Sökning efter Inspektör, Socialstyrelsen


Inspektör avdelning nord

22 december 2016

Inspektörer

28 oktober 2016

Inspektör

28 oktober 2016

Inspektör avdelning nord

24 oktober 2016

17 juli 2014

Inspektör - Jurist inom socialtjänstområdet

17 juli 2014

Inspektör - Sjuksköterska primärvården

17 juli 2014

Inspektör - Sjuksköterska somatisk specialistsjukvård

17 juli 2014

Inspektör – kommunal hälso- och sjukvård till avdelning syd

26 maj 2014

Socialkonsulent

20 maj 2009

Processamordnare

9 april 2009

Handläggare!

2 april 2009

Vik Länssamordnare

20 februari 2009

Socialkonsulent

13 februari 2009

GIS-administratörer

9 december 2008

Projektledare Ansvarsfull Alkoholservering

20 november 2008

Projektmedarb./Utredare avd Miljö o Utveckling

8 augusti 2008

Socialkonsulent

12 juni 2008

SOCIALKONSULENT

23 maj 2008

Socialkonsulent

18 mars 2008

Socialkonsulent

26 juni 2007