Sökning efter Enhetschef inom social omsorg


Är du vår nya chef för vår Daglig verksamhet?

Är du vår nya chef för vår Daglig verksamhet?

1 april 2020

Sektionschef med inriktning personlig assistans

Sektionschef med inriktning personlig assistans

1 april 2020

Kundansvarig personlig assistans

Kundansvarig personlig assistans

31 mars 2020

Enhetschef dagverksamhet

Enhetschef dagverksamhet

30 mars 2020

Enhetschef Funktionshinderomsorgen

Enhetschef Funktionshinderomsorgen

30 mars 2020

Enhetschef inom LSS-verksamheten

Enhetschef inom LSS-verksamheten

27 mars 2020

Enhetschef Biståndenheten

Enhetschef Biståndenheten

27 mars 2020

Enhetschef hemtjänsten

Enhetschef hemtjänsten

27 mars 2020

Driven och engagerad enhetschef till Stödboendeenheten

Driven och engagerad enhetschef till Stödboendeenheten

26 mars 2020

Avdelningschef funktionsstöd, LSS

Avdelningschef funktionsstöd, LSS

25 mars 2020

Föreståndare/ Verksamhetsansvarig

Föreståndare/ Verksamhetsansvarig

25 mars 2020

24 mars 2020

Enhetschef

Enhetschef

23 mars 2020

23 mars 2020

Vikarierande enhetschef till Psykosociala vuxenenheten

Vikarierande enhetschef till Psykosociala vuxenenheten

23 mars 2020

Enhetschef Socialt Stöd Funktionshinder

Enhetschef Socialt Stöd Funktionshinder

23 mars 2020

Enhetschef Bistånd Vuxen

Enhetschef Bistånd Vuxen

20 mars 2020

CHEF DIAKONI OCH MISSION

CHEF DIAKONI OCH MISSION

20 mars 2020

Enhetschef Funktionsnedsättning stöd och service

Enhetschef Funktionsnedsättning stöd och service

20 mars 2020

Enhetschef till äldreomsorgen

Enhetschef till äldreomsorgen

19 mars 2020

Enhetschef till LSS psykiatriboenden

Enhetschef till LSS psykiatriboenden

17 mars 2020

17 mars 2020