här kan du bo i den medeltida stadskärnan, på öppna landsbygden eller kanske nära havet. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö, erbjuder en rökfri arbetsplats samt möjlighet till friskvård.

Bygglovsenheten är en av tre enheter inom Stadsbyggnadsavdelningen. De övriga är Planenheten och Kart- och mätenheten. På bygglovsenheten arbetar en bygglovsarkitekt, en bygglovshandläggare, två byggnadsinspektörer, en kommunantikvarie, en nämndsekreterare, en registrator och två assistenter. Arbetet leds av bygglovschefen. Enheten hanterar ärenden om bygglov, tillsyn och överträdelser, rådgivning samt ger information i byggfrågor.

ARBETSUPPGIFTER
Som bygglovschef kommer du att ha verksamhets-, budget och personalansvar för nio medarbetare. Verksamhetsansvaret innebär beredning av och beslut i ärenden rörande bygglov, rivningslov och marklov. Vidare handläggning av anmälningar samt av ärenden för genomförande av bygg-, rivnings- och markåtgärder. Verksamheten ska också utvecklas och möta förändrade krav och förväntningar. I uppdraget ingår att upprätta goda samarbetsformer med medborgare, politiker och exploatörer. Arbetet ska ske i samverkan med övriga enheter och avdelningar med stadsbyggandet i fokus.
Som bygglovschef förväntas du också vara handläggare av bygglovsärenden och att stödja enhetens personal med kunskap och handledning i bygglovsärenden.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning som arkitekt eller annan jämförbar akademisk utbildning. Du ska ha goda kunskaper i plan- och bygglagstiftning och god samarbetsförmåga. Som person ska du vara strukturerad och serviceinriktad med förmåga att engagera och inspirera.
Förvaltningsrättsliga kunskaper, erfarenhet av arbetsledning och kommunal ärendehantering inom bygglovs- och tillsynsverksamhet samt erfarenhet av ekonomiskt ansvar är meriterande. Vidare är det önskvärt att du är processinriktad och pedagogisk med förmåga att bygga relationer.
Du ska ha minst tre års erfarenhet av att arbeta med bygglovshantering.

ÖVRIGT
All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Christina Molin
0709-47 71 34
Driftledare Rolf Olsson
0411-57 75 70
Fastighetschef Olof Hübner
0411-57 77 95
Bygglovschef Malin Gülich
0411-57 72 67
Byggnadsinspektör Joachim Åberg
0411-57 73 32
Förvaltningschef Kerstin Wulff
0411-57 74 50
Bygglovschef Malin Gülich
0411-57 72 67 / 0411-57 72 30 (exp)
Stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson
0411-57 72 42
Gruppledare Alex Bentervall

Planchef Anna Möller
0411-57 70 87
Arbetsledare Tony Gunnemar
0411-577203
Stadsarkitekt Leila Ekman
0411-57 72 40
Renhållningschef Catarina Göransson
0411-57 72 48
Bygglovschef Helena Lagstrand
0411-57 72 67 (direkt) / 0411-57 72 30 (exp)
Planchef Carina Tenngart Ivarsson
0411-57 70 87
Tf Teknisk chef Ralp Hargemyr
0411-57 76 84
Enhetschef Marita Svensson
0411-57 73 12
Enhetschef Marita Svensson
0411 577 312
enhetschef kost Marie Balksäter
0411 577 228
Driftchef Kristina Göransson

Driftchef Kristina Göransson

GIS och mätningschef Roger Svensson
0411-57 72 57

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Ystads kommun, Samhällsbyggnad
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse.

Besöksadress

27180 Ystad
None

Postadress

Nya Rådhuset
Ystad, 27180

Liknande jobb


Bygglovsarkitekt

Bygglovsarkitekt

24 February 2020

Kommunarkitekt/Planarkitekt

10 August 2007

Bygglovsarkitekt/bygglovshandläggare

Bygglovsarkitekt/bygglovshandläggare

21 February 2020

Sommarpraktik Arkitekt, Landskap-eller planarkitekt

Sommarpraktik Arkitekt, Landskap-eller planarkitekt

20 February 2020