Sökning efter Avsynare, elteknik

Avsynare/Elprovare för apparatskåp

25 maj 2017

Avsynare/Elprovare för apparatskåp

27 april 2017

Avsyning/ lagerarbete

10 april 2017

Testoperatör/elektroniktestare

20 februari 2017

14 februari 2017

Testoperatör/elektroniktestare

14 februari 2017

Avsyning/ lagerarbete

20 oktober 2016

Medarbetare för enklare produktionsuppgifter

23 juni 2016

Avsynare till Göteborg

27 maj 2015

Avsynare kvalitetskontroll

21 april 2015

Inköpsassistent/godsmottagare

18 augusti 2014

Renrumsoperatör

24 juli 2014

Kvalitetsmedveten kretskortsavsynare

7 april 2014

Avsynare av elektronik sökes omgående!

7 augusti 2013

Avsynare innom elektronik

20 december 2010

Avsynare inom elektronik

8 december 2010

Avsynare, elteknik

9 april 2010

Avsynare

27 augusti 2008

23 juni 2008