Arbetslivsinstitutet.se

Ystads kommun söker Bygglovshandläggare


1 platser Tillsvidare Heltid Månadslön Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt. Allt som allt en god miljö för kreativitet. Här kan du bo i den medeltida stadskärnan, på öppna landsbygden eller kanske nära havet. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö, erbjuder en rökfri arbetsplats samt möjlighet till friskvård.

Som bygglovshandläggare i Ystads kommun kommer du att tillhöra Bygglovsenheten, vilken är en av tre enheter inom Stadsbyggnadsavdelningen. De övriga är Plan- och GISenheten och Kart- och mätenheten. På Bygglovsenheten arbetar en bygglovsarkitekt, en bygglovshandläggare, tre byggnadsinspektörer, en byggnadsantikvarie, en nämndsekreterare, en registrator och två assistenter. Arbetet leds av bygglovschefen. Enheten hanterar ärenden om bygglov, tillsyn och överträdelser, rådgivning samt ger information i byggfrågor.

ARBETSUPPGIFTER
Som bygglovshandläggare kommer du att handlägga ärenden inom PBL-området, främst bygglov och förhandsbesked. Även anmälningsärenden och tillsyn kan komma ifråga. Du ska också vara beslutande i delegationsärenden. Rådgivning och vägledning till allmänheten är en viktig del av arbetet. Arbetet sker i samverkan med övriga enheter och avdelningar.

KVALIFIKATIONER
Du har relevant utbildning, t.ex. bygglovshandläggarutbildning eller liknande utbildning. Du har goda kunskaper i plan- och bygglagstiftningen. Som person är du strukturerad och serviceinriktad med god kommunikationsförmåga. Du har förmåga att göra avvägningar mellan olika intressen och skriva välgrundade förslag till beslut utifrån gällande bestämmelser och praxis. Erfarenhet av handläggning av ärenden inom bygglovs- och tillsynsverksamhet samt B-körkort är meriterande.

ÖVRIGT
All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Christina Molin
0709-47 71 34
Driftledare Rolf Olsson
0411-57 75 70
Fastighetschef Olof Hübner
0411-57 77 95
Bygglovschef Malin Gülich
0411-57 72 67
Byggnadsinspektör Joachim Åberg
0411-57 73 32
Förvaltningschef Kerstin Wulff
0411-57 74 50
Bygglovschef Malin Gülich
0411-57 72 67 / 0411-57 72 30 (exp)
Stadsträdgårdsmästare Ulf Andersson
0411-57 72 42
Gruppledare Alex Bentervall

Planchef Anna Möller
0411-57 70 87
Arbetsledare Tony Gunnemar
0411-577203
Stadsarkitekt Leila Ekman
0411-57 72 40
Renhållningschef Catarina Göransson
0411-57 72 48
Bygglovschef Helena Lagstrand
0411-57 72 67 (direkt) / 0411-57 72 30 (exp)
Planchef Carina Tenngart Ivarsson
0411-57 70 87
Tf Teknisk chef Ralp Hargemyr
0411-57 76 84
Enhetschef Marita Svensson
0411-57 73 12
Enhetschef Marita Svensson
0411 577 312
enhetschef kost Marie Balksäter
0411 577 228
Driftchef Kristina Göransson

Driftchef Kristina Göransson

GIS och mätningschef Roger Svensson
0411-57 72 57

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 19 May 2016
Ange referens: 116.16

Ystads kommun, Samhällsbyggnad

Besöksadress

27180 Ystad
None

Postadress

Nya Rådhuset
Ystad, 27180

Liknande jobb


Handläggare inom LSS området i Malmö/Kristianstad Region Skåne, Habili.. 2 May 2016 Handläggare inom LSS området i Malmö/Kristianstad
Överförmyndarhandläggare - vikariat Karlstads kommun, Ko.. 2 May 2016 Överförmyndarhandläggare - vikariat
Klienthandläggare till anstalten Kumla Kriminalvården, Kumla 3 May 2016 Klienthandläggare till anstalten Kumla