Sökning efter Äldrepedagog


Aktiveringspedagog

Aktiveringspedagog

4 mars 2020

Medarbetare aktivitetscenter Växthuset

7 november 2017

Äldrepedagog

15 mars 2017

Samordnare socialt innehåll/mötesplatser.

14 februari 2017

Vikarierande äldrepedagog

6 februari 2017

Föreståndare till dagverksamhet för äldre

16 januari 2017

Aktiverare

7 december 2016

Äldrepedagog eller motsvarande i Vård- och omsorgsförvaltningen

4 oktober 2016

Äldrepedagog

29 september 2016

Äldrepedagog

16 juni 2016

Kultur- och aktivitetsansvarig

7 juni 2016

Aktivitetssamordnare träffpunkt för seniorer

3 maj 2016

Äldrepedagog

28 april 2016

20 april 2016