Arbetslivsinstitutet.se

Ystads kommun söker Metodutvecklare


1 platser Tillsvidare Deltid Månadslön Deltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2017-01-30 . Provanställning tillämpas.

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns naturupplevelser utöver det vanliga, en levande historia, ett sjudande kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Här finns också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt. Allt som allt en god miljö för kreativitet.
Här kan du bo i den medeltida stadskärnan, på öppna landsbygden eller kanske nära havet. Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

Ystads kommun arbetar för en god personalpolitik som främjar trivsel och goda arbetsprestationer. Vi tror på engagerade medarbetare som skapar en bättre vardag för våra invånare. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa och därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö, erbjuder en rökfri arbetsplats samt möjlighet till friskvård.ARBETSUPPGIFTER
I ditt uppdrag ingår att utveckla metoder för ca 15 enheter inom avdelning funktionsnedsättning och socialpsykiatri (FoS). Du ska praktiskt tillsammans med stödpedagoger och stödassistenter arbeta med metodutveckling i verksamheten utifrån ett brukarperspektiv. Brukarna inom verksamheten har beslut enligt LSS och SoL.
Som metodutvecklare arbetar du med att strukturera, förbättra och utveckla redan befintliga arbetssätt. Inom verksamheten arbetar vi med tydliggörande pedagogik, Pedagogiskt förhållningssätt och arbetssätt (PFA), Case Management och lågaffektivt bemötande. Ditt uppdrag kan vara allt från specifika aktiviteter till längre processer. Du ansvarar även för dokumentation och uppföljning av metodutvecklingsarbetet för de berörda enheterna. Du ska tillsammans med enhetschef planera och utveckla enheterna utifrån respektive enhets behov. Enhetschefen är din närmaste chef och även den du rapporterar till.

KVALIFIKATIONER
Du ska ha adekvat högskoleutbildning för uppdraget så som socialpedagog, arbetsterapeut, pedagogisk utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Personlig lämplighet är viktigt. Du ska ha erfarenhet av att arbete med metodutveckling där du självständigt har planerat, genomfört och följt upp ditt arbete.
Du har lätt för att samarbeta och samverka med människor med olika bakgrunder och roller. Du tar egna initiativ som bidrar till att utveckla verksamheten och har förmågan att kritisk granska, ifrågasätta, analysera och utvärdera förhållningssätt och arbetssätt. Du tvekar inte att ta tag i saker när det behövs men samtidigt ser till att ha med dina kolleger på de beslut som har tagits. Du har ett starkt engagemang för människor som bygger på en humanistisk och en positiv grundsyn.
Du ska ha praktisk erfarenhet av och kunskap om arbete med personer med funktionsnedsättning och utmanande beteende liksom vara väl förtrogen med tydliggörande pedagogik, och lågaffektivt bemötande.

ÖVRIGT
All försäljning i samband med rekryteringsprocessen undanbedes vänligen.

Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi ber dig därför söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta hanteringen av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gabriella Clemedtson

Eva Skogö
0411-57 73 90
Susanne Lundgren
0411-57 77 41
Gabriella Clemedtson
0411-57 78 39
Ulrika Persson
0411-57 72 44
Lena Lindstedt
0411- 57 77 70
Katarina Thulin
0411-57 77 79
Kerstin Mårtensson
0411-57 77 66
Ingrid Mårtensson
0411-57 73 84
Ingrid Karlsson
0411-57 79 66
Avdelningschef Roger Nordström
0411 - 57 73 71
LSR Ylva Jönsson
0411 - 57 89 57
Enhetschef Centrums hemtjänst Therese Lindström
0411-57 76 44
Enhetschef, Hvita Briggen Helen Göransson
0411-57 74 07
Enhetschef Demensteamet Karin Kirsten
0411-57 70 60
Enhetschef Ljuskällan Anna Branse
0411-57 78 25
Enhetschef Resursenheten Malin Gustafsson
0411-57 77 65
Föreståndare Gabriella Clemedtson

Enhetschef Ola Sandell
0411-57 70 29
Enhetschef Eva Skogö
0411-57 73 90
SSR Susanne Lundgren
0411-57 77 41
Föreståndare Gabriella Clemedtson
0709-47 78 80
Avdelningschef Gudrun Johnsson
0411-57 73 28
Biståndshandläggare Camilla Ranemyr
0411-57 73 08
Avdelningschef Ystad Yvonne Nilsson
0411-57 73 70
Verksamhetschef Skurup Josefine Mangbo
0411-53 62 02
Enhetschef Sjöbo Camilla Persson
0416-273 05
Ledarna Anna Larsson
0411-57 70 31
SSR Anders Hansson
0411-57 77 82
Vision Bengt Sjögren
0411-26 01 69
Enhetschef Thomas Flinck
0411-57 73 77
Fältsekretarare Rickard Magnusson
0411-57 70 55
Socialsekreterare Sophie Smith
0411-57 73 07
Bitr. avd.chef Ingrid Mårtensson
0411-57 73 84
Vårdförbundet Ingrid Karlsson
0411-57 89 53
Samordnare Janet Persson
0411-57 79 27
Enhetschef Lena Lindstedt
0411- 57 77 70
Enhetschef Bellevue Camilla Andersson
0411-57 89 00
Enhetschef Kristallens korttidsenhet Thea Ånmark
0411-57 89 50
Enhetschef ÖF Anna Larsson
0411-57 70 31
Enhetschef, Solbacken Ingela Ekelund
0411-55 20 40
Enhetschef Löderup Annika Nihlén
0411-57 78 61
Enhetschef, Löderup Sabina Hafström
0411-57 78 62
Föreståndare Gabriella Clemedtson

Enhetschef Ulrika Persson
0411-57 72 44
Enhetschef Eva Bergman
0411-57 73 80
Enhetschef Bengt Gustavsson
0411-57 76 38
Enhetschef Kerstin Mårtensson
0411-57 77 66
Enhetschef Katarina Thulin
0411-57 77 79
LSR Ylva Jönsson
0411-57 89 57
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Gia Widecrantz
0411 - 57 79 43
Avdelningschef Yvonne Nilsson
0411-57 73 70
Enhetschef Siv Lindell Malmer
0411-57 76 62
Enhetschef, Resursenheten Therese Lindström
0411-57 77 65
Enhetschef, Svarte boende/Ejdern Malin Gustafsson
0411-57 77 65
Enhetschef Väderleksvägen Ulrika Lempinen

Avdelningschef Roger Nordström
0411-57 73 71
Vik. enhetschef Pia Nilsson
0411-577419
Enhetschef Therese Lindström
0411-57 77 65
Enhetschef Eva Skogö
0411-57 73 90
Enhetschef Ingrid Mårtensson
0411-57 73 84
Enhetschef Helen Svensson
0411-577916
Biståndshandläggare Camilla Ranemyr
0411 - 57 79 12
Enhetschef Väderleksvägen SÄBO/Trygghetsboende Ulrika Lempinen

Enhetschef Bemanningsenheten Therese Lindström
0411-57 77 65
Enhetschef, Svarte och Ejdern SÄBO Sabina Hafström
0411-57 81 00
Enhetschef Löderup Hemtjänst/SÄBO Annika Nihlén
0411-57 78 61
Enhetschef Hälsobackens Hemtjänst Maria Cortenbach
0411-57 70 36
Enhetschef Briggens Hemtjänst Helen Göransson
0411-57 74 07
Avdelningschef FoS Gunilla Landman
0411-57 77 60
Handläggare LSS och Socialpsykiatrin Malin Lord
0411-57 76 40
Handläggare LSS och Socialpsykiatri Birgitta Theodorsson
0411-57 77 54
Enhetschef Funktionshinder och Socialpsykiatri Josefin Schoug
0411-577638
Föreståndare Katarina Svensson

Enhetschef Elisabeth Thulin
0411-577377
Enhetschef Bellevue SÄBO Thea Ånmark
0411-57 89 00
Föreståndare Katarina Svensson
0734034251
Enhetschef Camilla Ranemyr
0411 - 57 79 12
enhetchef Linette Olsson
0411-57 79 16
Fysioterapeut Mia Larsson
0411-57 89 67
Enhetschef Josefina Kronvall
0411-57 77 65
Enhetschef Östra Förstaden hemtjäst Ulrika Lempinen
0411-57 70 31
Enhetschef, Väderleksvägen SÄBO Sadija Kelmendi
0411-57 83 00
Förvaltningschef Dan Kjellsson
0411-577361
Enhetschef Josefin Hallgren
0411-577357
Samordnare Lena Karlsson
0411-578951
Enhetschef, Solbacken SÄBO Ingela Ekelund
0411-57 79 15
Enhetschef Sandra Elmvik
0411-57 72 69
Enhetschef Emma Forsberg
0411-57 76 26
Enhetschef, Löderups hemtjänst Annika Nihlén
0411-57 78 61
Enhetschef Ljuskällan SÄBO Anna Branse
0411-57 78 25
Personalchef Clas Martinsson
0411-57 72 33
Enhetschef Josefin Schoug
0411-577638
Enhetschef Annika Lammer
0411-57 72 77
Rekryterare Therese Sjölin
0411-57 74 77
Föreståndare Gabriella Clemedtson
0709-47 78 80
Enhetschef Svarte och Ejdern SÄBO Sabina Hafström
0411-57 81 00
Avdelningschef Erika Hult
0411 - 57 73 28
Enhetschef Camilla Ranemyr
0411 -57 79 12
Biståndshandläggare Maria Bonthron
0411 - 57 76 98

Ansök

> Sista ansökningsdatum: 19 December 2016
Ange referens: 300.16

Ystads kommun, Social Omsorg

Besöksadress

27180 Ystad
None

Postadress

Nya Rådhuset
Ystad, 27180

Liknande jobb


Humana AB 29 November 2016 Socialpedagog Stödteamet
Attendo 1 December 2016 Stödpedagog Attendo LSS Staffanstorp
Stödpedagoger till LSS-omsorgen i Kumla kommun Socialförvaltningen,.. 30 November 2016 Stödpedagoger till LSS-omsorgen i Kumla kommun